Aukcja nr 68

USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.300 | data: 13-05-2017
Jesteś w: A68  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
823 POLSKA / Henryk Walezy 1573-1575-1589
XIX-wieczna odbitka medalu z 1573 r. wybitego we Francji z okazji wyboru Henryka na króla Polski; Aw: Popiersie w zbroi i płaszczu w prawo, napis w otoku HENRICVS D ..
II+
EF+
800 zł
1 500 zł
824 POLSKA / Henryk Walezy 1573-1575-1589
XIX-wieczna odbitka medalu poświęconego matce króla Katarzynie Medycejskiej; Aw: Popiersie Henryka w zbroi w prawo, HENRICVS III D G FRANCORVM ET POL REX; Rw: Popier..
II-
EF-
2 500 zł
3 600 zł
825 POLSKA / Władysław IV Waza 1633-1648
medal zaślubinowy 1637 r; Aw: Monogramy Władysława IV i Cecylii Renaty pod koroną, u góry promieniejący IHS, wokoło IN MEMORIAM REGIARVM NVPTIARVM; Rw: W tarczach Or..
III+
VF+
2 500 zł
2 800 zł
826 POLSKA / Jan II Kazimierz Waza 1649-1668
medal z 1669 r. autorstwa Jeana Maugera wybity po abdykacji króla Jana Kazimierza, gdy został opatem Saint-Germain-des-Pres; Aw: Głowa Ludwika XIV w prawo, wokoło LU..
I-
UNC-
300 zł
700 zł
827 POLSKA / Jan III Sobieski 1674-1696
medal z 1674 roku wybity z okazji elekcji Jana III Sobieskiego; Aw: Popiersie w todze i wieńcu laurowym w prawo, wokoło IOHANNES III REX POL; Rw: Tarcza pod koroną, ..
II-
EF-
1 000 zł
1 600 zł
828 POLSKA / Stanisław Leszczyński
XIX-wieczna odbitka medalu autorstwa Anny Marii Saint Urbain, ofiarowanego przez miasto Nancy Stanisławowi Leszczyńskiemu i Ludwikowi XV z okazji wzniesienia w 1755 ..
II-
EF-
250 zł
420 zł
829 POLSKA / August II mocny 1697-1733
medal z 1702 r autorstwa Höcknera, wagi 1 1/2 talara, poświęcony Wolfgangowi Dieterowi von Beichlingen (kanclerzowi króla Augusta II); Aw: Popiersie w prawo, ILL D W..
II-
EF-
6 000 zł
0 zł
830 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal autorstwa J. L. Oexleina z 1768 roku wybity z okazji zrównania w prawach dysydentów z katolikami przez Stanisława Augusta Poniatowskiego; Aw: Popiersie króla w..
II-
EF-
1 500 zł
1 700 zł
831 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal z 1780 r. autorstwa F. Holzhaeussera poświęcony Ignacemu Krasickiemu; Aw: Popiersie Krasickiego w biskupiej szacie w prawo, IGNATIUS KRASICKI PRINC EPIS VARM N..
I-
UNC-
4 000 zł
4 600 zł
832 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal z 1789 r. autorstwa Friedricha Loosa ofiarowany królowi przez posła pruskiego Luchesiniego dla upamiętnienia sejmu, który uchwalił powołanie 100-tysięcznej arm..
I-
UNC-
1 000 zł
2 400 zł
833 POLSKA / Stanisław August Poniatowski 1764-1795
medal z 1790 r. autorstwa J. F. Holzhaeussera, poświęcony Stanisławowi Małachowskiemu - marszałkowi Sejmu Czteroletniego; Aw: Popiersie Małachowskiego w lewo i napis..
II
EF
3 000 zł
4 100 zł
834 Królestwo Polskie 1815-1864 / Mikołaj I 1825-1855
medal z 1826 roku wybity dla upamiętnienia cara Aleksandra I; Aw: Popiersie cara w prawo i napis wokoło ALEKSANDER I WSKRZESICIEL KRÓLES POLSK, Rw: W wieńcu oliwnym ..
III+
VF+
400 zł
400 zł
835 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z 1842 r. autorstwa Józefa Majnerta wykonany w uznaniu zasług Samuela Teofila Linde; Aw: Głowa Linde’go w lewo, SAMUEL THEOPHILUS DE LINDE / NATUS THORUNI A 17..
I
UNC
2 800 zł
2 600 zł
836 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z 1859 r. autorstwa Antoine’a Bovy’ego (1794-1877), wybity przez Komitet Emigracyjny dla uczczenia sir Dudleya C. Stuarta, wiernego przyjaciela Polski; Aw: Pop..
II
EF
1 250 zł
0 zł
837 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z 1867 r. autorstwa Karola Radnitzky’ego wybity nakładem Gminy Kraków w podzięce Zofii hrabinie Potockiej; Aw: Popiersie hrabini w lewo w chuście na głowie, wo..
I
UNC
2 000 zł
2 800 zł
838 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z 1877 r. autorstwa Karola Radnitzky’ego wybity na pamiątkę Wystawy Rolniczej i Przemysłowej we Lwowie; Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku WŁODZIMIERZ HRABI..
I/I-
UNC/UNC-
2 500 zł
2 600 zł
839 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z 1880 r. autorstwa W. A. Malinowskiego wybity z okazji 50. rocznicy powstania listopadowego; Aw: Polonia stojąca na wprost w kolczudze i sukni, trzymająca mie..
I-/II+
UNC-/EF+
800 zł
1 000 zł
840 POLSKA / Polska pod zaborami
jednostronny medal z 1886 r. wybity nakładem w Głowackiego w Wiedniu i ofiarowany księżnej Jadwidze Sapieha przez miasto Lwów; Popiersie w mantylce w lewo, sygnatura..
I/I-
UNC/UNC-
900 zł
1 600 zł
841 POLSKA / Polska pod zaborami
medal z 1918 r. autorstwa Oertela wybity z okazji 350. lecie Gimnazjum w Toruniu; Aw: Widok budynku gimnazjalnego, powyżej Hermes lecący z herbem miasta, w odcinku 8..
I
UNC
300 zł
460 zł
842 POLSKA / II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
medal z lat 1919-1927 wykonany za zasługi Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża - PTCK (późniejszy Polski Czerwony Krzyż); Aw: Orzeł z rozpostartymi skrzydłami sto..
II
EF
500 zł
0 zł