Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 249 792

W naszym archiwum jest obecnie 249 792 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
Naśladownictwo denara OAP z czasów panowania Henryk II?, Aw: Kapliczka, Rw: Krzyż z czterema kulkami w kątach, widoczny fragment legendy …RICVS, srebro 1.28 g, ciekawe naśladownictwo niemające bezpośredniej ana.. III 209 zł 10-11-2012
Anonimowe naśladownictwo denara saskiego, Aw: Kapliczka, pseudolegenda, Rw: Krzyż z czterema kulkami w kątach, pseudolegenda, srebro 1.00 g, dość prymitywne naśladownictwo liter w legendzie III 264 zł 10-11-2012
Hybrydalne naśladownictwo denara saskiego i kolońskiego, Aw: Kapliczka jak na denarach OAP, pseudolegenda, Rw: Krzyż prosty zakończony niewielkimi poprzeczkami, cztery kulki w kątach, pseudolegenda, srebro 1.08.. III 330 zł 10-11-2012
Naśladownictwo denara typu goslarskiego, Aw: Krzyż, w otoku promieniście kreski, Rw: Zniekształcona kapliczka,w otoku promieniście kreski, srebro 1.40 g, egzemplarz z aukcji WCN 8/109 III 770 zł 10-11-2012
Naśladownictwo denara OAP, Aw: Kapliczka, legenda, Rw: Krzyż, O-D-D-O, legenda, srebro 1.21 g, legendy dość wyraźne, ale niejednoznaczne, dość bliskie oryginałom III 88 zł 10-11-2012
Pomorze, Wielkopolska lub Mazowsze, anonimowe naśladownictwo denara OAP wykonane w stylu \łupawskim, ale brak bezpośredniej analogii w skarbie z Łupawy III 660 zł 10-11-2012
Hybrydalne połączenie naśladownictwa saskiego i bawarskiego, Aw: Kościół (podobny do typu OAP), pseudolegenda, Rw: Krzyż, w polach dwukrotnie trójkropek, dwukrotnie zniekształcone kółko (analogia do denarów rat.. III+ 418 zł 10-11-2012
Jednostronne naśladownictwo denara Bolesława Chrobrego typu REX BOLISLAVS (Str. 20, Such. XII), Krzyż prosty, w polach kółka, pseudolegenda, srebro 0.98 g, podwójnie i niewyraźnie wybity IV 880 zł 10-11-2012
Naśladownictwo denara saskiego, przypuszczalnie polskiego pochodzenia, z początku XI w., Aw: Krzyż prosty, w polach cztery kółka z kulkami wewnątrz, pseudolegenda, Rw: Krzyż dwunitkowy, wewnątrz kropki, srebro .. III 880 zł 10-11-2012
Nieokreślone naśladownictwo saskiego jednostronnego denara krzyżowego typu I (Świątynia, Dbg. 1325), Krótki krzyż prosty, w polach cztery kulki, obwódka i promieniste linie, srebro 2.02 g, bardzo ciężki jak na .. III 660 zł 10-11-2012
Bolesław I Chrobry 992-1025, denar jednostronny typu \Princes Polonie, Ptak zwrócony w prawo z rozpostartym ogonem III 39 600 zł 10-11-2012
Bolesław I Chrobry 992-1025, denar jednostronny typu \Princes Polonie, Trzynitkowy krzyż prosty III- 24 200 zł 10-11-2012
Bolesław I Chrobry 992-1025, Wielkopolska, naśladownictwo denara ratyzbońskiego, Aw: Dach kościoła, pod nim VIDV, wokoło imitacja napisu, Rw: Krzyż prosty z rozszerzonymi końcówkami, w polach kółka i półkola, w.. III 37 400 zł 10-11-2012
Bolesław I Chrobry 992-1025, Wielkopolska, naśladownictwo denara ratyzbońskiego, Aw: Dach kościoła, pod nim +JIVA, wokoło imitacja napisu, Rw: Krzyż prosty o rozszerzonych końcówkach, w polach O-D-D-O, wokoło n.. III 17 600 zł 10-11-2012
Bolesław I Chrobry 992-1025, nieznana odmiana denara łącząca na jednej stronie styl znany z denarów Mieszka II, a na drugiej typowy dla Bolesława Chrobrego, Aw: Krótki krzyż prosty z kulkami w polach, wokoło le.. III 24 200 zł 10-11-2012
Bolesław II Śmiały 1058-1080, denar książęcy 1070-1076, Aw: Głowa w lewo w obwódce, BOLEZLAVS, Rw: Książę na koniu w lewo, za nim litera S, srebro 0.73 g, Str. 33, Such. IX/1, egzemplarz z aukcji WCN 9/104 III 2 090 zł 10-11-2012
Władysław I Herman 1081-1102, denar, Aw: Głowa w lewo, Rw: Budowla z trzema wieżami, srebro 0.48 g, Str. 35, Such. XI/1 II- 825 zł 10-11-2012
Władysław I Herman 1081-1102, denar, Aw: Głowa w lewo, Rw: Budowla z trzema wieżami, srebro 0.64 g, Str. 35, Such. XI/1, egzemplarz z aukcji WCN 7/182 III+ 1 870 zł 10-11-2012
Władysław I Herman 1081-1102, denar, Aw: Głowa w lewo, Rw: Budowla z trzema wieżami, srebro 0.82 g, Str. 35, Such. XI/1 II 990 zł 10-11-2012
Bolesław III Krzywousty 1107-1138, brakteat protekcyjny, Święty Wojciech z pastorałem unosi rękę w geście opieki nad przyklękającym księciem, srebro 0.28 g, Str. tabl. XIII, Kop. 47, R. Kiersnowski, O brakteata.. II+ 12 100 zł 10-11-2012
Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar śląski, men. Wrocław, Aw: Głowa na wprost w obwódce, BOLEZXLVS, Rw: Głowa w czapce na wprost w obwódce, X IOANNES, srebro 0.77 g, Str. 11, Such. Men. Wrocł. - typ 1, Kop.. III 6 600 zł 10-11-2012
Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Biskup z księgą i rycerz z włócznią, Rw: Mały krzyżyk i napis wokoło niego BOLEZLAV, na zewnątrz ADALBIAVS, srebro 0.74 g, Str. 38, Such. XIII/1 II- 1 650 zł 10-11-2012
Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, w polach gwiazdy, srebro 0.44 g, Str. 39, Such. XIV II 1 540 zł 10-11-2012
Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, w polach gwiazdy, srebro 0.43 g, Str. 39, Such. XIV II- 1 210 zł 10-11-2012
Bolesław III Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, w polach gwiazdy, srebro 0.39 g, Str. 39, Such. XIV II- 990 zł 10-11-2012

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583