Aukcja nr 37

USD/PLN: 2.460 | EUR/PLN: 3.600 | data: 01-12-2007
01-12-2007
sobota, godz. 09:30
Miejsce aukcji
Hotel Holiday Inn
sale Scherzo i Ballada
ul. Złota 48/54
Warszawa
Przejdź do pozycji:  
ilość pozycji: 1 172, wartość szacunkowa pozycji: 1 604 680 zł