Aukcja nr 29

USD/PLN: 3.800 | EUR/PLN: 4.600 | data: 06-12-2003
Jesteś w: A29  ORDERY I ODZNACZENIA
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1107 II RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918-1939
Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 1922, brąz, 43x43 mm, wstążka, Stela 15.10.c, rzadki i ładnie zachowany
II+
EF+
500 zł
1 250 zł
1108 II RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918-1939
medal Za ratowanie ginących, srebro, na rancie punca, 35 mm, wstążka, rzadki i ładnie zachowany
II-
EF-
600 zł
620 zł
1109 RZECZPOSPOLITA POLSKA na EMIGRACJI 1939-1990
Złoty Krzyż Zasługi, mosiądz złocony, na odwrocie numer 241, emalia, 40x40 mm, wstążka
I
UNC
250 zł
560 zł
1110 RZECZPOSPOLITA POLSKA na EMIGRACJI 1939-1990
Srebrny Krzyż Zasługi, mosiądz srebrzony, na odwrocie punca SO, emalia, 40x40 mm, wstążka
I
UNC
250 zł
1111 RZECZPOSPOLITA POLSKA na EMIGRACJI 1939-1990
medal Wojska wraz z legitymacjami nadany po raz I, II i III chorążemu Władysławowi Prządce 8.08.1949, medal na wstążce, brąz 35 mm,
I-
UNC-
150 zł
1112 ROSJA
odznaka pamiątkowa ukończenia Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego, srebro, 57x43 mm, punce, złocenia, na srebrnej podkładce oznaczenie producenta
II+
EF+
500 zł
1 200 zł
1113 ROSJA SOWIECKA
Order Rewolucji Październikowej, srebro, 43x43 mm, numer 55603, emalia, wstążka
I
UNC
350 zł
280 zł
1114 ROSJA SOWIECKA
Order Robotniczego Czerwonego Sztandaru typ 3, srebro, 47x37 mm, numer 569341, emalia, wstążka
I
UNC
150 zł
1115 ROSJA SOWIECKA
Order Znak Poczeta, typ 3, srebro, 50x33 mm, numer 254045, emalia, wstążka
I
UNC
150 zł
1116 ROSJA SOWIECKA
Order Trudowaja Sława, klasa 3, srebro, 47x41 mm, numer 137155, emalia, wstążka
I-
UNC-
150 zł
160 zł
1117 ROSJA SOWIECKA
Order Materińskaja Sława, klasa 3, srebro, 41x31 mm, wstążka
I-
UNC-
125 zł
150 zł
1118 ROSJA SOWIECKA
Order Czerwonego Sztandaru typ 2, srebro, 45x36 mm, numer 362024, emalia, wstążka
I
UNC
150 zł