Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 273 799

W naszym archiwum jest obecnie 273 799 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
antoninian bilonowy, Aw: IMP C AVRELIANVS AVG, Rw: ORIENS AVG, RIC. 63. III 9 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP FLORIANVS AVG, Rw: CONCORDIA MILITIVM. -R- III 25 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C M AVR PROBVS AVG, Rw: ADVENTVS AVG XXIII, RIC. 157. II- 13 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C M AVR PROBVS AVG, Rw: SOLI INVICTO, RIC. 862. III 9 zł 23-11-1991
AE-22, Aw: IMP CARINVS P F AVG, Rw: AETERNITAS AVGG, RIC. 244. III 8 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C VAL DIOCLETIANVS AVG, Rw: CONCORDIA MILITVM, RIC. 284. III 13 zł 23-11-1991
antoninian bilonowy, Aw: IMP C MA MAXIMIANVS P F AVG, Rw: CONCORDIA MILITVM, RIC. 595. III 10 zł 23-11-1991
AE-23, Aw: IMP GALVHL MAXIMINVS P F AVG, Rw: IOVI CONSERVATORI, RIC. 233b. III 9 zł 23-11-1991
AE-23, Aw: GALV MAXIMINVS NOB CAESAR, Rw: GENIO POPVLI ROMANI, RIC. 667. III+ 18 zł 23-11-1991
AE-19, Aw: IMP LICINIVS AVG, Rw: IOVI CONSERVATORI AVGG, RIC. 196. III+ 10 zł 23-11-1991
AE-20, Aw: IMP LICINIVS P F AVG, Rw: IOVI CONSERVATORI, C. 86. III+ 9 zł 23-11-1991
AE-19, Siscia, Aw: IMP CONSTANTINVS AVG, Rw: VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, C. 633, RIC. 173. III+ 8 zł 23-11-1991
AE-19, Antiochia, Aw: CONSTANTINVS AVG, Rw: PROVIDENTIAE AVGG, C. 454. II 9 zł 23-11-1991
AE-18, Heraclea, Aw: CONSTANTINOPOLI, Rw: Wiktoria, C. 2. III+ 8 zł 23-11-1991
AE-20, Thessalonica, Aw: FLAVI MAX FAVSTA AVG, Rw: SPES REPVBLICAE, C 15. III+ 20 zł 23-11-1991
AE-20, Siscia, Aw: IVL CRISPVS NOB C, Rw: CAESARVM NOSTRORVM VOT X, C. 41. III+ 8 zł 23-11-1991
AE-20, Siscia, Aw: CONSTANTINVS IVN NOB C, Rw: VIRTVS EXERCIT, C. 246. II 30 zł 23-11-1991
AE-22, Konstantynopol, Aw: D N CONSTANS P F AVG, Rw: FEL TEMP REPARATIO, C. 18. III+ 13 zł 23-11-1991
AE-23, Sirmium, Aw: D N CONSTANTIVS NOB CAES, Rw: FEL TEMP REPARATIO, C. 32. III 7 zł 23-11-1991
AE-19, Heraclea, Aw: D N FL CL IVLIANVS P F AVG, Rw: VOT X MVLT XX, C. 151. III+ 17 zł 23-11-1991
AE-20, Sirmium, Aw: D N IOVIANVS P F AVG, Rw: VOT V MVLT X, C. 35. III+ 30 zł 23-11-1991
AE-18, Siscia, Aw: D N VALENS P F AVG, Rw: GLORIA ROMANORVM. III+ 8 zł 23-11-1991
AE-22, Antiochia, Aw: D N GRATIANVS P F AVG, Rw: REPARATIO REIPVB, C. 30. III 13 zł 23-11-1991
AE-19, Thessalonica, Aw: D N VALENTINIANVS P F AVG, Rw: RESTITVTOR REIP. III+ 12 zł 23-11-1991
AE-22, Siscia, Aw: D N VALENTINIANVS IVN P F AVG, Rw: REPARATIO REIPVB, C. 26. III 22 zł 23-11-1991

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583