Aukcja nr 38

USD/PLN: 2.170 | EUR/PLN: 3.370 | data: 31-05-2008
Jesteś w: A38  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
921 POLSKA
medal okolicznościowy - pokojowy autorstwa S.Dadlera, 1628 r., Aw: Alegoria Wojny z mieczem i gałązką oliwną, po prawej stronie alegoria Pokoju z ulem i łopatą (z syg..
III+/II-
VF+/EF-
4 000 zł
3 200 zł
922 POLSKA
medal autorstwa J.Höhna wybity z okazji przybycia króla Jana Kazimierza do Gdańska w 1853 roku, Aw: Panorama Gdańska w oddali widoczne morze z żeglującymi statkami, n..
II
EF
7 500 zł
7 000 zł
923 POLSKA
medal niesygnowany z Bogusławem Radziwiłłem, Aw: Popiersie na wprost w peruce i zbroi, w otoku napis BOGUSLAUS D G DUX RADZIWILL, Rw: Popiersie 3/4 w lewo w zdobnej f..
III
VF
3 000 zł
6 200 zł
924 POLSKA
Antoni Portalupi - medal autorstwa J.F.Holzhaeussera, 1774 r, Aw: Popiersie Portalupiego w stroju duchownym w prawo i napis w otoku, Rw: Duchowny siedzący przy donicy..
II+
EF+
1 250 zł
1 000 zł
925 POLSKA
Narodziny Syna gen. Alojzego Fryderyka Brühla, medal autorstwa J.F.Holzhaeussera 1781 r., Aw: Król w stroju antycznym okrywa niemowlę podane przez żołnierza, napis u ..
II+
EF+
1 250 zł
1 000 zł
926 POLSKA
Zygmunt Stary - medal z serii królewskiej autorstwa J.J.Reichla (1792-1795), Aw: Popiersie króla w zbroi i koronie na głowie w prawo, napis u góry, Rw: Napis poziomy ..
I-
UNC-
1 500 zł
1 200 zł
927 POLSKA
medal autorstwa D. Loosa wybity na zlecenie króla pruskiego z okazji inauguracji Sejmu Czteroletniego, który w 1788 r., uchwalił powiększenie wojska do 100 tysięcy, A..
II-
EF-
2 500 zł
3 000 zł
928 POLSKA
medal wybity z okazji pobytu Napoleona w Dreźnie w 1807 r., autorstwa Hoecknera, Aw: Popiersie Fryderyka Augusta III w mundurze w lewo i napis FRID AVGVST REX SAXONIA..
III+
VF+
800 zł
640 zł
929 POLSKA
medal na utworzenie Królestwa Polskiego w 1815 r., Aw: Popiersie w wieńcu laurowym w prawo i napis ALEXANDER I IMP TOT RUSS REX POLONIAE na szyi sygn. BAEREND, Rw: Po..
II-
EF-
1 000 zł
1 150 zł
930 POLSKA
medal autorstwa K.Stuckharta na założenie Uniwersytetu Warszawskiego w 1816 roku, wybity w 1818 roku, Aw: Popiersia Aleksandra I i Minerwy zwróconne do siebie, u góry..
II-
EF-
800 zł
1 600 zł
931 POLSKA
medal chrzestny, autorstwa Franciszka Stuckhart’a 1822-1826 r., Aw: Matka z dzieckiem obok krzyża, po lewej kielich liturgiczny na postumencie, po powyżej napis JEDEN..
III+
VF+
300 zł
932 POLSKA
Dudley Stuart - medal autorstwa A. Bovy’ego, wybity w 1859 r., staraniem Komitetu Emigracyjnego dla uczczenia pamięci sir Dudleya C. Stuarta wiernego przyjaciela Pols..
II
EF
1 000 zł
4 400 zł
933 POLSKA
Adam Jerzy Czartoryski - medal autorstwa Barre’a, wybity w 1847 w Paryżu, Aw: Głowa księcia w lewo, w otoku napis, pod szyją sygnatura, Rw: Poziomy napis w 14 wiersza..
II+
EF+
800 zł
1 150 zł
934 POLSKA
medal na pamiątkę uwłaszczenia włościan w 1863 roku, Aw: Trójpolowa tarcza herbowa pod koroną i napis w otoku WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ, Rw: Napisy w otoku ZE SRE..
II+
EF+
500 zł
1 150 zł
935 POLSKA
medal 500-lecie Obrazu Matki Boskiej, Aw: Dwaj aniołowie trzymający obraz Matki Boskiej i napis wokoło, Rw: Widok klasztoru Jasnogórskiego, poniżej napisy, cynk 75 mm..
II-
EF-
250 zł
936 POLSKA
medal 100-lecie Konstytucji 3 maja autorstwa L. Ch. Lauera z Norymbergi 1891 r., Aw: W wieńcu napis w czterech wierszch i napis w otoku, Rw: Tarcza herbowa polsko-lit..
II+
EF+
750 zł
2 000 zł
937 POLSKA
Wystawa Teatralna w Warszawie-medal z zakładu Braci Łopieńskich, 1903 r., Aw: Gałązka laurowa pod nią maska teatralna i napis I-sza Wystawa Teatralna w Warszawie 1903..
II
EF
750 zł
1 000 zł
938 POLSKA
medal na 25-lecie małżeństwa Niny i Henryka Ślizieniów 1906 r., Aw: Dwie tarcze z herbami w polu 26 kwietnia 1881-1906, w otoku napis, Rw: W środku napis STRYJOSTWU N..
I-
UNC-
300 zł
240 zł
939 POLSKA
medal na uczczenie zasług Henryka Jordana, 1910 r., Aw: Popiersie w lewo i napis, Rw: Dzieci bawiące sie w parku jordanowskim, powyżej napis MŁODZIEŻ KRAKOWSKA, Strza..
I-
UNC-
150 zł
220 zł
940 POLSKA
Hugo Kołłątaj - medal autorstwa St. Popławskiego 1912 r., Aw: Popiersie na wprost i napis w otoku, Rw: Skrzydlaty geniusz przed płonącym kagankiem, napis u góry NIL D..
II
EF
250 zł
320 zł