Aukcja nr 31

USD/PLN: 3.080 | EUR/PLN: 4.150 | data: 04-12-2004
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
null image
89 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
C. Buchwald- Ein Schmuckfund aus dem Mittelalter., odbitka artykułu z Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, neue Folge, III Band, Jahrbuch des Schlesischen Museums ..
30 zł
null image
90 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
R. Dorr- Der Elbinger Münzenfund. Odbitka z Mitteilungen der Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zur Thorn, zeszyt 19, czerwiec i grudzień 1911, dołączony o..
250 zł
200 zł
null image
91 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
F. Friedensburg-Brakteatenfund von Liegnitz, BNP 1202, Gustav Strieboll- Hellerfund von Wilschkowitz, BNP 1761, Gustav Strieboll- Schatzfund von Klein-Schlause, BNP 1..
30 zł
24 zł
null image
92 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
F. Friedensburg- Schlesische Münzfunde. Brakteatenfund von Grambschütz, Brakteatenfund von Kostau Brakteatenfundvon Kreuzburg. Pfennigfund von Breslau, 10 str. nadbit..
30 zł
null image
93 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
F. Friedensburg- Schlesiens Vorzeit Iin Bild und Schrift, neue Folge, VI Band, Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgwerebe und Altertümer- odbitki artykułów: F..
100 zł
null image
94 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
F. Friedensburg- Schlesiens Vorzeit Iin Bild und Schrift, neue Folge, VIII Band, Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer- odbitka artykułu- ..
120 zł
null image
95 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
R. Grodecki- Złoto w Polsce przed wprowadzeniem w obieg florenów złotych. odbitka z WNA tom XX, 1939, 15 str., BNP 2210, Kraków 1939, twarda oprawa
50 zł
40 zł
null image
96 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Gumowski- Les Monnaies Silesiennes jusqu’a la fin du XIV siecle, odbitka z nieznanego periodyku, 15 str., BNP- oprawa broszurowa
40 zł
32 zł
null image
97 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Gumowski- L’introduction de la monnaie d’or en Pologne, materiały Międzynarodowego Kongresu Numizmatyki i Sztuki Medalierskiej w Brukseli, str. 331-348, 3 ilustrac..
50 zł
40 zł
null image
98 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Gumowski- Zur glogauischen Münzgeschichte+ Fortsetzung, odbitka z Berliner Münzbl. 1916, 19 + 6 str. BNP 2890, oprawa broszurowa
40 zł
32 zł
null image
99 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Gumowski- Pieczęcie książąt litewskich, 42 str., 9 tablic, odbitka z \Ateneum Wileńskiego, Wilno 1931
80 zł
320 zł
null image
100 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Gumowski- Przyczynki do historji menniczej księstwa cieszyńskiego, odbitka z WNA t. XV, rocznik 1934, 15 str., ekslibris M. Gumowskiego, Kraków 1934, BNP 2886, opr..
20 zł
50 zł
null image
101 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Gumowski- Numizmatyka-Sfragistyka-Heraldyka, odbitka z Wiedzy o Polsce tom I.a, 12 str, ilustracje, Warszawa 1935, BNP 1869, ekslibris M. Gumowskiego, oprawa karto..
50 zł
40 zł
null image
102 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
M. Perlbach-Schlesisches aus dem Marienburger Treszlerbuch von 1400-1409, odbitka z Silesiaca- Festschrift Colmar, Grünhagen, str. 83-110, Wrocław 1898, BNP-, oprawa ..
30 zł
null image
103 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
B. Piwocka- Monety piastowskie wykopane w Karczmiskach-osobna odbitka z Wiadomości Numizma- tyczno-Archeologicznych t. XV, 1934, 16 str., 4 tablice, Kraków 1934, BNP ..
30 zł
70 zł
null image
104 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
I. Prochorow- Nieskolko polskich i niemieckich redkich moniet i medaliej, 6 str, 2 tablice, nadbitka z Numizmaticzeskogo Sbornika, Moskwa 1915, twarda oprawa, BNP 198..
50 zł
70 zł
null image
105 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
J. Przyborowski- Przyczynek do numizmatyki Piastów, artykuł z Przeglądu Bibl- Archeol. tom I, 5 str., ilustracje, Warszawa 1881, BNP 2355, oprawa broszurowa
20 zł
null image
106 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
Altschlesien Mitteilungen des Schlesischen Alterturmverein, odbitka artykułu F. Hufnagla- Der zweite Münzfund von Lichtevors, kr. Cosel OS. 6 str., 3 tablice, ilustra..
30 zł
24 zł
null image
107 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, neue Folge, III Band, Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgwerebe und Altertümer- odbitka artykułu o zbiorach i nowych ..
30 zł
null image
108 NADBITKI I ODBITKI ARTYKUŁÓW
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, neue Folge, IV Band, Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer- odbitka artykułu o zbiorach i nowych n..
30 zł