Aukcja nr 32

USD/PLN: 3.300 | EUR/PLN: 4.000 | data: 11-06-2005
Jesteś w: A32  MEDALE I PLAKIETY  POLSKA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1045 POLSKA
\Bohaterskiej Polsce\"- medal autorstwa Barre’a 1831
I
UNC
200 zł
320 zł
1046 POLSKA
medal chrzcielny autorstwa J Mejnerta, Aw: Scena chrztu Chrystusa w rzece, Rw: U góry napis NA PAMIĄTKĘ CHRZTU, w wieńcu palmowym napis poziomy \Gustawowi Christianow..
I-
UNC-
400 zł
340 zł
1047 POLSKA
otwarcie Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej- medal autorstwa Michaux 1862 r. Aw: Napis w otoku, w środku lokomotywa, Rw: Napis poziomy ZAŁOŻYCIELE TOWARZYSTWA DROGI..
II
EF
800 zł
1 050 zł
1048 POLSKA
za zdławienie Powstania Styczniowego 1863-64- rosyjski medal nagrodowy 1865 r., Aw: Napis w otoku i poziomo daty 1863-1864, Rw: Orzeł carski, Czepurnow 672, miedź zło..
III
VF
120 zł
210 zł
1049 POLSKA
uwłaszczenie włościan w Królestwie Polskim 1864 r- medal autorstwa Kozina, Pimienowa i Czukmasowa, Aw: Popiersie Aleksandra II w lewo i napis w otoku, Rw: Chłopi modl..
I-
UNC-
200 zł
160 zł
1050 POLSKA
300-lecie Unii Lubelskiej medal bity we Lwowie 1869 r., Aw: Pod koroną tarcza z herbami Polski, Litwy i Rusi, napis w otoku i w polu, Rw: Napisy poziome i w otoku, H-..
I
UNC
100 zł
180 zł
1051 POLSKA
Wystawa Rękodzielniczo-Przemysłowa w Krakowie 1870 r., Aw: Herb Krakowa i napis w otoku, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy, H-Cz.-, brąz 26 mm, ładna patyna
I
UNC
100 zł
170 zł
1052 POLSKA
pamiątka Wystawy Krajowej Rolniczo-Przemysłowej we Lwowie 1877 r- medal autorstwa Sternberga, Aw: Pawilon wystawy, nad nim tarcza z herbami Galicji, Oświęcimia i Zato..
II
EF
100 zł
210 zł
1053 POLSKA
jubileusz srebrnego wesela E H-Czapskiego i Elźbiety z Meyendorffów 1879 r., Aw: Tarcze herbowe małżon- ków pod koroną hrabiowską i napis w otoku, Rw: Napis poziomy M..
I
UNC
2 000 zł
1054 POLSKA
Franciszek Józef-medal dziękczynny wydany nakładem M. Kurnatowskiego z okazji pobytu cesarza w Krakowie w 1880 r., Aw: Popiersie cesarza w lewo i napis, Rw: Napis poz..
I
UNC
200 zł
160 zł
1055 POLSKA
Wystawa Etnograficzna w Kołomyi 1880 r. Aw: Napis poziomy i w otoku, Rw: Herb Kołomyi i napis, brąz 36 mm
I
UNC
100 zł
280 zł
1056 POLSKA
200-lecie Odsieczy Wiedeńskiej- medal autorstwa W. Głowackiego 1883 r, Aw: Popiersie Jana III w wieńcu w prawo i napis w otoku, Rw: Obraz Matki Boskiej na Piasku podt..
III+
VF+
250 zł
1057 POLSKA
200-lecie Odsieczy Wiedeńskiej- medal autorstwa J. Tautenhayna 1883 r, Aw: Popiersie Jana III w koronie, zbroi i napis w otoku, Rw: Napis w otoku FVLMEN POLONIAE LVME..
II+
EF+
700 zł
1 150 zł
1058 POLSKA
przeniesienie zwłok Adama Mickiewicza na Wawel- medal wybity nakładem M. Kurnatowskiego 1890 r., Aw: Popiersie poety w lewo i napis w otoku, Rw: Sarkofag ze zwłokami ..
II
EF
100 zł
210 zł
1059 POLSKA
100 rocznica Konstytucji 3 Maja- medal wybity w firmie I. Ch. Lauera w Norymberdze 1891 r., Aw: W wieńcu laurowym i w otoku napisy, Rw: Pod tarczą z herbami Polski i ..
I-
UNC-
1 000 zł
2 300 zł
1060 POLSKA
Karol Marcinkowski- medal autorstwa S. Belowa z Poznania 1891 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku, Rw: Napis w otoku i poziomo TOWARZYSTWO POMOCY NAUKOWEJ IMIENI..
I-
UNC-
150 zł
340 zł
1061 POLSKA
Kornel Ujejski i Józef Nikiforowicz- medal poświęcony twórcom chorału 1893 r., Aw: Popiersie twórców w lewo i napis, Rw:W wieńcu cierniowym napis poziomy, u góry orze..
II
EF
200 zł
260 zł
1062 POLSKA
Zjednoczone Galicyjskie Towarzystwo dla Ogrodnictwa i Pszczelarstwa- medal nagrodowy, Aw: Kobieta w długiej sukni siedząca pod drzewem, Rw: Napis w otoku i napis pozi..
I
UNC
100 zł
240 zł
1063 POLSKA
Krakowski Oficerski Klub Szermierczy- turniej szermierczy 1. maja 1909, Aw: Napis niemiecki i wygrawe- rowana data, Rw: Akcesoria szermiercze na tle gałązek oliwnych,..
I
UNC
100 zł
80 zł
1064 POLSKA
ks.Franciszek Dembski- 40-lecie święceń kapłańskich-medal autorstwa J. Raszki 1910 r, Aw: Popiersie w lewo i napis, Rw: Kielich mszalny, nad nim hostia, napis w otoku..
I
UNC
200 zł
160 zł