Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 244 321

W naszym archiwum jest obecnie 244 321 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
7 banknotów Generalnej Gubernii z pieczątką treści: A.K. Reguła Pierwszy żołdpowstańczy SIERPIEŃ 1944 R., na kilku banknotach odręczne podpisy żołnierzy III/IV 195 zł 19-11-1993
50 złotych 1.08.1941 z nadrukiem marginesie POLSKI WOJSKOWY OBÓZKOBIET I 47 zł 19-11-1993
null image
2 banknoty Generalnej Gubernii z podpisami jeńców obozu w Lamsdorf II- 16 zł 19-11-1993
null image
projekt banknotu 1.000 złotowego 1.08.1941 nr 1.000000, sygnowany L.Sowiński,odbitka fotograficzna na grubym kartonie, osobno awers i rewers I 57 zł 19-11-1993
null image
bon Pomocy Zimowej Narodu Niemieckiego 1941-42 w Generalnej Gubernii,wartości 1 złotego II- 24 zł 19-11-1993
bon pocztowy wartości 10 fenigów 17.04.1942, Kow.Ł8 I 195 zł 19-11-1993
bon pocztowy wartości 10 fenigów 15.05.1944, (ukośny fioletowy nadruk MUS-TER), Kow.- I 163 zł 19-11-1993
null image
50 fenigów 15.05.1940 bez numerów, z fragmentem sąsiedniego banknotu, Kow.Ł1 I 12 zł 19-11-1993
50 fenigów 15.05.1940 No 853626, Kow.Ł1 I 8 zł 19-11-1993
50 fenigów j.w., z fioletowymi stemplami poczty, Jabł.4278 R8 c.a. III 294 zł 19-11-1993
1 marka 15.05.1940 No 1925421, Kow.Ł2a I- 26 zł 19-11-1993
null image
1 marka 15.05.1940 A No 365243, Kow.Ł2b I- 12 zł 19-11-1993
2 marki 15.05.1940 No 009601, Kow.Ł3 I- 147 zł 19-11-1993
5 marek 15.05.1940 No 814396, Kow.Ł4 I- 17 zł 19-11-1993
null image
10 marek 15.05.1940 No 074256, Kow.Ł5a III 6 zł 19-11-1993
10 marek 15.05.1940 No 409996, Kow.Ł5b I- 17 zł 19-11-1993
20 marek 15.05.1940 No 239794, Kow.Ł6b I 24 zł 19-11-1993
null image
20 marek 15.05.1940 No 276291, Kow.Ł6b I 24 zł 19-11-1993
null image
20 marek 15.05.1940 No 011089, Kow.Ł6a III 16 zł 19-11-1993
50 marek 15.05.1940 No 031270, Kow.Ł7 III+ 111 zł 19-11-1993
null image
bony zamienne Zamościa z 10.08.1944: 10 złotych No 1084, 20 złotych No 0888,50 złotych No 0984, Jabł.4275-4277, Wróbl. II/III 84 zł 19-11-1993
null image
50 groszy 1944, 3 różne banknoty, Kow.123, Pick 104a I 8 zł 19-11-1993
null image
50 groszy 1944, (przekreślony, na awersie i rewersie czerwony nadruk WZÓR),Kow.123, Pick 104a I 26 zł 19-11-1993
null image
1 złoty 1944 nr CT 185933, (przekreślony, na awersie i rewersie czerwony nadrukWZÓR), Kow.124, Pick 105a I 63 zł 19-11-1993
null image
1 złoty 1944 a/ nr AB 242879, b/ nr AO 700401, c/ nr EE 632484, d/ nr EO 349984,razem 4 banknoty, Kow.124, Pick 105a I 26 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583