Aukcja nr 31

USD/PLN: 3.080 | EUR/PLN: 4.150 | data: 04-12-2004
Jesteś w: A31  LITERATURA NUMIZMATYCZNA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
null image
101 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Gumowski- Numizmatyka-Sfragistyka-Heraldyka, odbitka z Wiedzy o Polsce tom I.a, 12 str, ilustracje, Warszawa 1935, BNP 1869, ekslibris M. Gumowskiego, oprawa karto..
50 zł
40 zł
null image
102 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Perlbach-Schlesisches aus dem Marienburger Treszlerbuch von 1400-1409, odbitka z Silesiaca- Festschrift Colmar, Grünhagen, str. 83-110, Wrocław 1898, BNP-, oprawa ..
30 zł
null image
103 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
B. Piwocka- Monety piastowskie wykopane w Karczmiskach-osobna odbitka z Wiadomości Numizma- tyczno-Archeologicznych t. XV, 1934, 16 str., 4 tablice, Kraków 1934, BNP ..
30 zł
70 zł
null image
104 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
I. Prochorow- Nieskolko polskich i niemieckich redkich moniet i medaliej, 6 str, 2 tablice, nadbitka z Numizmaticzeskogo Sbornika, Moskwa 1915, twarda oprawa, BNP 198..
50 zł
70 zł
null image
105 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
J. Przyborowski- Przyczynek do numizmatyki Piastów, artykuł z Przeglądu Bibl- Archeol. tom I, 5 str., ilustracje, Warszawa 1881, BNP 2355, oprawa broszurowa
20 zł
null image
106 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
Altschlesien Mitteilungen des Schlesischen Alterturmverein, odbitka artykułu F. Hufnagla- Der zweite Münzfund von Lichtevors, kr. Cosel OS. 6 str., 3 tablice, ilustra..
30 zł
24 zł
null image
107 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, neue Folge, III Band, Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgwerebe und Altertümer- odbitka artykułu o zbiorach i nowych ..
30 zł
null image
108 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, neue Folge, IV Band, Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer- odbitka artykułu o zbiorach i nowych n..
30 zł
null image
109 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
J. Sejbal- Der fund neuer Typen der mitteleuropäischen Brakteaten vom Anfang des 13. Jahrhunderts aus Strelice bei Znojmo (Südmähren) odbitka z Actes du 10-¯me Congre..
20 zł
16 zł
null image
110 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
Adam Styka- list wysłany z Nowego Jorku do prof. Mariana Gumowskiego w Toruniu- 16 marca 1948 z prośbą o opis złotych monet polskich z kolekcji jego brata Tadeusza. W..
50 zł
150 zł
null image
111 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
Verzeichnis der rigaschen Münzwardeine und Münzmeister von 1517 bis 1705, odbitka z Mitteilungen aus dem Geschichte Liv- Ehlst- u. Kurland, egzemplarz ze zbioru Karol..
60 zł
110 zł
null image
112 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
T. Wierzbowski- O dukatach Władysława Łokietka i Aleksandra Jagiellończyka- odbitka z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych nr 3 Kraków 1891, egzemplarz z bibliot..
30 zł
24 zł