Aukcja nr 76

USD/PLN: 3.820 | EUR/PLN: 4.520 | data: 15-05-2021
Jesteś w: A76  ODZNACZENIA I ODZNAKI
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
410 POLSKA / Polska powojenna i Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945–1989)
Order Budowniczych Polski Ludowej, od 1952, projektu Michała Byliny i Wojciecha Jastrzębowskiego, Warszawa; Ośmiopromienna gwiazda, między promieniami kielichy kwiat..
I
UNC
22 000 zł
22 000 zł
411 POLSKA / II Rzeczpospolita (1918–1939)
Oficerska odznaka pamiątkowa 48. Pułku Strzelców Kresowych, od 1930; Tarcza, pod nią miecz, na tarczy Orzeł w rombie, wokół 5.III. - 1919 / PP 48 SK, na stronie odwr..
II
EF
3 000 zł
6 500 zł
412 POLSKA / II Rzeczpospolita (1918–1939)
Oficerska odznaka pamiątkowa 55. Pułku Piechoty, od 1931; Orzeł z rozpostartymi skrzydłami z ukoronowaną głową skierowaną w prawo, z zerwanymi okowami przymocowanymi..
II
EF
2 500 zł
7 000 zł
413 ROSJA / Mikołaj I (1825–1855)
Medal za Zdobycie Szturmem Warszawy (Медаль „За взятие приступом Варшавы в 1831 году”), od 1831; Dwugłowy Orzeł z kartuszem z Orłem na piersi, ПОЛЬЗА ЧЕСТЬ И СЛАВА, ..
II
EF
2 500 zł
5 000 zł
414 ROSJA / Aleksander II (1855–1881)
Zestaw 2 x Medal za Uśmierzenie Buntu Polskiego (Медаль „За усмирение польского мятежа”), od 1865; Herb Rosji, na stronie odwrotnej 1863–1864, wokół ЗА УСМИРЕНИЕ ПОЛ..
III/II-
750 zł
1 550 zł
415 ROSJA / Mikołaj II (1894–1917)
Cesarski i Królewski Order Świętego Stanisława II klasy (Императорский и Царский Орден Святого Станислава), XIX/XX w., Petersburg; Krzyż maltański, emaliowany na cze..
III+/II
2 500 zł
4 200 zł
416 ROSJA / Mikołaj II (1894–1917)
Order Świętej Anny III klasy (Орден Святой Анны), 1899–1904, Petersburg, zakład Alberta Keibela; Krzyż kawalerski z ramionami emaliowanymi na czerwono, w kątach krzy..
II
EF
6 000 zł
5 384 zł
417 ROSJA / Mikołaj II (1894–1917)
Krzyż Świętego Jerzego IV stopnia, 1913–1915; Krzyż na środku którego w obwódce św. Jerzy pokonujący smoka, na stronie odwrotnej w medalionie monogram Mikołaja II, n..
II+
EF+
750 zł
1 800 zł
418 ROSJA / ZSRR (1922–1991)
Order Aleksandra Newskiego (Орден Александра Невскoго), od 1942; Pięciopromienna gwiazda, w kątach liczne promienie, na środku skrzyżowane dwa berdysze, na nich wien..
I-
UNC-
5 000 zł
4 600 zł
419 Mikołaj II (1894–1917)
Pamiątkowa odznaka, 1913; Wieniec laurowy zwieńczony tarczą z herbem Kobrynia, w wieńcu K 171, na stronie odwrotnej na tarczy 11 IX 1897 / 1 VI 1913, w wieńcu Полков..
I-
UNC-
20 000 zł
24 000 zł
420 Mikołaj II (1894–1917)
Odznaka za Zasługi dla Rosyjskiego Czerwonego Krzyża (Знак Российского Oбщества Красного Креста), 1900–1917; Ostrołukowa, emaliowana na biało, tarcza, na której czer..
II
EF
1 000 zł
1 300 zł
421 Mikołaj II (1894–1917)
Odznaka jubileuszowa Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości (лейб-гвардии Уланский Его Величества полк) na stulecie istnienia pułku, 1917, Piotrogród (?); Kr..
I-
UNC-
40 000 zł
0 zł