Aukcja nr 68

USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.300 | data: 13-05-2017
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
700 ZAKON KAWALERÓW MIECZOWYCH
ferding bez daty (1560), Reval (Tallin); Haljak 194; przedziurawiony w epoce, ale bardzo ładnie zachowany i bardzo rzadki
II-
EF-
300 zł
0 zł
701 KURLANDIA / Wilhelm Kettler 1587-1616
trojak 1598, Mitawa; odmiana z końcówką CV; Iger KuW.98.1.a (R3), K.-G. 2.16.1.1.1; ciemna patyna, bardzo rzadki
III+
VF+
1 000 zł
1 200 zł
702 KURLANDIA / Jakub Kettler 1642-1681
talar 1645, Mitawa; Aw: Popiersie księcia w prawo i napis woko, Rw: Tarcza z herbami Polski i Litwy i napis wokoło; Dav. 4349, K.-G. 3.4.1.3, Kop. 4059 (R6); srebro ..
III
VF
20 000 zł
24 000 zł
703 KURLANDIA / Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698
ort 1694, Mitawa; odmiana z krótką datą w otoku 94; K.-G. 4.8.2.1, Kopicki 4074 (R6); bardzo ładny i rzadki
III+/II-
VF+/EF-
4 000 zł
4 400 zł
704 KURLANDIA / Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698
ort 1694, Mitawa; K.-G. 4.8.1.1, Kopicki 4075 (R7); bardzo rzadka odmiana z pełną datą
III
VF
4 000 zł
0 zł
705 KURLANDIA / Fryderyk Kazimierz Kettler 1682-1698
szóstak 1694, Mitawa; K.-G. 4.7.1.1, Kopicki 4071 (R4); bardzo ładny
II
EF
600 zł
1 100 zł
706 KURLANDIA / Ernest Jan Biron 1763-1769
szóstak 1764, Mitawa; odmiana z literą G na rękawie; K.-G. 6.8.1.3; rzadki
III+/II-
VF+/EF-
1 500 zł
3 200 zł
707 KURLANDIA / Piotr Biron 1769-1795
talar 1780, Mitawa; Aw: Głowa księcia w prawo i napis wokoło, Rw: Dwie tarcze herbowe i napis wokoło; K.-G. 7.1.1.1, Dav. 1624; srebro 28.25 g; patyna, moneta w ładn..
II/II-
EF/EF-
2 500 zł
2 400 zł
708 Ks. szczecińskie / Bogusław X 1478-1523
szeląg 1501, Szczecin; Dbg-P. 390, Kop. 4176 (R); wyśmienity stan zachowania
I
UNC
500 zł
1 600 zł
709 Ks. szczecińskie / Bogusław XIV 1620-1625-1637
talar 1631, Szczecin; Aw: Popiersie w prawo BOGISLAVS XIV D G DVX STE PO CAS E V P R; Rw: Gryf z mieczem w owalnej tarczy, wokoło EP CAM CO GVTZK TER LEOB E B D; Hil..
III
VF
8 000 zł
0 zł
710 POMORZE / Strzałów
grosz (Kreuzgroschen) 1614, Strzałów; MONETA NO STRALSVN / IN NOM TV SALV NO DEVS; Saurma-Jeltsch 5003; srebro; ładnie zachowany
II-
EF-
300 zł
360 zł
711 POMORZE / Strzałów
1/16 talara 1625, Strzałów; Bratring 44; lekko niedobity
III+
VF+
300 zł
0 zł
712 Pomorze pod zwierzchnictwem szwedzkim / Krystyna 1637-1654
talar 1642, Szczecin; Aw: Popiersie królowej i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło; AAJ 16, Dav. 4573; srebro 28.79 g; patyna, drobne uszkodzenia obrzeża
III+
VF+
5 000 zł
5 500 zł
713 Pomorze pod zwierzchnictwem szwedzkim / Karol XI 1660-1697
gulden 1684, Szczecin; AAJ 101, Dav. 765; nierówno wycięty krążek, ale bardzo ładny
II/II+
EF/EF+
1 250 zł
2 000 zł
714 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Fryderyk von Ansbach 1578-1603
dukat 1587, Królewiec; Aw: Postać elektora i księcia pruskiego w pełnej zbroi i napis wokoło; Rw: Orzeł Prus Książęcych i napis wokoło zakończony znakiem menniczym –..
III
VF
5 000 zł
0 zł
715 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jan Zygmunt Hohenzollern 1608-1618-1619
grosz 1614, Drezdenko; odmiana z mniejszym jabłkiem królewskim, na awersie IOH SIG; Slg. Marienburg 1342, Neumann 9.15; pięknie zachowany
I/I-
UNC/UNC-
250 zł
220 zł
716 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jan Zygmunt Hohenzollern 1608-1618-1619
grosz 1614, Drezdenko; odmiana z większym jabłkiem królewskim, na awersie IO SIG; Slg. Marienburg 1356, Neumann 9.15; pięknie zachowany
I-
UNC-
250 zł
210 zł
717 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jan Zygmunt Hohenzollern 1608-1618-1619
grosz 1615, Drezdenko; odmiana ze skróconą datą 1-5 na rewersie; Slg. Marienburg 1375, Neumann 9.15; pięknie zachowany
I-
UNC-
250 zł
200 zł
718 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1619-1640
ort 1622, Królewiec; półpostać bez mitry książęcej, znak menniczy na rewersie; Shatalin GW22-16 (R2); bardzo ładnie zachowany, szczególnie jak na ten typ monety
II/II+
EF/EF+
800 zł
1 600 zł
719 PRUSY KSIĄŻĘCE / Jerzy Wilhelm 1619-1640
ort 1625, Królewiec; znak menniczy na awersie, odmiana z napisem na rewersie SA ROM IMP ARCHIC ELEC D PRVS; Shatalin GW25-2 (R2); pięknie zachowany
II+
EF+
600 zł
2 000 zł