Aukcja nr 44

USD/PLN: 2.860 | EUR/PLN: 3.920 | data: 13-11-2010
Jesteś w: A44  PAPIERY WARTOŚCIOWE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1068 \ARMA\" Fabryka Broni i Maszyn we Lwowie I
UNC
125 zł
280 zł
1069 Bank Cukrownictwa S. A. w Poznaniu, akcja na 100 złotych, Poznań 2.01.1926, bez kuponów I
UNC
125 zł
200 zł
1070 Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, akcja na 540 marek polskich, Warszawa 9.02.1920, 5. emisja, 6 kuponów, ostemplowane I-
UNC-
200 zł
210 zł
1071 Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, akcja na 540 marek polskich, Warszawa 1.10.1920, 6. emisja, 6 kuponów, ostemplowane I-
UNC-
200 zł
210 zł
1072 Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, 5 akcji po 1.000 marek polskich = 5.000 marek polskich, Warszawa 5.08.1923, 11. emisja, 8 kuponów, ostemplowane I-
UNC-
150 zł
160 zł
1073 Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie, 100 akcji po 100 złotych = 10.000 złotych, Warszawa 22.12.1928, 13. emisja, 10 kuponów, ostemplowane I-
UNC-
150 zł
120 zł
1074 Bank Gospodarstwa Krajowego, 8% obligacja komunalna na 1.000 złotych w złocie, Warszawa 1.10.1924, bez kuponów, pieczęcie, bardzo rzadka II
EF
600 zł
480 zł
1075 Bank Gospodarstwa Krajowego, 5 1/2% obligacja Budowlana na 1.000 złotych w złocie, Warszawa 1.01.1931, II emisja, rzadka i piękna obligacja projektu graficznego Zofii.. II+
EF+
750 zł
660 zł
1076 Danziger Hypothekenbank Akt.-Ges., 8% list zastawny na 50 funtów szterlingów = 1.250 guldenów gdańskich, Gdańsk 1.10.1925, seria III, litera D, poddruk w kolorze ziel.. I
UNC
400 zł
520 zł
1077 Fabryka Porcelany i Wyrobów Ceramicznych w Ćmielowie, akcja na 1.000 marek polskich, Lwów 18.12.1920, 18 kuponów, opieczętowana, rzadka I-
UNC-
600 zł
620 zł
1078 \Kraj\" Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych w Kutnie I
UNC
100 zł
120 zł
1079 \Młynotwórnia\" Towarzystwo Akcyjne Wytwórni Maszyn Młyńskich w Poznaniu I
UNC
400 zł
440 zł
1080 Norblin, B-cia Buch i T. Werner w Warszawie - Spółka Akcyjna Fabryk Metalowych, 5 akcji po 100 złotych = 500 złotych, /Warszawa 1935/, 6 kuponów, drukowane w PWPW na .. I
UNC
250 zł
200 zł
1081 Polski Przemysł Naftowy S. A. w Warszawie, akcja na 1.000 marek polskich, /Warszawa 1923/, 3. emisja, 9 kuponów, ładna szata graficzna, piękny stan zachowania I
UNC
600 zł
520 zł
1082 Przemysł Chemiczny w Polsce Spółka Akcyjna, akcja na 1.000 marek polskich, Zgierz 1922, 5. emisja, 9 kuponów, bardzo dekoracyjna szata graficzna II+
EF+
150 zł
1083 Przemysł Drzewny \Strug\" S. A. w Zakopanem II+
EF+
300 zł
310 zł
1084 Syndykat Rolniczy Warszawski S. A., 10 akcji po 1.000 marek polskich = 10.000 marek polskich, Warszawa 1923, 3 emisja, 8 kuponów I
UNC
125 zł
160 zł
1085 Tow. Akcyjne \Płótno\" w Poznaniu I
UNC
300 zł
320 zł
1086 Towarzystwo Fabryk Portland-Cementu \Wysoka\" S. A. I
UNC
125 zł
100 zł
1087 Towarzystwo Kredytowe miasta Kielc, 8% list zastawny na 1.000 złotych, Kielce 25.07.1933, pieczęć z napisem \Duplikat 5% listu zastawnego konwersji 1933 r. ......\"" I
UNC
200 zł
220 zł