Aukcja nr 69

USD/PLN: 3.480 | EUR/PLN: 4.170 | data: 25-11-2017
Jesteś w: A69  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
791 POLSKA / Polska pod zaborami
medal 1826, nieznanego autora wybity z okazji śmierci Aleksandra I; Aw: Popiersie w wieńcu w prawo, nad nim gwiazda, ALEXANDER I WSKRZESICIEL KROLEST POLSK 1815, Rw: ..
II+
EF+
800 zł
2 200 zł
792 POLSKA / Polska pod zaborami
medal autorstwa Alberta Barre’a wybity w 1864 r., poświęcony Aleksandrowi Fredrze; Aw: Popiersie pisarza w lewo, wokoło ALEKSANDER FREDRO POETA DRAMATYCZNY, sygnatura..
II+
EF+
600 zł
550 zł
793 POLSKA / Polska pod zaborami
medal Zofia z hrabiów Branickich, hrabini Potocka, sygnowany C. RADNITZKY wybity w 1867 r. nakładem gminy Kraków, Aw: Popiersie Zofii Potockiej w lewo w chuście na gł..
I-/II+
UNC-/EF+
1 000 zł
1 100 zł
794 POLSKA / Polska pod zaborami
Józef Ignacy Kraszewski - medal autorstwa Fryderyka Wilhelma Below’a wybity w 1879 r. dla pisarza jako dar Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 50-lecie jego pr..
I
UNC
1 500 zł
3 000 zł
795 POLSKA / Polska pod zaborami
srebrne wesele Jana i Zofii Szeptyckich - medal 1886 r., niesygnowany, Aw: Pod koroną hrabiowską herby Szeptycki i Bończa, napis w otoku JANA I ZOFII SZEPTYCKICH, Rw:..
II+
EF+
400 zł
900 zł
796 POLSKA / Polska pod zaborami
Wizyta Franciszka Józefa I w Galicji -medal z uszkiem, 1892 r., sygnowany ZIMBLER, Aw: Głowa cesarza w prawo i napis CESARZ FRANCISZEK JÓZEF I, Rw: Napisy NA PAMIĄTKĘ..
I/I-
UNC/UNC-
250 zł
400 zł
797 POLSKA / Polska pod zaborami
Mikołaj Zaklika z Międzygórza, kancerz wielki koronny, medal sygnowany AR (Alfred Römer -malarz, medalier, rzeźbiarz, historyk sztuki krakowski), wybity w 1893 r. w P..
I
UNC
3 000 zł
2 600 zł
798 POLSKA / Polska pod zaborami
medal autorstwa Konstantego Laszczki z 1913 r., wybity na 100. rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego; Aw: Popiersie na wprost z głową lekko zwróconą w prawo,..
I
UNC
800 zł
0 zł
799 POLSKA / Medale po II Wojnie Światowej
Milenium Polski, medal wydany w USA 1966 r, Aw: Orzeł z krzyżem na piersiach, w otoku napis POLAND’S MILLENIUM - 966-1966 - MILENIUM POLSKI, Rw: Krzyż na nim Orzeł, w..
I
UNC
300 zł
700 zł
800 FRANCJA / Ludwik XIV Wielki 1643-1715
medal z suity historycznych medali autorstwa I. Mauger’a upamiętniający zawarcie Pokoju Westfalskiego w Munster w 1648 r., Aw: Popiersie Ludwika XIV w prawo i napis L..
I/I-
UNC/UNC-
300 zł
0 zł
801 FRANCJA / Ludwik XV Ukochany 1715-1774
Maria Leszczyńska, królewna polska, córka Stanisława Leszczyńskiego, medal zaślubinowy z 1725 roku autorstwa Norberta Roettiersa, wybity dla upamiętnienia ślubu córki..
II+
EF+
450 zł
650 zł
802 FRANCJA / Ludwik XV Ukochany 1715-1774
Maria Leszczyńska, królewna polska, córka Stanisława Leszczyńskiego, żeton zaślubinowy z 1725 roku autorstwa Norberta Roettiersa, wybity dla upamiętnienia ślubu córki..
II-
EF-
200 zł
190 zł
803 FRANCJA / Napoleon Bonaparte 1804-1815
medal autorstwa Denon’a i Jeuffroy’a z okazji koronacji na cesarza w 1804 r., Aw: Głowa Napoleona w prawo i napis NAPOLEON EMPEREUR, Rw: Rw: Cesarz unoszony na tarczy..
I
UNC
400 zł
1 100 zł
804 ROSJA / Aleksander I 1801-1825
medal koronacyjny 1801, sygnowany C. Leberecht F., Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Б М АЛЕКСАНДРЪ I ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС Rw: Kolumna na postumencie,..
II-
EF-
1 000 zł
2 900 zł
805 ROSJA / Aleksander I 1801-1825
medal za Wiarę i Ojczyznę, sygnowany Leberecht, Aw: Głowa Aleksandra I w prawo, napis wokoło АЛЕКСАНДРЪ I ИМП ВСЕРОСС, na dole data 1807, Rw: Napis w wieńcu ЗА ВЪРУ И..
II+
EF+
400 zł
1 100 zł
806 ROSJA / Aleksander III 1881-1894
Maria Fiodorowna -żona cara Aleksandra III -medal nagrodowy gimnazjum żeńskiego za osiągnięcia w nauce, Aw: Popiersie Marii Fiodorownej w prawo z sygnaturą AГ i napis..
II/II+
EF/EF+
9 000 zł
0 zł
807 ROSJA / Aleksander III 1881-1894
Maria Fiodorowna -żona cara Aleksandra III -medal nagrodowy gimnazjum żeńskiego za osiągnięcia w nauce, Aw: Popiersie Marii Fiodorownej w prawo z sygnaturą ВAЖ (Vazhe..
II+
EF+
2 500 zł
2 000 zł
808 ROSJA / Mikołaj II 1894-1917
medal nagrodowy dla absolwentek gimnazjum żeńskiego, 1912 r. (cyfra 2 dobita ręcznie), Aw: Portret Mikołaja II w lewo, w otoku napis БМ НИКОЛАИ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕ..
III+
VF+
22 000 zł
0 zł
809 ROSJA / Mikołaj II 1894-1917
medal z uszkiem na 25-lecie Szkoły Cerkiewno-Parafialnej 1884 - 1909, Aw: Popiersie Aleksandra III i Mikołaja II w lewo, wokoło napis ИМП АЛЕКСАНРЪ III ИМП НИКОЛАИ II..
II
EF
700 zł
560 zł
810 SZWECJA / Krystyna 1632-1654
medal pamiątkowy z 1665 r., niesygnowany autorstwa G F Travaniego wydany w Rzymie, gdzie po abdykacji od 1656 r. królowa przebywała aż do swojej śmierci w 1689 r., Aw..
I
UNC
250 zł
320 zł