Aukcja nr 23

USD/PLN: 4.100 | EUR/PLN: 3.770 | data: 24-02-2001
Jesteś w: A23  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
763 POLSKA
medalik wybity w 1830 roku na pamiątkę otwarcia ostatniego Sejmu Królestwa Polskiego, po trwającej 5 lat nielegalnej przerwie, Aw: Głowa Mikołaja I nad Orłem Polskim ..
II
EF
150 zł
180 zł
764 POLSKA
pamiątkowy medalik dziękczynny 1831 r., Aw: Dwuzłotówka z 1831 roku oprawna w złotą ramkę, na niej emaliowany napis AN MALTITZ DIE DANCKBAREN POHLEN, Rw: Ozdobny orna..
I
UNC
1 500 zł
1 550 zł
765 POLSKA
medalik autorstwa J. Majnerta wybity w 1839 r. w Warszawie na pamiątkę Unii Polsko-Litewskiej, Aw: Dwie połączone dłonie i napisy LUBLIN, a niżej MDCLXIX, Rw: Orzeł, ..
II
EF
250 zł
410 zł
766 POLSKA
Towarzystwo Gospodarcze- medal autorstwa C. Radnitzky’ego bity przed 1850 r., Aw: Oracz z pługiem ciąg- niętym przez woły, w odcinku napis SZCZĘŚĆ BOŻE i sygn. C. RAD..
I
UNC
750 zł
900 zł
767 POLSKA
medal autorstwa Minheymera poświęcony Iwanowi Paskiewiczowi 1850 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku JOHANNES PRINCEPS VARSAVIAE COMES PASKEVICZ DE ERIVAN, sygn...
II
EF
500 zł
450 zł
768 POLSKA
Aleksander Fredro- medal autorstwa A. Barre’a 1864 r., Aw: Popiersie poety w lewo i napis w otoku, u dołu A. BARRE, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy DOBRZE ZASŁUŻO..
II+
EF+
250 zł
769 POLSKA
Alojzy Żółkowski- medal wybity w 1882 roku na 50-lecie pracy aktora, Aw: Popiersie trzy czwarte w prawo i napis ALOJZY ŻÓŁTOWSKI, Rw: Poziomy napis w wieńcu laurowym ..
II
EF
200 zł
770 POLSKA
medal Franciszka Smolki wybity z okazji usypania we Lwowie kopca upamiętniającego 300-lecie Unii Polsko-Lite- wskiej, Aw: Popiersie Smolki trzy czwarte w lewo i napis..
II
EF
200 zł
771 POLSKA
medal sygn. K. Bartoszewicz, poświęcony wybitnemu numizmatykowi E. Hutten-Czapskiemu 1896 r., Aw: Po- piersie w lewo i napis, na szyi sygn. w polu wklęsły napis ODBIT..
II+
EF+
1 500 zł
1 450 zł
772 POLSKA
medal projektu Władysława Gruberskiego wybity na pamiątkę rewolucji 1905 roku, Aw: Robotnik ze sztan- darem , z prawej napis PRECZ Z CARATEM, Rw: Napis w otoku REWOLU..
II
EF
125 zł
155 zł
773 POLSKA
medal autorstwa J. Chylińskiego wybity w 1916 r. z okazji 125 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Aw: Orzeł z pergaminem w szponach i napis w otoku, Rw: Popiersia..
II
EF
150 zł
210 zł
774 POLSKA
medal autorstwa W. Wiśniewskiego 1917 r.- Kruszwica symbol łączności ziem polskich, Aw: Uskrzydlona Polonia na tle ruin wojennych, u dołu orzeł i daty 1914-1917, Rw: ..
II
EF
100 zł
160 zł
775 POLSKA
Rada Regencyjna- medal autorstwa J. Raszki 1917 r., Aw: Cztery postacie klęczące przed Matką Boską i na- pis w otoku INTROMISYA RADY REGENCYJNEJ W WARSZAWIE 28 PAŹDZ...
I
UNC
1 500 zł
1 200 zł
776 POLSKA
matryca do rewersu medalu 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego 1924 r., autorstwa Jana Wysockiego; Kobieta z długim krzyżem stojąca na tle panoramy Gniezna, po bok..
I
UNC
3 000 zł
null image
777 POLSKA
medal autorstwa Antoniego Bourdelle’a wybity z okazji odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Paryżu w 1929 r., Aw: Popiersie w prawo i napis u góry ADAM MICKIEWICZ, ..
II+
EF+
150 zł
778 POLSKA
Franciszek Prus-Biesiadecki- medal autorstwa P. Wojtowicza 1931 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku FRANCISZEK PRVS BIESIADECKI, pod popiersiem sygn. i herb Kośc..
I-
UNC-
600 zł
1 800 zł
null image
779 POLSKA
Wacław Sierpiński- medal autorstwa J. Aumillera 1951 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku WACŁAW SIERPIŃSKI PREZES TNW 1931- 1951, Rw: Czytająca kobieta na krześl..
I-
UNC-
75 zł
780 POLSKA
Jan Hopliński- pamiątkowy medal autorstwa Witolda Korskiego 1972 r., Aw: Popiersie w prawo i napis JAN HOPLIŃSKI, Rw: Moneta grecka z lecącą gołębicą i w kwadratowej ..
I-
UNC-
300 zł
280 zł
781 POLSKA
marszałek Edward Śmigły-Rydz- medal autorstwa K. Munnicha 1974 r., Aw: Popiersie marszałka, w otoku na- pis, oddzielone wężykami marszałkowskimi daty 1886-1941, Rw: O..
I
UNC
300 zł
240 zł
782 POLSKA
papież Jan Paweł II- medal autorstwa R. Vistoli 1978 r., Aw: Popiersie trzy czwarte w lewo i napis w otoku, Rw: Herb papieski; u góry napis TOTUS TUUS, u dołu data 16..
I-
UNC-
2 750 zł
2 200 zł