Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 250 293

W naszym archiwum jest obecnie 250 293 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal sygn. F. Bianchi z okazji wyboru papieża, Aw: Popiersie papieża w lewo i napis: LEO XIII PONT MAX ANNOI, Rw: Herb papieski i napis wokół: DEO AVCTORE ECCLESIAE VNIVERSAE RECTOR DATVS X.KAL.MART. A.MDCCCLX.. I 225 zł 18-05-1996
medal sygn. F. Bianchi, Aw: Popiersie papieża w lewo i napis w otoku: LEO XIII PONT MAX AN XX u dołu:BIANCHI SCVLT., Rw: Budynek i napis: DOCTRINIS OPTIMIS IN CLERO PROVEHENDIS, w odcinku:COLLEGIVM LEONIANVM AN.. I- 225 zł 18-05-1996
medal sygn. Bianchi, Aw: Popiersie papieża w lewo i napis: LEO XIII PONT MAX AN XXI, poniżej: BIANCHI, Rw:Chrystus zmartwychwstały, klęczący papież i napis w otoku: BORGIANIS DIAETIS IN CVLTVM, w odcinkuMDCCCXC.. I- 172 zł 18-05-1996
guldiner (1504-1506), Hall, Aw: Półpostać cesarza z berłem i mieczem, w otoku napis, Rw: Tarcze herbowe, w otokunapis, Dav.8003, stare złocenia, duża rzadkość III- 4 708 zł 18-05-1996
talar 1693, Wiedeń, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski, w otoku napis, Her.594, Dav.3229 III 375 zł 18-05-1996
15 krajcarów 1675, Wrocław (SHS), Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski, w otoku napis, Her. 1019 II+ 193 zł 18-05-1996
6 krajcarów 1673, Wrocław (SHS), Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski, w otoku napis, Her.1203 I 102 zł 18-05-1996
6 krajcarów 1684, Wrocław (SHS), j.w., Her.1214 I 118 zł 18-05-1996
null image
1 krajcar 1697, Brzeg (C.B.), Aw: Popiersie i napis, Rw: Orzeł habsburski i napis, Her.-(1804), na awersie brakobwódki co nie jest spotykane na tych monetach I- 70 zł 18-05-1996
talar 1720, Krzemnica, Aw: Popiersie i w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski i w otoku napis, Her.434, Dav.-, bardzorzadki rocznik notowany tylko w jednym zbiorze wiedeńskim; XVIII-wieczna zawieszka III 160 zł 18-05-1996
dukat 1760, Karlsburg, Aw: Popiersie i w otoku napis, Rw: Orzeł habsburski z tarczą herbową Siedmiogrodu, w otokunapis, Her.212, Fr.256 II- 664 zł 18-05-1996
talar 1707, Aw: Popiersie arcybiskupa, w otoku napis, Rw: Ukoronowany herb, w otoku napis, Dav.l211, pięknyegzemplarz I- 621 zł 18-05-1996
talar 1628, Aw: Widok katedry podtrzymywanej przez dwóch świętych, w otoku napis, Rw: Poświęcenie katedry,w otoku napis, Dav.3499, Probszt 1166 II 664 zł 18-05-1996
talar 1675, Aw: Madonna z Dzieciątkiem, poniżej herb, w otoku napisy, Rw: Postać św. Rudberta, w otoku napis,Dav.3508, Probszt 1659 II 386 zł 18-05-1996
3 krajcary 1628, Jicin, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis III+ 91 zł 18-05-1996
podwójny talar 1845, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Thun 4 II 2 033 zł 18-05-1996
podwójny talar 1855, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Thun 4 I- 2 140 zł 18-05-1996
talar 1827, Monachium, Aw: Głowa, w otoku napisy, Rw: Order Teresy, w otoku napis, Thun 54, mała wada blachy naawersie II- 514 zł 18-05-1996
talar 1834, Monachium, Aw: Głowa, w otoku napisy, Rw: W wieńcu napis: LANDTAG i data, w otoku napis, Thun.63 II 514 zł 18-05-1996
talar 1836, Monachium, Aw: Głowa, w otoku napisy, Rw: Kaplica, w otoku napisy, Thun 71 II 514 zł 18-05-1996
podwójny talar 1845, Monachium, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Postać kobieca pod drzewem, w otoku napisy(urodziny dwóch synów), Thun 85 II- 600 zł 18-05-1996
podwójny talar 1845, Monachium, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Pomnik kanclerza barona von Kreittmayra, w otokunapisy, Thun 84 II 1 980 zł 18-05-1996
1/2 talara= 36 grote, 1841, Aw: Tarcza herbowa Bremy, w otoku napis, Rw: Nominał i data w wieńcu, AKS 1 II 113 zł 18-05-1996
1/24 talara 1619 (grosz kipperowy), Aw: Lew w bramie miejskiej i napis: GOT.DI.EH.SO.NI.M, Rw: Jabłkokrólewskie, w otoku napis, Welter 1263 III+ 43 zł 18-05-1996
1/24 talara bez daty (grosz kipperowy), Aw: Lew, w otoku napis: DEUS. PROVIDEBIT, Rw: Jabłko królewskie,w otoku napis, Welter 1240 III+ 54 zł 18-05-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583