Aukcja nr 9

USD/PLN: 2.420 | EUR/PLN: 3.210 | data: 20-05-1995
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1135 AUSTRIA
złoty krzyż Zasługi z koroną Rudolfa na czerwonej wstążce, brąz złocony, emalia biała i czerwona, drobne ubytkiemalii, rzadki
II
EF
160 zł
1136 AUSTRIA
Wojskowy Krzyż Zasługi (III klasa) na oryginalnej wstążce z mieczami, srebro (punca na uszku), emalia białai czerwona, ubytki emalii
II
EF
100 zł
1137 AUSTRIA
krzyż Odznaki Czerwonego Krzyża- II klasa na oryginalnej wstążce, srebro (punca na uszku), emalia biała, czerwonai zielona, złocony, ubytki emalii na ramionach i w śr..
II-
EF-
100 zł
null image
1138 AUSTRIA
brązowy Medal Czerwonego Krzyża na oryginalnej wstążce w formie kokardy, brąz złocony, emalia biała, czerwonai zielona
I-
UNC-
60 zł
50 zł