Aukcja nr 64 (64-65)

USD/PLN: 3.860 | EUR/PLN: 4.370 | data: 14-05-2016
Jesteś w: A64  LITERATURA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
809 Ignacy Zagórski; Monety Dawnej Polski jakoteż prowincyj i miast do niej niegdy należących, z trzech ostatnich wieków zebrane, uporządkowane i z przywiedzeniem źródeł ..
2 500 zł
2 800 zł
810 Marian Gumowski; Monety polskie; Warszawa 1924; blisko 180 stron tekstu z historią monet polskich oraz 32 tablice z ilustracjami prawie 300 monet, które zostały przyt..
250 zł
0 zł
811 Emeryk hr. Hutten-Czapski; Catalogue de la collecion des Medailles et Monnaies polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski, tomy I, II, III, IV i V, reprint z lat 90. X..
1 000 zł
1 300 zł
812 Stanisław hr. Walewski; Trojaki koronne Zygmunta III od 1588 do 1624; Kraków 1884; 225 stron z tekstami oraz 19 tablic z rycinami monet dołączone w oryginalnej teczce..
400 zł
550 zł
813 Marian Gumowski; Dzieje Mennicy Krakowskiej; Poznań 1927; około 130 stron tekstu opisowego i katalogu monet oraz 18 tablic z 239 parami rycin; format ok. B5, w bardzo..
1 000 zł
1 400 zł
814 Marian Gumowski; Mennica Bydgoska; Toruń 1955 (z: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik 58 za rok 1953); duże dzieło zawierające opisy blisko 1500 monet n..
750 zł
700 zł
815 Marian Gumowski; Mennica Lubelska w latach 1595-1601; Lublin 1960 (fragment z: Roczniki Humanistyczne - prace z zakresu historii, tom VIII, zeszyt 2, rok 1959); około..
300 zł
360 zł
816 Marian Gumowski; Mennica Wileńska w XVI i XVII wieku; Warszawa 1921 (z: Biblioteka Wydziału Zabytków Towarzystwa Straży Kresowej w Warszawie, tom II); około 200 stron..
1 000 zł
1 200 zł
817 Marian Gumowski; Dzieje mennicy toruńskiej; Toruń 1961 (fragment z: Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, rocznik 65 za rok 1960, zeszyt 1); blisko 200 stron teks..
300 zł
0 zł
818 Władysław Terlecki; Mennica warszawska 1765-1956; Wrocław-Warszawa-Kraków 1970; blisko 300 stron tekstu - przede wszystkim opis działalności menniczej, wraz z systema..
300 zł
240 zł
819 Marian Gumowski; Medale polskie; Warszawa 1925; około 230 stron tekstu z historią medalierstwa polskiego oraz parędziesiąt tablic z ilustracjami ponad 250 medali; for..
250 zł
220 zł
820 Edward hr. Raczyński; Gabinet Medalów Polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą począwszy od najdawniejszych aż do końca panowania Jana III (1513-1696), tom ..
1 500 zł
0 zł
821 Edward hr. Raczyński; Gabinet Medalów Polskich oraz tych, które się dziejów Polski tyczą począwszy od najdawniejszych aż do końca panowania Jana III (1513-1696), tom ..
1 500 zł
0 zł
822 V. I. Petrov; Catalogue des Monnaies Russes de Tous les Princes, Tsars et Empereurs depuis 980 jusqu’a 1899 / В. И. Петров; Каталог русских монет удельных князей, цар..
250 zł
0 zł
823 Grand-Duc Georges Michailovitch; Monnaies de l’Empire de Russie 1725-1894; reprint Boston 1973 (reprint wydania z Paryża z 1916 roku); ponad 650 stron katologu z paro..
1 500 zł
1 800 zł
824 H. M. Severin; The Silver Coinage of Imperial Russia 1682-1917; Basel-Amsterdam-London 1963; 1. wydanie; ok. 270 stron i prawie 50 tablic z ilustracjami kilkuset spoś..
300 zł
0 zł
825 A. Pogrebetzky; Monetary circulation and currency in the Far East during the War and Revolution (1914-1924) / А. И. Погребецкий; Денежное обращение и денежные знаки Д..
500 zł
825 zł
826 I. I. Kaufman; Z historii popierowych pieniędzy w Rosji / И. И. Кауфман; Из истории бумажных денег в России; Sankt Petersburg 1909; prawie 300 stron opisu systemu pie..
150 zł
280 zł