Aukcja nr 23

USD/PLN: 4.100 | EUR/PLN: 3.770 | data: 24-02-2001
Jesteś w: A23  Akcje i obligacje
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
728 akcja na 100 złotych Tow. Wyrobów Zbożowych wystawiona 1.07.1825 na nazwisko Jakóba Maryjańskiego III
VF
1 500 zł
1 200 zł
729 duplikat akcji na 100 złotych polskich, Tow. Wyrobów Zbożowych z 1825 roku, wystawiony w paździer- niku 1825 roku II
EF
2 200 zł
2 050 zł
730 list zastawny 4-procentowy na 20.000 złotych Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego utworzonego 13.06.1825, Moczydł.K5, nie wypełniony, druk poglądowy III
VF
400 zł
320 zł
731 Dowód Komisji Centralnej Likwidacyjnej Królestwa Polskiego wydany na mocy postanowienia Rady Administra- cyjnej Królestwa z dnia 17.07.1827 na sumę 139 złotych i 12 g.. III
VF
600 zł
720 zł
732 obligacja Pożyczki Udziałowej 3-procentowej z 1829 roku, druk in blanco po konserwacji II-
EF-
500 zł
520 zł