Aukcja nr 8

USD/PLN: 2.370 | EUR/PLN: 3.010 | data: 19-11-1994
Jesteś w: A8  Medale obce
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
729 ROSJA
medal nie sygnowany wybity w 1742 roku z okazji koronacji carycy Elżbiety w Moskwie, Aw: Popiersie i napis,Rw: Caryca w stroju koronacyjnym na tle kolumnady, powyżej ..
III
VF
1 200 zł
730 ROSJA
medal sygnowany BRENET F.; DU VIVIER F.; DENON D., b.d., wybity dla uczczenia cara Aleksandra I, Aw:Głowa Aleksandra I i napis, Rw: Popiersie Piotra Wielkiego i napis..
II
EF
1 500 zł
1 200 zł
731 ROSJA
medal nie sygnowany, wybity w 1819 roku dla załóg trzech statków, Aw: Głowa Aleksandra I i napis, Rw:Napis w pięciu wierszach, brąz 42,0 mm, 33,73 g.
I-
UNC-
220 zł
176 zł
732 ROSJA
medal sygnowany G.LOOS, H.GUBE FEC, wybity w 1828 roku z okazji zwycięstwa nad Turkami, Aw: GłowaMikołaja I i napis, Rw: Postać kobieca wręczająca miecz i krzyż wojow..
II
EF
70 zł
75 zł
733 ROSJA
znaczek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, wykonany w kształcie łezki, na brzegach daty 1845.1848.1857,1862(budowa kolejnych odcinków), złoto i srebro emaliowane, 40,0 x 2..
II+
EF+
2 600 zł
734 ROSJA
znaczek Moskiewskiego Towarzystwa Myśliwskiego na 25 lecie istnienia, Aw: Na okrągłej emaliowanejtarczce napis rosyjski: MOSKIEWSKIE TOWARZYSTWO MYŚLIWSKIE, pośrodku ..
III+
VF+
100 zł
125 zł
735 ROSJA
medal sygnowany SKUDNOW, wybity w 1899 roku, Aw: Głowa Puszkina i napis, Rw: Rozłożone na stoleakcesoria pisarskie i aktorskie i napis, brąz 67,0 mm, 147,71 g.
II
EF
120 zł
100 zł
736 SZWECJA
medal sygnowany I.C.H. (Johann Carl Hedlinger- medalier sztokholmski) wybity w 1744 roku, Aw: PopiersieGustawa Wazy i napis, Rw: Napis w 12 wierszach, brąz 31,0 mm, 1..
II
EF
90 zł
737 SZWECJA
medal nie sygnowany- XIX-wieczna kopia medalu Karsteena wybitego w XVII wieku z okazji utraty tronuszwedzkiego przez Zygmunta III, Aw: Popiersie Zygmunta III Wazy i n..
II
EF
120 zł
738 WATYKAN
medal nie sygnowany wybity w 1626 roku, Aw: Popiersie papieża Urbana VIII i napis, Rw: Klęczący papieżprzed postacią uskrzydlonej Sprawiedliwości i napis, srebro 35,5..
II-
EF-
250 zł
300 zł
739 WATYKAN
medal z uszkiem sygnowany ALBERT AMERANO wybity w 1668 roku, Aw: Popiersie Klemensa IX i napis,Rw: Orzeł karmiący cztery małe orlęta w gnieździe i napis, srebro 34,5 ..
II-
EF-
200 zł
250 zł
740 WATYKAN
medal sygnowany HERMENIG HAMERANVS, wybity w początkach XVIII wieku, Aw: Popiersie KlemensaXI i napis, Rw: Święty Łukasz malujący Madonnę z Dzieciątkiem, brąz 44,0 mm..
II-
EF-
80 zł
140 zł
741 WATYKAN
medal sygnowany HAMERANVS F., wybity w 1728 roku, Aw: Popiersie Benedykta XIII i napis, Rw:Procesja biskupów i klęczący tłum, brąz złocony 41,0 mm, 31,17 g., złocenia..
III
VF
100 zł
80 zł
742 WATYKAN
medal nie sygnowany wybity w 1761 roku, Aw: Popiersie Klemensa XIII i napis, Rw: Dwa żaglowcew ufortyfikowanym porcie (Citta Vechia), srebro 34,5 mm, 17,73 g.
III+
VF+
150 zł
200 zł
743 WATYKAN
medal nie sygnowany, wybity w 1786 roku, Aw: Popiersie Piusa VI i napis, Rw: Front pałacu i napis, srebro40,5 mm, 25,14 g.
III+
VF+
150 zł
200 zł
744 WATYKAN
medal sygnowany G. CERBARA wybity w 1824 roku, Aw: Popiersie Leona XII i napis, Rw: Napis w wieńcu,srebro 43,0 mm, 30,47 g.
II-
EF-
150 zł
120 zł
745 WATYKAN
medal sygnowany CERBARA IOSEPH F., wybity w 1837 roku, Aw: Popiersie Grzegorza XVI i napis, Rw:Siedząca postać kobieca na tle umocnień miejskich, srebro 43,5 mm, 34,0..
II
EF
200 zł
210 zł
746 WATYKAN
medal nie sygnowany wybity w 1846 roku (Sede Vacante), Aw: Kapelusz kardynalski nad tarczą herbowąi napis: SEDE VACANTE MDCCCXXXXVI, Rw: Wieniec i napis w czterech wi..
II-
EF-
150 zł
200 zł
747 WATYKAN
medal sygnowany BIANCHI, wybity w 1907 roku, Aw: Popiersie Piusa X i napis, Rw: Papież dyskutującyz uczonymi, srebro 44,0 mm, 34,80 g.
II-
EF-
150 zł
120 zł
748 WATYKAN
medal sygnowany BIANCHI wybity w 1911 roku, Aw: Popiersie Piusa X i napis, Rw: Siedząca postać kobiecaz księgą na kolanach, obok globus i klepsydra i inne przedmioty ..
II-
EF-
150 zł
120 zł