Aukcja nr 16

USD/PLN: 3.400 | EUR/PLN: 3.951 | data: 21-11-1998
Jesteś w: A16  PLAKIETY
Przejdź do pozycji:  
Zdjęcie Numer Opis Stan Cena szacunkowa
1158 plakieta pamiątkowa Powstania Styczniowego wykonana w/g rysunku Artura Grottgera 1863 r.; Alegoryczna scena oswobo- dzenia Polski z dybów niewoli; z tyłu napis: POLON.. I
UNC
2 000 zł
1159 plakieta Juliusza Słowackiego modelowana przez Oleszczyńskiego i wykonana przez Braci Łopieńskich w Warszawie; Głowa poety w lewo i napis z lewej: JULIUSZ SŁOWACKI, m.. II
EF
1 500 zł
null image
1160 plakieta Józefa Piłsudskiego autorstwa J. Aumillera 1931 r.,; W okrągłym medalionie głowa Marszałka, u dołu wielowierszo- wy napis, Strzałk. 41, brąz, 60 x 102 mm, z .. II
EF
100 zł
95 zł
1161 FRANCJA
medal z okazji przedłużenia traktatu z Amiens w 1802 r., Aw: Popiersia trzech konsuli: Bonapartego, Cambaceres' a i Lebruna w prawo i napis w otoku, sygn. JEFFROY, Rw..
II/III
EF/VF
200 zł
160 zł
1162 NIEMCY
Norymberga- Johann Eiser, medal autorstwa P.P. Wernera 1739 r., Aw: Popiersie na wprost w szerokim kołnierzu, na ramieniu sygn.P.P.W., w otoku napis IOHANN EISER NORI..
I
UNC
200 zł
160 zł
1163 NIEMCY
anonimowy medal chrzcielny XVIII w.; Klęcząca kobieta trzyma dziecko nad chrzcielnicą, z prawej kapłan w geście błogo- sławieństwa i siedząca Ecclesia z krzyżem, jedn..
II
EF
300 zł
240 zł
1164 NIEMCY
medal karciany XVIII w., Aw: Sowa z kartami w szponach, Rw: Napis poziomy: VERSEHEN IST VERSPIELT, srebro 26 mm 5.68 g.
III
VF
100 zł
160 zł
1165 NIEMCY
medal pamiątkowy Akwizgranu (Aachen) 1883 r., Aw: Popiersie Wilhelma I Pruskiego z małżonką w lewo, Rw: Widok mias- ta i napis u góry: CIVITAS AURELIA AQUENSIS; u doł..
III+
VF+
200 zł
1166 NIEMCY
medal gen. von Gallwitza 1915 r., Aw: Popiersie generała trzy czwarte w prawo i napis: GENERAL V. GALLWITZ, sygn. A.H. Nuernberg, Rw: Orzeł w locie w prawo z wiązką p..
St. Lustrz.
200 zł
1167 POMORZE
medal nagrodowy autorstwa Maxa von Kawaczynskiego z Berlina, Aw: Herby Rzeszy i Pomorza pod koroną cesarską i napis w otoku: LANDWIRSCHAFTSKAMMER FVER DIE PROVINZ POM..
II
EF
100 zł
80 zł
null image
1168 ROSJA
Aleksander II - medal na uwłaszczenie chłopów 1861 r., Aw: Popiersie cara w prawo i napis w otoku, Rw: Stojący chłop, nad nim trzej święci prawosławni, po bokach data..
II-
EF-
80 zł
110 zł
1169 ROSJA
Aleksander II - medal na oswobodzenie Bułgarów z niewoli tureckiej 1878 r., Aw: Popiersie Aleksandra II w prawo i napis, u dołu data 19 luty 1878, Rw; Krzyż prawosław..
II
EF
125 zł
1170 ROSJA
medal na 400-lecie klasztoru prawosławnego w Supraślu 1900 r., Aw: Widok klasztoru, po bokach biskup Józef i Aleksander Chodkiewicz i daty 1500-1900, Rw: Scena Zwiast..
III
VF
100 zł
80 zł
1171 ŚLĄSK
Jerzy Wilhelm książe Legnicko-Brzesko-Wołowski, medal pośmiertny autorstwa Samuela Kollera wybity na zlecenie matki księcia Ludwiki 1675 r., Aw: Popiersie Jerzego Wil..
I-
UNC-
1 400 zł
1 850 zł
1172 ŚLĄSK
alegoryczny medal autorstwa Jana Kittela, Aw: Dwa gołąbki na gałęzi, sygn.I.K., i napis: LIBE SIGET WENN GETREUE, Rw: Dwa obejmujące się amorki i napis: LEIB UND SEEL..
III
VF
150 zł
180 zł
1173 ŚLĄSK
medal Wystawy Śląskiego Rzemiosła w Bielsku 1890 r., Aw: Tarcza herbowa podtrzymywana przez dwie postacie kobiece i napis: SCHLESISCHE GEWERBE AUSSTELLUNG, w odcinku ..
II
EF
150 zł
120 zł