Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 787

W naszym archiwum jest obecnie 251 787 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
50 fenigów 1939 B, Wiedeń, bardzo ładne, Jaeger 365 II+ 125 zł 11-04-2019
2 liry 1910, Rzym, Pagani 733 III/III+ 85 zł 11-04-2019
2 liry 1915, Rzym, patyna, Pagani 738 III 30 zł 11-04-2019
2 liry 1916, Rzym, patyna, Pagani 739 III/III+ 34 zł 11-04-2019
zestaw 2 monet:, 2 liry 1881 Rzym (rzadszy rocznik) i 1 lir 1902 Rzym , łącznie 2 sztuki, Pagani 591, 763 III/III- 50 zł 11-04-2019
5 franków 1851 A, Paryż, Gadoury 719 III 80 zł 11-04-2019
1 marka 1913 J, Hamburg, miejscowa patyna, rzadka, Jaeger 17, KM 14 I- 185 zł 11-04-2019
zestaw 6 monet: 1, 5, 10, 25, 50 centów i 1 dolar 1964, srebro i brąz, łącznie 6 sztuk I 55 zł 11-04-2019
żeton pamiątkowy 1838, wybity z okazji otwarcia linii kolejowej z Paryża do Orleanu 7 lipca 1838, 37 mm, srebro 23.24 g, patyna, Wurzbach 7127 II+ 105 zł 11-04-2019
denar 983-1002, Aw: Popiersie św. Kiliana w prawo, S KILIANVS; Rw: Krzyż gercki, w kątach po kulce, wkoło OTTO IMPE, srebro, 1.05 g, 17.6 mm, gięty, Dbg 856 III- 60 zł 11-04-2019
trojak 1586, Wilno, odmiana bez herbu Prus, kropki jako interpunkcja, rysa na rewersie, Kop. 3379 (R1), Iger V.86.1.d/c (R), Ivanauskas 4SB59-28 III 120 zł 11-04-2019
trojak 1582, Wilno, herb Leliwa na awersie, końcówki L/LIT, patyna, Iger V.82.1.b (R), Ivanauskas 4SB34-14 III+/III 165 zł 11-04-2019
trojak 1582, Wilno, herb Leliwa pod popiersiem, końcówki napisów L/LIT, patyna, Iger V.83.1.a (R), Ivanauskas 4SB42-11 III 110 zł 11-04-2019
szeląg 1584 ID, Olkusz, Kop. 473 (R1) III/III+ 100 zł 11-04-2019
denar 1555, Wilno, Kop. 3213 (R2), Tyszkiewicz 6 mk, Cesnulis-Ivanauskas 2SA13-7 III+ 70 zł 11-04-2019
denar 1559, Wilno, Kop. 3217 (R3), Cesnulis-Ivanauskas 2SA19-9 II- 75 zł 11-04-2019
grosz 1542, Królewiec, patyna, Kop. 3784, Henckel 3144, Slg. Marienburg 1182, Voss. 1375 III+ 75 zł 11-04-2019
grosz 1545, Krosno, F.u.S. 1992, Slg. Marienburg 1245 III+ 130 zł 11-04-2019
grosz 1544, Krosno, F.u.S. 1988, Slg. Marienburg 1238 III+ 135 zł 11-04-2019
żeton komunijny kościoła św. Barbary 1824, Aw: Postać św. Barbary 3/4 w lewo, w lewej ręce trzyma miecz, na prawej wieżę, S BAR-BARA; Rw: Hostia, z boków 18-24, ołów, 34.7 mm, 20.82 g, CNG 724.VII, Slg. Marienb.. III 160 zł 11-04-2019
żeton kościoła św. Łazarza 1730, Aw: Hostia z Najświętszym Sakramentem, z boków 17-30, w otoku AD. AEDEM. BEATI. LAZARI.; Rw: Chrystus na krzyżu, z boków IN-RI, w otoku AMOR MEVS CRVCIFIXVS, ołów, 40.1 mm, 25.2.. III 260 zł 11-04-2019
żeton komunijny kościoła św. Katarzyny 1564, Aw: Kielich z Najświętszym Sakramentem, z boków 15-64, w otoku AD S KATARINAM, Rw: Kielich z Najświętszym Sakramentem, z boków, AD S KATARINAM, ołów, 39.5 mm, 33.87 .. III 160 zł 11-04-2019
żeton komunijny kościoła św. Trójcy 1722, Aw: Kielich z Najświętszym Sakramentem, z boków 17-22, w otoku AD ÆDEM SS: TRINITATIS; Rw: Chrystus na krzyżu, nad nim wstęga na której INRI, ołów, 36.8 mm, 27.66 g, pa.. III 240 zł 11-04-2019
imitacja tetradrachmy typu Filip III, Aw: Głowa w prawo, nakryta lwią skórą, Rw: nieczytelny, srebro, 31.2 mm, 15.24 g, Slg. Lanz 910 III- 320 zł 11-04-2019
imitacja tetradrachmy typu Filip III, Aw: Głowa w prawo, nakryta lwią skórą, Rw: Zeus siedzący w lewo, w lewej ręce trzyma włócznię, na prawej dłoni orzeł, z lewej monogram, srebro, 28.3 mm, 16.49 g, Slg. Lanz .. III- 580 zł 11-04-2019

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583