Aukcja nr 19

USD/PLN: 4.250 | EUR/PLN: 4.420 | data: 06-11-1999
Jesteś w: A19  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
815 POLSKA
medal wybity w 1887 r. z okazji otwarcia Collegium Novum, Aw: Widok budynku, u dołu napis KRAKÓW i w otoku: OT- WARCIE COLLEGIUM NOVUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, D..
II
EF
350 zł
390 zł
816 POLSKA
medal wybity z okazji 50-lecia Belgijskiego Towarzystwa Numizmatycznego autorstwa Fernanda Dubois, 1891 r., Aw: Popier- sia Lelewela i Chalona w prawo i napis w otoku..
III
VF
400 zł
440 zł
817 POLSKA
medal pamiątkowy stulecia Konstytucji 3-Maja 1891 r., Aw: Napis w otoku: NIECH POKOLENIA...poziomo 3 GO MAJA 1791 3 MAJA 1891, Rw: Herb Rzeczypospolitej pod koroną, b..
II
EF
50 zł
75 zł
818 POLSKA
medal autorstwa Juliusza Kossaka wybity na pamiątkę wydarzeń w Krożach 1893 r., Aw: Kobieta z kotwicą siedząca w chmurach, wyżej Oko Opatrzności; w otoku napis: PAN B..
St. Lustrz.
3 000 zł
2 400 zł
null image
819 POLSKA
medal wybity nakładem Kurnatowskiego z okazji stulecia Bitwy Racławickiej w 1894 r., Aw: Półpostać Tadeusza Kościuszki z szablą w prawo i napis w otoku: BOŻE POZWÓL R..
III
VF
100 zł
80 zł
820 POLSKA
medal autorstwa W. Trojanowskiego wybity w 1900 r. z okazji jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aw: Herby Krakowa, Uniwersytetu i Akademii Jagiellońskiej i daty ..
II
EF
450 zł
560 zł
821 POLSKA
medal zaślubinowy Franciszka Kwileckiego z Jadwigą Lubomirską 1901 r., Aw: Napis poziomy: FRANCISZKA KWILE- CKIEGO I JADWIGI LUBOMIRSKIEJ ZAŚLUBINY MAŁA WIEŚ MDCCCCI ..
II
EF
150 zł
160 zł
822 POLSKA
medal Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie 1906 r., sygn. A. Neudeck, Aw: Widok Wawelu, u góry herb Krakowa, u dołu narzędzia rolnicze i sygn. z prawej u dołu A. NEUDE..
II
EF
100 zł
135 zł
823 POLSKA
medal z okazji założenia miasta Rohatyna z datą 1915 r. lecz wybity faktycznie w Mennicy Państwowej w 1927 r., proj. Ru- dolfa Mękickiego nakładem Franciszka Biesiade..
I
UNC
500 zł
620 zł
824 POLSKA
medal proj. J. Raszki wybity z okazji utworzenia Kolei Państwowych w 1918 r., Aw: Żołnierz klęczący przed kobietą i napis w otoku: NA PAMIĄTKĘ WYDARCIA KOLEI POLSKICH..
I-
UNC-
100 zł
1 400 zł
825 POLSKA
medal nagrodowy za hodowlę gołębi pocztowych 1925 r., Aw: Pod orłem napis poziomy: MINISTER SPRAW WOJSKO- WYCH ZA HODOWLĘ GOŁĘBI POCZTOWYCH, na dole litera Ł na tle b..
I-
UNC-
250 zł
200 zł
null image
826 POLSKA
plakieta wybita z okazji wizyty wojskowej delegacji rumuńskiej w zakładach przemysłowych w Polsce 1926 r., Aw: W prosto- kącie ze wstęgą po przekątnej napisy poziome ..
I
UNC
300 zł
240 zł
827 POLSKA
medal na pamiątkę Bitwy pod Oliwą 1927 r., Aw: Napis poziomy: KU PAMIĘCI ZWYCIĘZKIEJ BITWY..., w otoku: LIGA MORSKA I RZECZNA i data 28-XI-1627, 28.XI-1927, Rw: Dwa o..
II
EF
600 zł
480 zł
828 POLSKA
medal proj. S.R. Koźbielewskiego z okazji utworzenia Poselstwa Polskiego w Ankarze, w Turcji 1927 r., Aw: Orzeł państ- wowy w wieńcu i napis w otoku: ZAŁOŻENIE GMACHU..
II
EF
300 zł
500 zł
829 POLSKA
medal autorstwa Wojtowicza poświęcony Oswaldowi Balzerowi 1928 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku: OSWALD BALZER, sygn. P. Wojtowicz 1927, Rw: Napis poziomy w d..
II
EF
300 zł
null image
830 POLSKA
medal Sanatorium Młodzieży w Zakopanem 1929 r., Aw: Widok budynku, u góry napis ODRODZENIE, w odcinku: SANA- TORIUM MŁODZIEŻY W ZAKOPANEM, Rw: Widok krajobrazu górski..
II
EF
150 zł
null image
831 POLSKA
medal Franciszka Biesiadeckiego, Aw: Popiersie w lewo i napis: FRANCISZEK.PRVS.BIESIADECKI, poniżej sygn. P. WOJ- TOWICZ, Rw: Napis w ośmiu wierszach: ZASŁUŻONEMU OBY..
II-
EF-
100 zł
832 POLSKA
Zjazd do Wilna- plakieta autorstwa Ferdynanda Ruszczyca 1934 r.; Żaglowiec i Ostra Brama, pośrodku napis: ZJAZD DO WILNA 1.VII.1934, brąz 55 x 89 mm, 105.7 g.
II
EF
500 zł
620 zł
null image
833 POLSKA
medal z okazji 40 lat polskiej żeglugi przez Atlantyk 1970 r., Aw: Dwa statki na morzu i daty 1930- 1970 i napis poziomy: 40 LAT POLSKIEJ ŻEGLUGI PRZEZ ATLANTYK, sygn..
I
UNC
60 zł
null image
834 POLSKA
medal z okazji 40 lat polskiej żeglugi przez Atlantyk 1970 r., j.w., tombak 75 mm
I
UNC
60 zł