Aukcja nr 58

USD/PLN: 3.360 | EUR/PLN: 4.200 | data: 08-11-2014
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
440 Jan II Kazimierz 1649-1668
ort 1663, Toruń, T. 2
III+
VF+
800 zł
1 200 zł
441 Jan II Kazimierz 1649-1668
szóstak 1652, Wilno, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOA CAS D G REX POL M D LITVAE, Rw: Pogoń, powyżej herb Snopek, poniżej cyfry 1- 5 przedzielone herbem..
III-
VF-
12 500 zł
10 000 zł
442 Jan II Kazimierz 1649-1668
szóstak 1659, Elbląg, okupacja szwedzka, na awersie popiersie i tytulatura Karola Gustawa, AAJ 61, rzadki, pięknie zachowany
II+
EF+
2 500 zł
3 200 zł
443 Jan II Kazimierz 1649-1668
fałszerstwo z epoki szóstaka koronnego 1661/TLB, srebro 2.94 g, umyty, rzadko spotykany szczególnie w tak ładnym stanie zachowania
III+
VF+
200 zł
170 zł
444 Jan II Kazimierz 1649-1668
szóstak 1661, Kraków, na rewersie litery TL - B, piękny
II
EF
200 zł
600 zł
445 Jan II Kazimierz 1649-1668
szóstak 1661, Poznań, odmiana bez obwódek wewnętrznych, na rewersie litery N - G (inicjały zarządcy mennicy poznańskiej Mikołaja Gilli), rzadki
III+
VF+
200 zł
300 zł
446 Jan II Kazimierz 1649-1668
szóstak 1663, Kraków, litery A - T na rewersie, piękny
I-
UNC-
250 zł
550 zł
447 Jan II Kazimierz 1649-1668
szóstak 1663, Kraków, litery A - T na rewersie, bardzo ładny
II+
EF+
150 zł
500 zł
448 Jan II Kazimierz 1649-1668
szóstak 1665, Kraków, omyłkowo inicjały mincerza T - A, zamiast A - T, Szłapinskij/Biełopolskij s 65 ryc 102 (R6), T. 3, resztki lustra menniczego, bardzo rzadki
III+
VF+
500 zł
1 300 zł
449 Jan II Kazimierz 1649-1668
szóstak 1666, Kraków, na rewersie litery A - T, piękny
II
EF
200 zł
400 zł
450 Jan II Kazimierz 1649-1668
trojak 1662, Kraków, Iger K.62.1.i (R2), wyśmienity egzemplarz, rzadko spotykany w tak pięknym stanie zachowania.
I-
UNC-
5 000 zł
9 500 zł
451 Jan II Kazimierz 1649-1668
trojak 1665, Wilno, odmiana z cyfrą III za Pogonią, Iger V.665.1.a (R3) -gwiazdka po prawej stronie Pogoni jest słabo czytelna, Ivanauskas 6JK -, T. 4, patyna, ładnie..
III+
VF+
1 000 zł
1 600 zł
452 Jan II Kazimierz 1649-1668
trojak 1665, Wilno, odmiana z cyfrą III za Pogonią, gwiazdki blisko napisu, Iger V.665.1.a (R3), Ivanauskas 6JK -, T. 4, drobna wada bicia i wyraźne ślady lustra menn..
III
VF
750 zł
1 100 zł
453 Jan II Kazimierz 1649-1668
3 krajcary 1658, Opole, Aw: Popiersie króla i napis wokoło IOAN CAS D G R (3) EX P & S M D L R P, Rw: Orzeł i napis wokoło MONETA NOVA REG POLON 1658, E/M 451 (R6), F..
II-
EF-
5 000 zł
4 000 zł
454 Jan II Kazimierz 1649-1668
3 krajcary 1661, Opole, Aw: Popiersie króla i napis wokoło IO CAS D G REX (3) P & S M D L R P, Rw: Orzeł, poniżej herb Ślepowron (podskarbiego Jana Kazimierza Krasińs..
III
VF
3 000 zł
455 Jan II Kazimierz 1649-1668
dwugrosz 1651, Elbląg, Aw: Popiersie króla i napis wokoło, Rw: Herb Elbląga, po bokach litery W - E poniżej V (inicjały zarządcy mennicy Wilhelma von Eck’a), typ z li..
III+
VF+
1 000 zł
800 zł
456 Jan II Kazimierz 1649-1668
dwugrosz 1651, Elbląg, Aw: Popiersie króla i napis wokoło, Rw: Herb Elbląga, po bokach litery W - E poniżej V, typ z literami WE powyżej osi poziomej tarczy, omyłkowy..
III+
VF+
750 zł
457 Jan II Kazimierz 1649-1668
półtorak 1661, Poznań, odmiana z cyfrą 60 na jabłku królewskim, Górecki P.61.2.a, T. 8, rzadki, patyna
III
VF
300 zł
320 zł
458 Jan II Kazimierz 1649-1668
półtorak 1666, Poznań, Górecki K.66.1.a (przypisuje do Krakowa), H-Cz. 2300 (R6), T. 40, bardzo rzadki
III
VF
1 500 zł
1 700 zł
459 Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673
dwudukat bez daty (donatywa), Toruń, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło MICHAEL D G REX POLO M D L RVS PR, Rw: Widok miasta, poniżej litery HD - L przedzielon..
II
EF
45 000 zł
40 000 zł