Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 245 745

W naszym archiwum jest obecnie 245 745 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
czworak 1565, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze z herbami Polski i Litwy i napis, Kop.I.1 -r-,Gum.624, wyjątkowo piękny egzemplarz I- 172 zł 21-05-1994
null image
czworak 1566, Wilno, j.w., Kop.I.2 -r-, Gum.624, wyjątkowo piękny egzemplarz I- 332 zł 21-05-1994
null image
czworak 1568, Wilno, j.w., Kop.I.4 -r-, Gum.624, wyjątkowo piękny egzemplarz I- 156 zł 21-05-1994
trojak 1557, Gdańsk, Aw: Głowa i napis, Rw: Napis, Kop.I -rr-, Gum.645 III+ 225 zł 21-05-1994
trojak 1562, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop.III -rr-, Gum.619 III 257 zł 21-05-1994
trojak 1562, Wilno, Aw: Monogram i napis, Rw: Pogoń w tarczy i napis, Kop.V.l -r-, Gum.621 II 161 zł 21-05-1994
null image
trojak 1563, Wilno, j.w., Kop.V.2, Gum.622 II+ 161 zł 21-05-1994
null image
trojak 1564, Wilno, j.w., Kop.V.3 -r-, Gum.622 II+ 182 zł 21-05-1994
grosz litewski na stopę litewską 1546, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop.II.2 -r-, Gum.615,odmiana- błąd w napisie SIGIS AVGG III 140 zł 21-05-1994
null image
grosz litewski na stopę polską 1547, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop.II.2 -r-, Gum.610 III+ 48 zł 21-05-1994
grosz 1557, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.II.1 -r-, Gum.644 II- 225 zł 21-05-1994
grosz litewski na stopę polską 1566, Tykocin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop.IIIt -rr-, Gum.611,T.12 III 257 zł 21-05-1994
grosz litewski na stopę polską 1567, Tykocin, j.w., Kop.IIIw.2 -r-, Gum.610, odmiana- koń z opuszczonym ogonem III 43 zł 21-05-1994
null image
grosz litewski na stopę polską 1567, Tykocin, j.w., Kop.IIIw.2 -r, Gum.610, odmiana- koń z podniesionym ogonem III 40 zł 21-05-1994
null image
półgrosz 1557, Wilno, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, Kop.IIw.14b -rr-, Gum.599 II- 33 zł 21-05-1994
półgrosz 155. (?), Wilno, j.w., Kop.-, Gum.- II- 54 zł 21-05-1994
null image
półgrosz 1560, Wilno, j.w., Kop.IIw.17b -rrr-, Gum.601, na rewersie na początku legendy kwiatek III+ 86 zł 21-05-1994
null image
półgrosz 1560, Wilno, j.w., Kop.IIw.17b -rrr-, Gum.601, na awersie na początku legendy kwiatek III+ 91 zł 21-05-1994
półgrosz 1566, Tykocin, j.w., Kop.IIt.b -rrr-, Gum.607 RR, T.12, mały herb Jastrzębiec- moneta niezmiernierzadko spotykana w handlu III+ 321 zł 21-05-1994
półgrosz 1566, Tykocin, j.w., Kop.IIt.a -rr-, Gum.607, T.12, duży herb Jastrzębiec III+ 343 zł 21-05-1994
null image
szeląg 1549, Gdańsk, Aw: Orzeł i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.I.1 -rr-, Gum.641, T.15, rocznikrzadko spotykany w handlu III 91 zł 21-05-1994
null image
zestaw dwudenarów 1569 i 1570, Wilno, Kop.I.4 i I.5 III+ 48 zł 21-05-1994
denar 1555, Elbląg, Aw: Orzeł, Rw: Herb Elbląga, Kop.I.3 -rr-, Gum.654, T.7 II- 81 zł 21-05-1994
null image
denar 1557, Wilno, Aw: j.w., Rw: Pogoń, Kop.I.13 -r-, Gum.592, T.10 II- 40 zł 21-05-1994
null image
denar 1558, Wilno, j.w., Kop.I.14 -r-, Gum.592, T.4 III+ 32 zł 21-05-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583