Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 253 849

W naszym archiwum jest obecnie 253 849 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
talar 1638, Toruń, j.w., Kurp. 296 R, Dav. 4374, lekko poprawiane tło na awersie. III 1 605 zł 22-11-1997
kopiejka, Moskwa, Aw: Rycerz na koniu, Rw: Napis, Gum. 1631, Kop. 120 II 3a-RR-. III 214 zł 22-11-1997
dukat 1649, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, H-Cz. 1909, Fr. 24, lekko gięty krążek. II/III 2 729 zł 22-11-1997
dukat 1652, Wschowa, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, H-Cz. 10318 R8, T. 450, Fr.-, lekko wyszczerbiony krążek, moneta znana tylko ze zbioru Hutten Czapskiego gdzie trafiła z.. I 15 034 zł 22-11-1997
null image
dukat 1660, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, H-Cz. 9816 R2, Fr. 24. II 3 103 zł 22-11-1997
null image
dwutalar 1650, Gdańsk, Aw: Półpostać i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, H-Cz. 1960 R4, T. 50, Dav. 4359, drobna wada krążka, stara patyna. III+ 8 025 zł 22-11-1997
null image
gulden=28 stüberom bez daty (ok. 1640), Oldenburg. Na rewersie okrągła punca przedstawiająca wizerunek Jana Kazimierza. Powód wybicia tej podobizny nieznany, duża ciekawostka numizmatyczna. III 696 zł 22-11-1997
tymf 1663, Bydgoszcz, Aw: Monogram i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 1769, Kurp. 498 R3, ciekawa odmiana bez literek AT i z odwróconą literą N na rewersie. III 161 zł 22-11-1997
ort 1651, Bydgoszcz, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 1728, Kurp. 314 R4, T. 7, odmiana z cyframi 1-8 po bokach tarczy herbowej. III 407 zł 22-11-1997
ort 1654, Poznań, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 1738, Kurp. 350 R3 odmiana napisu IOAN CASIMI DG REX PO & SVEC M D L R P . III 204 zł 22-11-1997
ort 1655, Kraków, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Gum. 1743, Kurp. 365. III 129 zł 22-11-1997
ort 1655, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1909, Kurp. 847 R3. II- 503 zł 22-11-1997
null image
ort 1655, Toruń, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Gum. 1944, Kurp. 995 R1. III+ 360 zł 22-11-1997
ort 1656, Elbląg, Aw: Popiersie Karola Gustawa w wieńcu laurowym i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop. 235 I b-RR-, Bahr. 9474, Ahl. 52-R-, rzadka. III 2 087 zł 22-11-1997
ort 1657, Elbląg, Aw: Popiersie Karola Gustawa w koronie i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Kop. 236 II 2a-RR-, Bahr. 9475, Ahl. 55, rzadka. III 600 zł 22-11-1997
ort 1658, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1911, Kurp. 855 R, ostatnia cyfra daty przerobiona na stemplu z 7. II- 471 zł 22-11-1997
ort 1655, Toruń, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Gum. 1945, Kurp. 1002 R7, bardzo rzadka moneta. III 1 177 zł 22-11-1997
null image
ort 1660, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1912, Kurp. 865 R2. III+ 279 zł 22-11-1997
null image
ort 1660, Toruń, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Gum. 1945, Kurp. 1004 R1. III 386 zł 22-11-1997
ort 1661, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1912, Kurp. 867 R. III 257 zł 22-11-1997
ort 1661, Toruń, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Gum. 1945, Kurp. 1006 R1. III+ 428 zł 22-11-1997
ort 1662, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1913, Kurp. 870 R3, rzadsza odmiana bez herbu Lewek. II- 685 zł 22-11-1997
ort 1662, Gdańsk, j.w., Gum. 1913, Kurp. 872 R, odmiana z herbem Lewek. III+ 428 zł 22-11-1997
ort 1662, Toruń, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Torunia i napis, Gum. 1945, Kurp. 1012 R1, II 461 zł 22-11-1997
ort 1663, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum. 1914, Kurp. 874 R. III+ 247 zł 22-11-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583