Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 245 745

W naszym archiwum jest obecnie 245 745 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
szóstak 1683, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: j.w., Kop.267.Ib.7b, Gum.2010 II 22 zł 21-05-1994
null image
szóstak 1684, Kraków, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: j.w., Kop.282.VIII.3 -r-, Gum.2014 II- 38 zł 21-05-1994
szeląg 1688, Gdańsk, Aw: Monogram króla, Rw: Napis, Kop.286.Ia -r-, Gum.2040, rzadki w tym staniezachowania II+ 257 zł 21-05-1994
talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Insygnia koronacyjne i napis, Rw: Król na koniu, Kop.217.Ia -r-,Dav.2655, Merseb.1490 II- 749 zł 21-05-1994
szóstak 1706, Grodno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop.311.I.1 -r-, Merseb.1653 III+ 140 zł 21-05-1994
null image
halerz 1723, Drezno, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Jabłko królewskie na tarczy, Kop.125.V.12b -r- I- 54 zł 21-05-1994
dukat wikariacki 1742, Drezno, Aw: Król na koniu i napis, Rw: Tron i napis, Fr.2865, Merseb.1700 III+ 1 712 zł 21-05-1994
talar 1755, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Dav.1617, Merseb.1730 III+ 578 zł 21-05-1994
złotówka 1762, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.353.I.la -r-, Merseb.1749 III+ 214 zł 21-05-1994
null image
dwuzłotówka 1761, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.332.I.3 -rr-, Gum.2169 R,T.20 III+ 107 zł 21-05-1994
ort 1754, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.330.II.2, Merseb.1781 II- 69 zł 21-05-1994
null image
szóstak 1754, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Kop.328.II.2, Merseb.1785 III+ 32 zł 21-05-1994
null image
szóstak 1755, Lipsk, j.w., Kop.328.II.3 -r-, Merseb.1785 II- 40 zł 21-05-1994
trojak 1758, Gdańsk, Aw: Monogram królewski, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.I.2a -r-, Merseb.1803 III+ 35 zł 21-05-1994
talar 1763, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napisy, Dav.2677, Merseb.1888 III+ 450 zł 21-05-1994
dukat 1785, Warszawa, Aw: Głowa i napis, Rw: Napis w wieńcu, Plage 445, Fr.10 (33) II- 1 605 zł 21-05-1994
dukat 1789, Warszawa, j.w., Plage 449, Fr.10 (33) II- 1 605 zł 21-05-1994
dukat 1791, Warszawa, j.w., Plage 451, Fr.10 (33) III+ 1 712 zł 21-05-1994
talar 1766, Warszawa, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Plage 379, Dav.1618 III+ 461 zł 21-05-1994
talar 1772, Warszawa, Aw: Głowa i napis, Rw: j.w., Plage 386, Dav.1619, T.12, rzadko spotykany w handluegzemplarz z monogramem I.S. III+ 1 028 zł 21-05-1994
talar historyczny 1793, Warszawa, Aw: Napis poziomy i w otoku, Rw: Napis poziomy i w otoku, Plage 410(awers), rewers nie notowany II- 1 124 zł 21-05-1994
dwuzłotówka 1767, Warszawa, Aw: Głowa i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Plage 312 III+ 86 zł 21-05-1994
null image
dwuzłotówka 1776, Warszawa, j.w., Plage 328 III+ 65 zł 21-05-1994
dwuzłotówka 1787, Warszawa, j.w., Plage 339 II+ 193 zł 21-05-1994
null image
dwuzłotówka 1792, Warszawa, j.w., Plage 344 II- 52 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583