Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 321 271

W naszym archiwum jest obecnie 321 271 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
as, Aw: FAVSTINA... P II F, Rw: SC. III 24 zł 23-11-1991
denar, Aw: FAVSTINA AVGVSTA, Rw: FECVNDITAS, S. 99a. III 21 zł 23-11-1991
denar, Aw: FAVSTINA AVGVSTA, Rw: IVNONI REGINAE, S. 140. III 20 zł 23-11-1991
denar, Aw: DIVA FAVSTINA PIA, Rw: CONSECRATIO (paw), S. 71. III 20 zł 23-11-1991
denar, Aw: M ANTONINVS AVG ARM PARTH MAX, Rw: TR P XX IMP IIII COS III (na tarczy VIC PAR), S. 878, RIC. 163. III 27 zł 23-11-1991
denar, Aw: M COMMODVS ANTON AVG PIVS, Rw: P M TR P VIIII IMP VI COS IIII P P, S. 435, RIC. 76. III 34 zł 23-11-1991
AE-26, Nicopolis ad Istrum, Aw: AVT Λ CEΠT CEVH POC ΠEP, Rw: V N AYP FΑΛΛΟΥ NIKOΠΟΛΙC ΠΤΟ CICT, S. 2124. II- 84 zł 23-11-1991
denar, Aw: SEVERVS PIVS AVG, Rw: P M TR P XVII COS III P P (neptun), S. 529, RIC. 228. III 21 zł 23-11-1991
denar, Aw: SEVERVS PIVS AVG, Rw: INDVLGENTIA AVGG IN CARTH, S. 219a, RIC. 267a. III 26 zł 23-11-1991
denar, Aw: L SEPT SEV PERTH AVG IMP VIII, Rw: VOTA PVBLICA, S. 25a, RIC. -, -RR- III+ 37 zł 23-11-1991
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: PVDICITIA, S. 164, RIC. S576. III+ 28 zł 23-11-1991
denar, Aw: IVLIA AVGVSTA, Rw: MATER DEVM, S. 123, RIC. S564. III+ 31 zł 23-11-1991
AE-27, Aw: AVΓ K M AVP CEVH ANTONINOC, Rw: O VΛ ΠIAC CEPΔIKHC Serdica. III 27 zł 23-11-1991
AE-26, Aw: AVΓ K M AVP CEVH ANTONINOC, Rw: O VΛ ΠIAC CEPΔIKHC, (wąż) Serdica. III 32 zł 23-11-1991
denar, Aw: ANTONINVS PIVS AVG BRIT, Rw: MONETA AVG, S.165, RIC. 224. III+ 33 zł 23-11-1991
antoninian, Aw: ANTONINVS PIVS AVG GERM, Rw: P M TR P XVIII COS IIII P P, S. 358a, BMC. 169. III 29 zł 23-11-1991
AE-26, Aw: Popiersie Karakalli i Gety i napis AV K M... ΓETAC, Rw: V ΦΛOVΛΠIANOY MAPKIANOΠΟΛΙΤΩΝ, S. 2716. III 21 zł 23-11-1991
denar, Aw: L SEPTIMIVS GETA CAES, Rw: SEVERI P II AVG FIL, S.188a, RIC. 3. III+ 29 zł 23-11-1991
denar, Aw: P SEPTIMIVS GETA CAES, Rw: PROVIT DEORVM, S.170, RIC. 51. III 20 zł 23-11-1991
denar, Aw: P SEPT GETA CAES PONT, Rw: FELICITAS AVGG, S.36, RIC. 8. III+ 32 zł 23-11-1991
AE-26, Nicopolis ad Istrum, Aw: AVΓ KM OΠΕΛΛΙ CEV MAKPEIHOC, Rw. YΠ CTAITOV ΛONTINOV NIKOΠOΛITΩN, S. 2913. III 43 zł 23-11-1991
AE-26, Makrinus i Diadumenian, Marcianopolis, Aw: AVΓ KM OΠΕΛΛΙ CEV MAKPEIHOC, Rw. ΠONTIANOV MAPKIANOΠOΛITΩN III 26 zł 23-11-1991
AE-26, Nicopolis ad Istrum, Aw: ΚΝΟΠΠΕΛΑΝΤΩΝΙΑ..., Rw: ...ΑΓΡΙΠΠΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΩΝ III 42 zł 23-11-1991
AE-26, Nicopolis ad Istrum, Aw: ΟΠΕΛΛΙ ΔΙΑΔΟΜΕΝΙΑΝΟC, Rw: ...ΑΓΡΙΠΠΑ ΝΙΚΟΠΟΛΙΤΩΝ, S. 2986. III+ 54 zł 23-11-1991
AE-27, Nicopolis ad Istrum, Aw: AVR. M. AVPH..., Rw: ΥΠ... ΑΥΡΤΑΛΛΟ... ΛΙΤΩΝ, III 54 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583