Aukcja nr 23

USD/PLN: 4.100 | EUR/PLN: 3.770 | data: 24-02-2001
Jesteś w: A23  Starożytność
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1 GRECJA
Królestwo Macedonii- Filip II 359- 336 pne, tetradrachma, mennica Amphipolis, Aw: Głowa Zeusa w wień- cu w prawo, Rw: Nagi młodzieniec na koniu z gałązką palmową w dł..
III+
VF+
1 500 zł
2 GRECJA
Jonia- Efez, cystofor 133- 67 pne, Aw: Cista mystica z wężem, wokół wieniec z bluszczu, Rw: Kandelabr mię- dzy dwoma wężami, z lewej, Sear 4394, Sear/Szaivert 4358, 1..
III+
VF+
600 zł
480 zł
3 GRECJA
Seleucja i Priera znana również jako Tetrapolis, moneta Laodycei Nadmorskiej, tetradrachma 49-48 pne, Aw: Popiersie bogini Tyche w woalu i coronie muralis, Rw: Zeus s..
II/III
EF/VF
2 000 zł
4 GRECJA
Egipt- Ptolemeusz III Euergetes 246- 221 pne, duży brąz, Aw: Głowa Zeusa w diademie w prawo, Rw: Orzeł siedzący na wiązce piorunów, napis w otoku, BMC 160, 67.56 g
III
VF
300 zł
240 zł
5 GRECJA
Egipt- Ptolemeusz VI lub Ptolemeusz VIII 180- 115 pne, oktodrachma pamiątkowa wybita dla upamiętnienia Arsinoe II, Aw: Popiersie w wieńcu i diademie zwrócone w prawo,..
III+
VF+
10 000 zł
10 400 zł
6 GRECJA
Kappadocja- Ariobarzanes I Philoromaios 95- 63 pne, drachma, Aw: Popiersie w diademie w prawo, Rw: Atena stojąca w lewo i napis wokół, Sear 7301, BMC 20.39,5, 3.94 g
III-
VF-
200 zł
190 zł
7 GRECJA
Partia- Artabanes II 10-38, drachma, Aw: Popiersie w diademie w lewo, Rw: Król na tronie w prawo, z łu- kiem w ręku i napis wokół, Sellwood 61, 3.68 g
II
EF
125 zł
180 zł
8 GRECJA
Baktria- Hermaneus 40- 1 pne, tetradrachma, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis grecki, Rw: Zeus na tronie i napis w języku karosthi, znak kapissa, Mitchiner 2011,..
III-
VF-
200 zł
160 zł
9 GRECJA
Królestwo Scytów w Pakistanie- Azes I 57- 35 pne, tetradrachma, Aw: Król z włócznią na koniu w prawo i napis w otoku, Rw: Zeus stojący w prawo z długim berłem, napis ..
III
VF
200 zł
160 zł
10 REPUBLIKA RZYMSKA
C. Caecilius Metellus 96 pne, denar, Aw: Głowa Apollina w prawo i napis w otoku METEL A ALB S F, Rw: Roma siedząca na tarczach w lewo i napis C. MAL, w odcinku ROMA, ..
II-
EF-
250 zł
200 zł
11 REPUBLIKA RZYMSKA
D. Silanus L. f., 91 pne, denar, Aw: Głowa Romy w prawo, Rw: Victoria w bidze, u góry liczba XXV, w odcin- ku SILANVS, niżej ROMA, Sear Junia 16, Craw.337/3 var., 3.7..
III
VF
150 zł
180 zł
12 REPUBLIKA RZYMSKA
denar anonimowy 86 pne, Aw: Głowa Apollina w wieńcu w prawo, Rw: Jupiter w kwadrydze w prawo, Sear 226, Craw.350A/2, 3.49 g
II
EF
350 zł
280 zł
13 REPUBLIKA RZYMSKA
denar anonimowy 86 pne, Aw: Głowa Apollina w wieńcu w prawo, Rw: Jupiter w kwadrydze w prawo, Sear 226, Craw.350A/2, 4.16 g
II-
EF-
250 zł
200 zł
14 REPUBLIKA RZYMSKA
C. Considius Paetus c.a. 46 pne, denar, Aw: Głowa Minerwy w hełmie korynckim w prawo, Rw: Victoria w kwadrydze w prawo, w odcinku napis C. CONSIDI, Sear Considia 5, C..
III
VF
350 zł
340 zł
15 CESARSTWO RZYMSKIE / Wespazjan 69-79
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku CAES VESP AVG PM, Rw: Westa z berłem w lewo i napis poziomy VESTA, Sear 572, 3.20 g
III
VF
200 zł
160 zł
16 CESARSTWO RZYMSKIE / Nerwa 96- 98
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku IMP NERVA CAES AVG PM TR P II COS III PP, Rw: Libertas trzymająca berło i czapkę, napis w otoku LIBERTAS PVBLICA..
III-
VF-
200 zł
210 zł
17 CESARSTWO RZYMSKIE / Trajan 98- 117
denar z lat 114- 117, Aw: Popiersie cesarza w prawo i napis w otoku IMP CAES TRAIAN OPTIM AVG GERM DAC, Rw: Providentia stojąca na wprost, z berłem w dłoni i globem u..
III+
VF+
200 zł
18 CESARSTWO RZYMSKIE / Hadrian 117- 138
denar, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku HADRIANVS AVG COS III PP, Rw: Kobieta stojąca w lewo, u stóp kłosy i napis w otoku TELLVS STABIL, Sear 1429, RIC 276, 3.3..
III
VF
200 zł
160 zł
19 CESARSTWO RZYMSKIE / Hadrian 117- 138
denar, Aw: Popiersie w wieńcu i napis w otoku HADRIANVS AVG COS III PP, Rw: Victoria stojąca w pra- wo i napis w otoku VICTORIA AVG, Sear 1454, RIC 282, 3.24 g
III+
VF+
200 zł
160 zł
20 CESARSTWO RZYMSKIE / Hadrian 117- 138
denar, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis w otoku HADRIANVS AVGVSTVS PP, Rw: Victoria z gałąz- ką palmy siedząca w lewo, napis w otoku COS III, Sear 361, RIC 183,..
III+
VF+
150 zł
140 zł