Aukcja nr 19

USD/PLN: 4.250 | EUR/PLN: 4.420 | data: 06-11-1999
Jesteś w: A19  MEDALE
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
795 POLSKA
medal trzech komisarzy autorstwa Ksawerego Stuckhardta 1818 r., Aw: Herb Krakowa i napis w otoku: SENATUS POLUS- QUE CRACOVIENSIS D VI SEPT A MDCCCXVIII, Rw: Trzy wie..
II+
EF+
1 800 zł
1 450 zł
796 POLSKA
medal autorstwa Wolańskiego i Koeniga wybity w 1823 r., z okazji odbudowy Gniezna po pożarze w 1819 r., Aw: Stojąca kobieta z tarczą z Orłem Polskim przy płonącym ołt..
I/II
UNC/EF
3 500 zł
2 800 zł
797 POLSKA
medal nagrodowy dla uczennic szkoły guwernantek, niesygnowany 1825 r., Aw: Napis poziomy w wieńcu: POSTĘPUY JAK ZACZĘŁAŚ, Rw: Napisy w otoku i poziomo: INSTYTUT RZĄDO..
II-
EF-
200 zł
320 zł
798 POLSKA
medal z okazji śmierci cara Aleksandra I 1826 r., Aw: Popiersie cara w wieńcu w prawo i napis w otoku, nad głową gwiazda, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy: DOBROCZ..
II-
EF-
350 zł
520 zł
799 POLSKA
medal z okazji śmierci cara Aleksandra I 1826 r., Aw: Popiersie cara w wieńcu w prawo i napis w otoku, nad głową gwiazda, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy: DOBROCZ..
II
EF
150 zł
180 zł
800 POLSKA
medal autorstwa F. Hoecknera poświęconu lekarzowi, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego Augustowi Wolffowi, 1840 r., Aw: Popiersie Wolffa w lewo i napis w otoku: AU..
II
EF
250 zł
310 zł
801 POLSKA
medal autorstwa W. Oleszczyńskiego i J. Minheymera za zasługi dla rolnictwa krajowego 1858 r., Aw: Symboliczna scena zało- żenia Towarzystwa, napis w otoku: TOWARZYST..
I
UNC
1 000 zł
1 220 zł
null image
802 POLSKA
medal chrzcielny autorstwa J. Herknera, Aw: Chrystus na tronie przygarniający dzieci do siebie, u góry napis: DOPUŚCIE DZIATKI DO MNIE ALBOWIEM..., Rw: Wieniec z liśc..
II
EF
100 zł
80 zł
803 POLSKA
medal autorstwa P. Tasseta na 300-Lecie Unii Polski, Litwy i Rusii, 1869 r., Aw: Trójpolowy herb polsko-litewsko-ruski pod koroną królewską i napis w otoku: WOLNI Z W..
I/II
UNC/EF
1 250 zł
1 250 zł
804 POLSKA
medal wybity dla upamiętnienia Rusinów pomordowanych przez carat w 1874 r., Aw: Tarcza herbowa polsko-litewsko-wołyń- ska na tle krzyża z koroną cierniową i napis w o..
II
EF
250 zł
260 zł
805 POLSKA
medal autorstwa C. Radnitzky' ego dedykowany hrabiemu Włodzimierzowi Dzieduszyckiemu z okazji Wystawy Rolniczej i przemysłowej we Lwowie w 1877 r., Aw: Popiersie Dzie..
I
UNC
800 zł
806 POLSKA
medal pamiątkowy sygn. A. Schindler na pamiątkę przeniesienia zwłok Stefana Batorego na Wawel 1877 r., Aw: Popiersie Batorego w zbroi i koronie w prawo i napis w otok..
I
UNC
250 zł
360 zł
807 POLSKA
medal autorstwa W.A. Malinowskiego poświęcony Józefowi Kraszewskiemu, 1879 r., Aw: Popiersie pisarza w lewo i napis w otoku: JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI UR.1812, sygn. W...
II
EF
150 zł
250 zł
null image
808 POLSKA
medal autorstwa W.A. Malinowskiego wybity w 50 rocznicę Powstania Listopadowego 1880 r., Aw: Stojąca kobieta w ko- ronie, kolczudze z mieczem i sztandarem w tle; napi..
II-
EF-
150 zł
120 zł
809 POLSKA
medal autorstwa J. Schapira wybity z okazji pobytu Franciszka Józefa w Galicji w 1880 r., Aw: Głowa w wieńcu w prawo i napis w otoku: NA PAMIĄTKĘ POBYTU.. Rw: Pod kor..
I-
UNC-
150 zł
260 zł
810 POLSKA
medal nagrodowy za chów koni, Aw: Popiersie cesarza w mundurze w lewo i napis w otoku, Rw: Napis poziomy: ZA STA- RANNY CHÓW KONI, srebro 33.5 mm, 18.41 g.
II
EF
150 zł
120 zł
811 POLSKA
medal wybity staraniem M. Kurnatowskiego i dedykowany cesarzowi Franciszkowi Józefowi z okazji jego wizyty w Kra- kowie w 1880 r., Aw: Popiersie cesarza w prawo i nap..
II
EF
150 zł
280 zł
null image
812 POLSKA
medal z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r., Aw: Jan III Sobieski na koniu w prawo i napis: JAN SOBIESKI KRÓL POLSKI, Rw: W wieńcu laurowym napis poziomy: N..
II-
EF-
80 zł
200 zł
null image
813 POLSKA
medal z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej 1883 r., Aw: Popiersie Jana III w prawo i napis: OSWOBODZIŁ WIEDEŃ I CHRZEŚCIJAŃSTWO W 1683 ROKU, JAN III SOBIESKI, Rw: ..
II-
EF-
80 zł
180 zł
null image
814 POLSKA
medal Wystawy Rolniczej w Warszawie w 1885 r., sygn. F. Witkowski, Aw: Wieśniaczka i kowal podają sobie dłonie, w otoku napis: PAMIĄTKA WYSTAWY ROLNICZO- PRZEMYSŁOWEJ..
I
UNC
100 zł
80 zł