Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 355

W naszym archiwum jest obecnie 247 355 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
VI groszy 1755, Królewiec, Aw: Popiersie w zbroi, Rw: Dwie tarcze pod koroną i napis, Schr. 1058 III 24 zł 20-05-1995
VI groszy 1776, Królewiec, Aw: Głowa w koronie, Rw: Orzeł i napis w otoku, Schr. 1102 III+ 35 zł 20-05-1995
null image
greszel 1779, Wrocław, Schr.1631 III+ 22 zł 20-05-1995
odważnik wagi 2 louis d ora 1768, Olding 496 III 86 zł 20-05-1995
odważnik wagi 1 louis d ora 1768, Olding 497 III+ 80 zł 20-05-1995
talar 1791, Królewiec, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na tarczy pod koroną, podtrzymywanej przezdwóch dzikich ludzi, data i napis, Schr.49 III 268 zł 20-05-1995
talar 1796, Berlin, j.w., Schr.40 II 300 zł 20-05-1995
null image
talar 1796, Berlin, j.w., Schr.40 III- 120 zł 20-05-1995
1/3 talara 1788, Wrocław, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski w tarczy pod koroną, data i napis w otoku,Schr.63 II 150 zł 20-05-1995
null image
1/3 talara 1789, Królewiec, j.w., Schr.70 III 72 zł 20-05-1995
talar 1801, Berlin, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na tarczy pod koroną, podtrzymywanej przez dwóchdzikich ludzi, Thun 242 II 311 zł 20-05-1995
null image
talar 1802, Berlin, j.w., Thun 242 III 172 zł 20-05-1995
talar 1814, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: W wieńcu poziome napisy i napis w otoku, Thun 244 III+ 107 zł 20-05-1995
null image
talar 1817, Berlin, Aw: Król w mundurze, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na trofeach wojennych, Thun 246 III 100 zł 20-05-1995
talar 1818, Berlin, j.w., Thun 246 III+ 129 zł 20-05-1995
talar 1819, Berlin, j.w., Thun 246 III+ 120 zł 20-05-1995
null image
talar 1821, Berlin, Aw: Król w mundurze, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski na trofeach wojennych, Thun 246 IV 36 zł 20-05-1995
talar 1831, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Thun 250 III+ 86 zł 20-05-1995
1/3 talara 1800, Berlin, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski w tarczy pod koroną, data, powyżej napis II 150 zł 20-05-1995
null image
1/3 talara 1802, Berlin, j.w. III 48 zł 20-05-1995
null image
4 grosze 1805, Berlin, j.w. III- 35 zł 20-05-1995
2 talary 1846, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napisy, Thun 258 III 320 zł 20-05-1995
talar 1841, Berlin, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, w otoku napis, Thun 254 III 204 zł 20-05-1995
null image
talar 1861, Berlin, Aw: Popiersie pary królewskiej, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski, monogramy w kształcie krzyża,w otoku napis, Thun 265 II+ 72 zł 20-05-1995
null image
talar 1861, Berlin, j.w., Thun 265 III 48 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583