Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 249 792

W naszym archiwum jest obecnie 249 792 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
imitacja tetradrachmy typu Filip III, Aw: Głowa w prawo, nakryta lwią skórą, Rw: Zeus siedzący w lewo, w lewej ręce trzyma włócznię, na prawej dłoni orzeł, z lewej monogram, srebro, 28.3 mm, 16.49 g, Slg. Lanz .. III- 580 zł 11-04-2019
imitacja tetradrachmy typu Filip III, Aw: Głowa w prawo (?), Rw: Zeus siedzący w lewo, w lewej ręce trzyma włócznię, na prawej dłoni orzeł, srebro, 29.7 mm, 13.79 g, Slg. Lanz 932 (?) III- 360 zł 11-04-2019
moneta typu kleinsilber, Aw: Nieczytelny, Rw: Koń w lewo, niżej nieczytelne przedstawienie, srebro, 8.9 mm, 0.76 g III/III- 300 zł 11-04-2019
follis 307-309/310, Aquileia, Aw: Głowa cesarza w prawo i napis wokoło IMP C MAXENTIVS P F AVG, Rw: Wiktoria siedząca na tronie na wprost w portyku sześciokolumnowej świątyni, przy abakusie dwie Wiktorie, napis.. II 370 zł 11-04-2019
denar 1131-1141, Aw: belka, z boków dwa łuki, wewnątrz których po krzyżu, Rw: w obwódce krzyż z perełkami w każdym kącie na zewnątrz otoku pięć perełek i dwa łuki, srebro, 0.22 g, patyna, Frynas H.11.7, Huszár 97 II- 65 zł 11-04-2019
denar 1131-1141, Aw: Długi krzyż z otokiem, wewnątrz kulka w każdym kącie, z zewnątrz w trzech kątach po dwa kliny, w czwartym litera E w prawo, Rw: W wewnętrznym otoku krzyż z klinami w kątach, w zewnętrznym k.. III 60 zł 11-04-2019
denar 1116-1131, Aw: W czwórłuku krzyż z kropkami w katach, w zewnętrzych kątach czwórłuku nierozpoznane znaki, Rw: Krzyż, w każdym kącie klin, srebro, 0.32 g, patyna, Frynas H.10.5, Huszár 84 II- 65 zł 11-04-2019
denar, Aw: Krzyż złożony z czterech łuków, wewnątrz x z kulkami w każdym kącie, w kątach krzyża x; Rw: Krzyż grecki, w każdym kącie kulka, srebro, 0.14 g, ładny, Frynas H.15.3, Huszár 181 II/II+ 175 zł 11-04-2019
denar, Aw: Cztery złączone łuki, z każdego wyrasta słup, w zewnętrznym otoku łuki, Rw: Krzyż grecki z klinami w kątach, w otoku łuki i kliny, srebro, 0.24 g, patyna, Frynas H.11.4, Huszár 96 III/III+ 65 zł 11-04-2019
denar, Aw: Belka, z boków S Ƨ; Rw: Krzyż grecki, w kątach kulki, srebro, 0.11 g, Frynas H.12.6, Huszár 80 II/II- 60 zł 11-04-2019
denar, Aw: Krzyż, w każdym kącie półksięzyc i kulka, Rw: Krzyż złożony z klinów, w otoku 4 kliny, srebro, 0.50 g, ciemna patyna, Frynas H.11.10, Huszár 100 II- 60 zł 11-04-2019
denar, Aw: Kuna w lewo między dwiema gwiazdkami, MONETA REGIS P SCLAVONIA; Rw: Krzyż, w którego kątach gwiazda, półksiężyc i dwie głowy, po bokach dwa ptaki, srebro, 0.97 g II/II- 145 zł 11-04-2019
Aw: Kuna w lewo między dwiema gwiazdkami, +MONETA REGIS P SCLAVONIA; Rw: Krzyż, w którego kątach gwiazda, półksiężyc i dwie głowy, po bokach h - R (Ban Henricus Nemetujvari), srebro, 0.91 g II- 210 zł 11-04-2019
denar, Aw: Kuna w lewo między dwiema gwiazdkami, + MONETA REGIS P SCLAVONIA, Rw: Krzyż, w którego kątach gwiazda, półksiężyc i dwie głowy, po bokach S-R (Stephanus Rex), srebro, 1.01 g III+ 175 zł 11-04-2019
denar pośmiertny 1527, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Madonna z Dzieciątkiem, z boków L-K, srebro, 0.67 g, patyna, rzadki rocznik, Huszár 841 II/II+ 135 zł 11-04-2019
denar bez daty (1500-1502), Aw: Tarcza herbowa, M WLADISLAI R VNGAR; Rw: Madonna z dzieciątkiem na tronie, po bokach K-h, PATRON VNGARI, srebro, 0.55 g, patyna, Huszár 805 II 105 zł 11-04-2019
denar, Aw: Krzyż lotaryński, + MONETA MARIE, Rw: Gotycka litera M pod koroną, MARIE D R VNGARIE, srebro, 0.63 g, Frynas H.26.5, Huszár 566 II/II- 155 zł 11-04-2019
pieniądz miedziany 1172-1182, Aw: Para królewska siedząca na tronach na wprost, po bokach REX BELA i REX STS; Rw: Matka Boska siedząca na wprost, trzymająca włócznię, po bokach SANCTA MARIA, miedź, 27.6 mm, 2.9.. III/III+ 90 zł 11-04-2019
zestaw 2 denarów, Aw: Krzyż lotaryński, legenda, Rw: Korona, pod nią gotycka litera A (w drugim egzemplarzu K), legenda, razem 2 sztuki, 2 x Huszár 569 III/III- 75 zł 11-04-2019
zestaw 9 monet, w skład zestawu wchodzą denary różnych władców z XVI i XVII wieku, razem 9 sztuk III/III+ 170 zł 11-04-2019
Józef Litwin - plakieta z 1983 roku, Aw: Głowa trzy czwarte w lewo i napis BADACZ I KOLEKCJONER PIENIĄDZA PAPIEROWEGO, niżej PTAiN, z prawej Józef Litwin 1904-1966, Rw: Podobizna starego banknotu chińskiego i n.. I 300 zł 11-04-2019
5 kopiejek 1772 EM, Jekaterinburg, Bitkin 621, Brekke 230 III+ 85 zł 11-04-2019
5 kopiejek 1774 EM, Jekaterinburg, Bitkin 623a, Brekke 232 III 105 zł 11-04-2019
5 kopiejek 1777 EM, Jekaterinburg, Bitkin 626, Brekke 235 III+ 105 zł 11-04-2019
5 kopiejek 1778 EM, Jekaterinburg, ciemna patyna na awersie, Bitkin 627, Brekke 236 III+ 65 zł 11-04-2019

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583