Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 246 125

W naszym archiwum jest obecnie 246 125 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
denar, Aw: Krzyż, w polu 4 kółka i napis ..VI.., Rw: Kapliczka, w otoku napis A..VOV.., Dbg.1169a, 0,8 g. III 20 zł 21-05-1994
null image
denar, Aw: Krzyż, w polu ODDO i napis AIURIA REX, Rw: Kapliczka i napis ...ETAHLHI.. Dbg.1167, 1,1 g. III 20 zł 21-05-1994
obol, Aw: Krzyż i napis CSVVNVDICNH, Rw: Kapliczka, poziomo NVVH, w otoku CIVICIVS, Dbg.-, 0,8 g. II 396 zł 21-05-1994
książę Bernhard Saski, denar, Aw: Głowa w hełmie z pióropuszem i napis NOIIVIO, Rw: Krzyż równoramien-ny i napis VNVNNOLVX, Dbg.1298, 1,1 g. III 20 zł 21-05-1994
null image
denar, Aw: Krzyż i imitacja napisu, Rw: Kapliczka i zniekształcony napis OTTTII.., Dbg.1330, 1,0 g. III 20 zł 21-05-1994
null image
denar, Aw: Krzyż i zniekształcony napis, Rw: Kapliczka i nieczytelny napis, Dbg.-, 1,6 g. III 20 zł 21-05-1994
denar, naśladownictwo monety saskiej I poł. XI w., (prawdopodobnie Fryzja), Aw: Kapliczka i imitacja napisu,Rw: Kapliczka i imitacja napisu, Dbg.-, 1,3 g. III 24 zł 21-05-1994
null image
denary saskie, Aw: Krzyż, w polu kulki lub napis ODDO, Rw: Kapliczka, pośrodku kropka, w otoku napis,Dbg.1167, 1169a, CNP454, 9 sztuk III 120 zł 21-05-1994
null image
denary saskie, typ Otto i Adelajda, Dbg.1167 i 1169a, 8 sztuk III 96 zł 21-05-1994
null image
denary saskie, typ Otto i Adelajda, Dbg.1167, 1170, 10 sztuk III 120 zł 21-05-1994
null image
denary saskie, typ Otto i Adelajda, nieczytelne, 5 sztuk III 64 zł 21-05-1994
denar XII lub XIII w., Aw: Krzyż i nieczytelny napis, Rw: Prawica Boża i napis, 0,5 g. III 20 zł 21-05-1994
Reinhard V, denar, Aw: Sztylet i napis ...ADVS, Rw: Krzyż, 4 kule w polu i napis, MONTE, Dbg.162, 1,1 g. III 289 zł 21-05-1994
król Otto I, denar, Aw: Krzyż, w polach 4 kulki i napis w otoku, Rw: Poziomy napis ..OLON.., Dbg.329a, 1,4 g. III 52 zł 21-05-1994
król Otto I, denar, Aw: Krzyż, w polu 4 kulki, w otoku napis OD..., Aw: Poziomy napis S .OLONIA A,Dbg.329a, 1,4 g. III 48 zł 21-05-1994
cesarz Otto II, denar, Aw: Krzyż, w polu 4 kulki, napis OTTO IMPERATOR, Rw: Napis poziomy S COLONIA,Dbg.333, 1,6 g. III+ 150 zł 21-05-1994
cesarz Otto II, denar, Aw: Krzyż, w polu 4 kulki i napis ODDO IMP AVG, Rw: Napis poziomy S COLONIA,Dbg.334a, 1,4 g. III 48 zł 21-05-1994
null image
cesarz Otto II i Otto III, denary, Dbg.333 i 335a, 5 sztuk III- 200 zł 21-05-1994
król Otto III, denar, Aw: Krzyż, w polu 4 kulki i napis ODDO, Rw: Poziomy napis S.. OLONI.., Dbg.335a, 1,2 g. III 52 zł 21-05-1994
cesarz Otto III 983-1002, denar, Aw: Krzyż, w polu 4 kulki i napis wstecz ODDO IMP AVG, Rw: Poziomynapis S COLONIA, Dbg.-, Häv.88, 1,3 g. III 86 zł 21-05-1994
Herman II, denar, Aw: Krzyż, w polu poziomy napis ..RM.ANVS, w otoku CRISTIANA R.., Rw: Kapliczka,w otoku napis S..ONIA, Dbg.387, 1,0 g. III 120 zł 21-05-1994
denar, naśladownictwo, 1,0 g. III 48 zł 21-05-1994
null image
abp. Pilgrim 1021-1036, cesarz Konrad II 1024-1039, denar, Aw: Krzyż, w polu napis CHVON.., Rw: Frontkościoła i napis SANCTA..., Häv.222, 1,3 g. III 96 zł 21-05-1994
król Otto III, denar, Aw: Prosty krzyż równoramienny, w polu napis OTTO, w otoku DIGRA REX, Rw:Kapliczka i napis MAGADABVRG, Dbg.639, 1,4 g.. III 40 zł 21-05-1994
król Otto III, denar, Aw: Krzyż i napis DIGRA REX, Rw: Kapliczka i napis MAGADABVRG, Dbg.639, 1,55g. III 166 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583