Aukcja nr 76

USD/PLN: 3.820 | EUR/PLN: 4.520 | data: 15-05-2021
Jesteś w: A76  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
391 POLSKA / Michał Korybut Wiśniowiecki (1669–1673)
Medal na pamiątkę przymierza Polski i Austrii przeciwko Turkom Ottomańskim, 1670, autorstwa Jana Höhna młodszego, Gdańsk lub Bydgoszcz; Aw: Popiersie Michała Korybut..
II
EF
50 000 zł
70 000 zł
392 POLSKA / Jan III Sobieski (1674–1696)
Medal dziesięciodukatowy na pamiątkę elekcji Jana III, 1674 (lub później), niesygnowany, autorstwa Jana Höhna młodszego, Gdańsk (?); Aw: Popiersie władcy w prawo, w ..
II
EF
200 000 zł
270 000 zł
393 POLSKA / Stanisław August Poniatowski (1764–1795)
Żeton koronacyjny, 1764, mennica Toruń (?); Aw: Korona, HANC IVSSIT FORTVNA MERERI; Rw: STANISLAVS • AVGVSTVS / D . G • REX • POLONIÆ • M • D • L / ELECTVS • VNANIMI..
II-
EF-
300 zł
900 zł
394 POLSKA / Stanisław August Poniatowski (1764–1795)
Medal z serii królewskiej – Zygmunt III Waza, ok. 1792–1795, autorstwa Jana Jakuba Reichla, Warszawa; Aw: Popiersie Zygmunta III w prawo, w kapeluszu, zbroi i płaszc..
III+
VF+
3 000 zł
5 000 zł
395 POLSKA / Mikołaj I (1825–1855)
Medal na pamiątkę śmierci cara Aleksandra I, 1826; Aw: Głowa władcy w prawo, w wieńcu laurowym, nad głową sześciopromienna gwiazda, ALEXANDER I• WSKRZESICIEL KRÓLES:..
I
UNC
300 zł
900 zł
396 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów (1795–1918)
Medal na pamiątkę otwarcia połączenia kolejowego między Warszawą a Wiedniem, 1845, projektu Józefa Majnerta, Warszawa; Aw: Parowóz, niżej I. MAYNERT, PARA ZBLIŻA ODL..
I-
UNC-
750 zł
1 200 zł
397 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów (1795–1918)
Medal na pamiątkę 200. rocznicy bitwy pod Wiedniem, 1883, projektu Józefa Tautenhayna, Wiedeń; Aw: Popiersie Jana Sobieskiego w prawo, w zbroi i płaszczu gronostajow..
I
UNC
1 500 zł
1 200 zł
398 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów (1795–1918)
Medal na pamiątkę „rzezi kroskiej”, 1893, projektu Juliusza Kossaka; Aw: Alegoryczna postać kobiety siedzącej na chmurach, lewa ręka oparta na kotwicy, prawą wskazuj..
I/II
UNC/EF
600 zł
1 300 zł
399 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów (1795–1918)
Medal patriotyczny; Aw: Ukoronowane herby Mazowsza, Polski i Litwy, niżej ornament, u góry JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA; Rw: Ukoronowane herby Śląska, Czech i Moraw, n..
I
UNC
300 zł
1 900 zł
400 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów (1795–1918)
Medal pamiątkowy Akcji Niepodległościowej w Krakowie, 1914, projektu Józefa Wilka, Wiedeń; Aw: W wieńcu z cierni i wawrzynu widok Wawelu z wschodzącym słońcem w tle,..
I
UNC
500 zł
2 200 zł
401 POLSKA / Medale polskie z okresu zaborów (1795–1918)
Medal na pamiątkę 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 1916, projektu Józefa Chylińskiego, Warszawa; Aw: Ukoronowany Orzeł, trzymający w szponach pergamin i ..
I/II
UNC/EF
1 000 zł
5 000 zł
402 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska (1918–1939)
Medal na pamiątkę 900. rocznicy odzyskania Przemyśla, 1925, projektu Jana Raszki, Warszawa; Aw: Bolesław Chrobry na koniu, wokół niego rycerze, w tle gród, u góry PR..
II+
EF+
400 zł
750 zł
403 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska – powojenna (1945–1952)
Medal na pamiątkę 200. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, 1946, projektu Franciszka Kalfasa; Aw: Popiersie Tadeusza Kościuszki w prawo, TADEUSZ KOŚCIUSZKO - 1746 ..
I
UNC
300 zł
1 900 zł
404 POLSKA / Medale prywatne dla wybitnych osób
Beyer Karol (1818–1877); Medal na pamiątkę 35. rocznicy śmierci, ok. 1912, projektu Antoniego Polkowskiego; Aw: Popiersie w prawo, KAROL BAYER *1818 +1877; Rw: Wieni..
I
UNC
1 000 zł
1 600 zł
405 POLSKA / Medale prywatne dla wybitnych osób
Blanchard Jean-Pierre (1753–1809); Medal na pamiątkę pierwszego lotu balonem w Rzeczypospolitej, 1788, autorstwa Daniela Friedricha Loosa, Berlin; Aw: Popiersie Blan..
I/I-
UNC/UNC-
1 500 zł
2 000 zł
406 POLSKA / Medale prywatne dla wybitnych osób
Ginet-Piłsudski Bronisław (1866–1918); Medal pamiątkowy, 1918, projektu Karola Żmigrodzkiego; Aw: Popiersie lekko w lewo, z prawej sygnatura K.Żmigrodzki, BRONISŁAW ..
I
UNC
750 zł
1 000 zł
407 POLSKA / Medale prywatne dla wybitnych osób
Ossoliński Józef Maksymilian (1748–1826); Medal na pamiątkę założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, 1824, autorstwa Josefa Nikolausa Langa, Wiedeń; ..
I-
UNC-
1 250 zł
1 000 zł
408 SZWECJA
Berch Carl Reinhold (1706–1777); Medal z serii królewskiej (nr 47) poświęcony Zygmuntowi III Wazie, 1728–1745, autorstwa Johanna Carla Hedlingera; Sztokholm; Aw: Pop..
I/I-
UNC/UNC-
1 000 zł
800 zł
409 WATYKAN / Jan Paweł II (1978–2005)
Zestaw medali rocznicowych wybitych z okazji piątego roku urzędowania Jana Pawła II i 65. rocznicy objawień fatimskich, 1983, projektu Ernsta Gunthera Hansinga, Rzym..
I
UNC
13 000 zł
15 000 zł