Aukcja nr 68

USD/PLN: 4.000 | EUR/PLN: 4.300 | data: 13-05-2017
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
111 SŁOWIAŃSZCZYZNA ZACHODNIA / POMORZE / POLSKA
naśladownictwo łupawskie denara bawarskiego, I ćwierć XI w., Aw: Postać świętego z włócznią, wokoło imitacja napisu; Rw: Krzyż, w polach kulki i kółko, wokoło imitac..
III+
VF+
1 500 zł
2 000 zł