Aukcja nr 37

USD/PLN: 2.460 | EUR/PLN: 3.600 | data: 01-12-2007
Jesteś w: A37  MONETY ZAGRANICZNE  WATYKAN
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1155 WATYKAN / Pius IX 1846-1878
20 lirów 1867 R, Rzym, Fr. 280, złoto 6.44 g
I-/II+
UNC-/EF+
750 zł
1 050 zł