Aukcja nr 69

USD/PLN: 3.480 | EUR/PLN: 4.170 | data: 25-11-2017
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
565 Księstwo Kurlandii / Wilhelm Kettler 1587-1616
trojak 1598, Mitawa; KuW.98.1.f (R2) - ale bez interpunkcji na rewersie, K.-G. 2.16.3.1.1, Kop. 4042 (R4); ładnie zachowany
II-
EF-
1 250 zł
2 000 zł
566 Księstwo Kurlandii / Fryderyk Kettler 1587-1642
trojak 1596, Mitawa; Iger KuF.96.2.a (R3), K.-G. 2.10.3.1, Kop. 4033 (R4); ciemna patyna, rzadki
II-
EF-
1 500 zł
1 800 zł
567 Księstwo Kurlandii / Fryderyk Kettler 1587-1642
trojak 1598, Mitawa; skrócona data u dołu rewersu; KuF.98.3.b - ale cyfry daty oddzielone kropką; K.-G. 2.12.5.1 var. (kropka między 9.8), Kop. 4038 (R6); bardzo rzadki
III+
VF+
2 500 zł
2 300 zł
568 Księstwo Kurlandii / Fryderyk i Wilhelm Kettler 1594-1617
szeląg 1610, Mitawa; K.-G. 2.8.1.1, Kop. 4022 (R7); bardzo rzadki i bardzo ładnie zachowany
II-
EF-
400 zł
1 050 zł
569 Księstwo Kurlandii / Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698
półtorak 1689, Mitawa; moneta z tytulaturą Jana III Sobieskiego i Fryderyka Kazimierza; Neumann 314, K.-G. 4.3.1.14, Kop. 4067 (R6); rzadki i ładnie zachowany jak na ..
III+
VF+
750 zł
1 100 zł
570 RYGA - miasto
1/2 marki 1565, Ryga; odmiana z napisem RIGENS; Haljak 878a, Neumann 420; bardzo rzadkie w tak pięknym stanie zachowania
II+
EF+
3 000 zł
5 000 zł
571 Księstwo szczecińskie / Bogusław X 1478-1523
szeląg bez daty, Dąbie; Dbg 379, Pogge 848; patyna, dość ładnie zachowany
II-
EF-
600 zł
500 zł
572 Księstwo szczecińskie / Bogusław X 1478-1523
szeląg 1495, Dąbie; Dbg 383; na monetach pomorskich Bogusława X z końca XV wieku cyfrę 5 zapisywano jak 7, patyna
II
EF
700 zł
600 zł
573 Zjednoczone księstwo pomorskie / Bogusław XIV 1625-1637
talar 1633, Szczecin; Aw: Popiersie w prawo, wokoło BOGISLAVS XIV D G DVX S P C ET V P R; Rw: Tarcze herbowe, wokoło EP CAM CO GVTZK TER PEOB ET BV DOM; Hildisch 302,..
II
EF
10 000 zł
8 000 zł
574 Zjednoczone księstwo pomorskie / Bogusław XIV 1625-1637
ćwierćtalar pośmiertny 1654, Szczecin; Aw: Drzewo, w tle panorama miasta, u góry napis DEO DIRIGENTE; Rw: Jedenastowierszowy poziomy napis, odmiana z rozetkami na rew..
I-
UNC-
10 000 zł
0 zł
575 PRUSY KSIĄŻĘCE / Albert Hohenzollern 1525-1568
grosz 1558, Królewiec; Slg. Marienburg 1222, Voss. 1411; rzadki rocznik
III+
VF+
300 zł
1 300 zł
576 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
dukat 1587, Królewiec; Aw: Postać elektora i księcia pruskiego w pełnej zbroi i napis wokoło; Rw: Orzeł Prus Książęcych i napis wokoło zakończony znakiem menniczym – ..
II-
EF-
4 000 zł
3 200 zł
577 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
trojak 1590, Królewiec; Iger Pr.90.1.a (R4), Slg. Marienburg 1292, Voss. 1445; bardzo rzadki
II-
EF-
1 250 zł
3 000 zł
578 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
grosz 1595, Królewiec; Henckel 3172a, Slg. Marienburg 1304, v. Schrötter 1295, Voss. 1454; bardzo dużo połysku, rzadki
II
EF
800 zł
750 zł
579 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
grosz 1595, Królewiec; Henckel 3172a, Slg. Marienburg 1304, v. Schrötter 1295, Voss. 1454; minimaalnie gięty, ale bardzo dużo połysku menniczego, rzadki
II-
EF-
800 zł
800 zł
580 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
grosz 1596, Królewiec; Henckel 3175, Slg. Marienburg 1308, v. Schrötter 1296, Voss. 1459; patyna, rzadki i w bardzo ładnym stanie zachowania
II+
EF+
900 zł
900 zł
581 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jan Zygmunt Hohenzollern 1608-1618-1619
grosz (1/24 talara) 1612, Drezdenko; odmiana z jabłkiem królewski dzielącym litery H-L; Slg. Marienburg 1321; pięknie zachowany, moneta w pudełku firmy PCGS z oceną M..
I/I-
UNC/UNC-
300 zł
1 500 zł
582 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1619-1640
talar 1636, Królewiec; Aw: Półpostać elektora w prawo w zbroi, z berłem opartym o ramię, trzymającym hełm w ręku, wokoło napis GEORG WILH D G MARCHI BRAN SAC ROM IMP ..
III+
VF+
5 000 zł
7 500 zł
583 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1619-1640
ort 1621, Królewiec; data 16-21 na awersie w polu po bokach popiersia księcia, na rewersie znak menniczy kończy napis w otoku; Shatalin GW21-3 (R5); patyna, rysa na t..
III/III+
VF/VF+
600 zł
1 000 zł
584 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1619-1640
ort 1621, Królewiec; końcówka napisu BRAN, rozetki na początku i końcu napisu otokowego, data na awersie pod popiersiem księcia, znak mennicy na końcu napisu na rewer..
III+
VF+
500 zł
550 zł