Aukcja nr 73

USD/PLN: 3.850 | EUR/PLN: 4.250 | data: 16-11-2019
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
167 August II Mocny 1697-1733 / monety sasko-polskie
talar, 1706 ILH Drezno; Aw: Popiersie króla zwrócone w prawo i napis wokoło D G FRID AUG REX POL - DUX SAX I C M A & W; Rw: Pod koroną czteropolowy kartusz herbowy z..
III+
VF+
10 000 zł
14 000 zł
168 August II Mocny 1697-1733 / monety sasko-polskie
talar 1732 IGS, Drezno; Aw: Popiersie władcy zwrócone w prawo i napis wokoło D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX I C M A & W zakończone jabłkiem królewskim; Rw: Dwie tar..
II-
EF-
8 000 zł
8 000 zł
169 August II Mocny 1697-1733 / monety sasko-polskie
2/3 talara (gulden), 1701 Drezno; IL-H (inicjały Jana Lorenza Hollanda 1698-1716) pod tarczami, hak za napisem w otoku na rewersie; Dav. 819, Kahnt 119, Merseb. 1430..
II
EF
2 000 zł
2 000 zł
170 August II Mocny 1697-1733 / monety polsko-saskie
szóstak 1702 EPH, Lipsk; data na końcu napisu otokowego na rewersie, na dole litery EP-H (mincerz Ernst Peter Hecht); Kahnt 331, Kop. 2011 (R1), Merseb. 1652; ciemna..
II-/III+
EF-/VF+
600 zł
480 zł
171 August II Mocny 1697-1733 / monety polsko-saskie
szóstak 1706/ L-P, Moskwa?; Aw: Popiersie królewskie zwrócone w prawo, wokół napis AUGUST II D G REX POL M D LIT & ELEC SAX; Rw: Ukoronowane herby Korony, Litwy i Sa..
II
EF
1 500 zł
2 700 zł
172 August II Mocny 1697-1733 / monety pamiątkowe
dwudukat koronacyjny 1697, Drezno; Aw: Król August II na koniu w stroju i hełmie rzymskim zwrócony w prawo, Rw: Pod koroną insygnia koronacyjne berło i miecz oplecio..
II
EF
15 000 zł
14 000 zł
173 August II Mocny 1697-1733 / monety pamiątkowe
dukat wikariacki 1711, Lipsk?; Aw: Król na koniu zwrócony w lewo, powyżej napis FRID AVGVST, Rw: Insygnia królewskie (skrzyżowane miecz i berło, po bokach jabłko kró..
II
EF
9 000 zł
12 000 zł
174 August II Mocny 1697-1733 / monety pamiątkowe
talar 1717, Drezno; Aw: Poziomy napis w 14 wierszach pod koroną; Rw: Statek wypływający z portu, u góry napis DEO DUCE, u dołu w odcinku PORTUM INVENIT / inicjały I ..
II-/III+
EF-/VF+
10 000 zł
11 000 zł