Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 270 255

W naszym archiwum jest obecnie 270 255 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1616, Gdańsk, odmiana z długą i wysoką kryzą, herb Gdańska w tarczy owalnej, Kurp. 2242 R2, Gum. 1384, piękny egzemplarz I 836 zł 09-06-2001
ort 1616, Gdańsk, odmiana z długą i wysoką kryzą, herb Gdańska w tarczy owalnej, Kurp. 2242 R2, Gum. 1384 II 165 zł 09-06-2001
ort 1616, Gdańsk, odmiana z krótką kryzą, gwiazdka kończy napis na awersie, Kurp. 2243 R1, Gum. 1384, piękny egzemplarz ze starą patyną I 660 zł 09-06-2001
ort 1616, Gdańsk, odmiana z krótką kryzą, dwukropek i krzyżyk kończą napis na awersie, Kurp. 2243 R1, Gum. 1384, niecentrycznie wybita moneta w stanie menniczym, stara patyna I 440 zł 09-06-2001
ort 1617, Gdańsk, odmiana z gwiazdką kończącą napis na awersie, Kurp. 2244 R1, Gum. 1385 I- 440 zł 09-06-2001
ort 1617, Gdańsk, odmiana dwukropek i krzyżyk kończą napis na awersie, Kurp. 2244 R1, Gum. 1385, patyna II 264 zł 09-06-2001
ort 1617, Gdańsk, odmiana dwukropek i gwiazdka kończą napis na awersie, Kurp. 2244 R1, Gum. 1385 II 264 zł 09-06-2001
ort 1618, Gdańsk, odmiana z literami S-B, Kurp. 2247 R1, Gum. 1387, ładnie zachowany egzemplarz I- 440 zł 09-06-2001
ort 1618, Gdańsk, odmiana z małymi literkami SA, Kurp. 2245 R1, Gum. 1387 II+ 308 zł 09-06-2001
ort 1619, Gdańsk, Kurp. 2248 R1, Gum. 1388, bardzo ładny egzemplarz I 902 zł 09-06-2001
ort 1620, Gdańsk, na awersie ozdobna rozetka kończy napis, Kurp. 2281 R3, Gum. 1389, moneta rzadka i wyjątkowo ładna jak na ten rocznik, patyna II+ 1 034 zł 09-06-2001
ort 1621, Bydgoszcz, nieopisana w katalogu Kurpiewskiego odmiana awersu SIGIS III DG REX POL (16) M D LI RVS PRV M, Gum. 1175, T. 3, moneta niecentrycznie wybita, rzadka III 165 zł 09-06-2001
ort 1621, Bydgoszcz, odmiana z cyfrą 16 pod popiersiem króla, połączenie awersu Kurp. 1493 i rewersu 1494, Gum. 1175, T. 3, rzadki III 100 zł 09-06-2001
ort 1621, Gdańsk, Kurp. 2252 R1, Gum. 1389 III 264 zł 09-06-2001
ort 1622, Bydgoszcz, Kurp. 1505 R, Gum. 1176, moneta wybita z końcówki blachy, ładny egzemplarz I- 1 485 zł 09-06-2001
null image
ort 1622, Bydgoszcz, Kurp. 1503 R, Gum. 1176, moneta wybita z końcówki blachy II+ 88 zł 09-06-2001
null image
ort 1622, Bydgoszcz, Kurp. 1509 R, Gum. 1176 III+ 60 zł 09-06-2001
ort 1623, Bydgoszcz, Kurp. 1520 R - wariant z ozdobnymi rozetkami po bokach tarczy herbowej, Gum. 1177, ładnie zachowany II+ 253 zł 09-06-2001
ort 1623, Bydgoszcz, Kurp. 1516 R, Gum. 1177 III+ 88 zł 09-06-2001
ort 1624, Bydgoszcz, Kurp. 1521, Gum. 1178 II 110 zł 09-06-2001
ort 1624, Gdańsk, Kurp. 2262 R, Gum. 1393, na rewersie drobna wada tłoczenia I- 352 zł 09-06-2001
ort 1625, Gdańsk, Kurp. 2265 R, Gum. 1393, na rewersie drobna wada tłoczenia, ładnie zachowany egzemplarz I 352 zł 09-06-2001
ort 1625, Gdańsk, Kurp. 2265 R, Gum. 1393 II 352 zł 09-06-2001
szóstak 1596, Malbork, Kurp. 1430 R1, Gum. 1151 II+ 154 zł 09-06-2001
szóstak 1596, Malbork, odmiana z napisem SEv powstała wskutek wykruszenia się stempla, Kurp. -, Gum. 1151 II+ 154 zł 09-06-2001

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583