Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 244 370

W naszym archiwum jest obecnie 244 370 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
Bank Polski- Posiłki Polskie; plan pożyczki 60.000.000owej, druk 4 stronicowy datowany w Warszawie 10 czerwca 1831. II 34 zł 19-11-1993
1 rubel srebrem 1847 nr 145 214 podpisy: Tymowski i Korostowcew, Kow.29, PickA29 III+ 767 zł 19-11-1993
1 rubel srebrem 1856 nr 8 167 073, podpisy: Niepokojczycki i Englert, Kow.43, PickA43 III+ 536 zł 19-11-1993
1 rubel srebrem 1858 nr 3 332 622, podpisy: Niepokojczycki i Łubkowski, Kow.45,Pick A45 II 1 281 zł 19-11-1993
1 rubel srebrem 1864 nr 10 475 810, podpisy: Kruze i Kupiszeński, Kow.47, PickA47 II- 1 092 zł 19-11-1993
1 rubel srebrem 1866 nr 15 078 710, podpisy: Kruze i Higersberger, Kow.50, PickA50 III+ 536 zł 19-11-1993
3 ruble srebrem 1841 nr 438 957, podpisy: Lubowidzki i Korostowcew, Kow.23,Pick A23 II 2 048 zł 19-11-1993
3 ruble srebrem 1852 nr 895 403, podpisy: Tymowski i Wentzl, Kow.37, Pick A37 III- 1 470 zł 19-11-1993
3 ruble srebrem 1858 nr 1 849 793, podpisy: Niepokojczycki i Szymanowski,Kow.46, Pick A46 I- 2 993 zł 19-11-1993
10 rubli srebrem 1844, seria K, numeracja 281345, podpisy: \J. Tymowski\" i \"A. Korostovzeff, Kow.27 III 3 045 zł 19-11-1993
25 rubli srebrem 1866 nr 257 811 ze stemplem kasacyjnym, podpisy: Kruze i Rostafiński, Kow.53, Pick A53 III 1 428 zł 19-11-1993
wzór awersu i rewersu banknotu 25 rubli srebrem 1848 bez numeru, kremowy papier, podpisy: Tymowski i Engelhardt, Kow.-, Pick -, UNIKAT III 1 838 zł 19-11-1993
10 złotych nr D.527, podpisy: Mazzini, Worcell, Zienkowicz i Żabicki, Moczydł.C1 II 483 zł 19-11-1993
25 złotych nr C.451, podpisy jak wyżej, Moczydł.C2 II 609 zł 19-11-1993
50 złotych nr B.322, podpisy jak wyżej, Moczydł.C3 II- 494 zł 19-11-1993
100 złotych nr A.209, podpisy jak wyżej, Moczydł.C4 III 336 zł 19-11-1993
obligacja tymczasowa na 100 złotych nr A.8328 z pieczęciami Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S4 I 84 zł 19-11-1993
obligacja tymczasowa na 500 złotych nr B.2715 z pieczęciami Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S5 I 137 zł 19-11-1993
obligacja tymczasowa na 500 złotych nr B.3087 z pieczęcią Wydziału Skarbowego, Moczydł.S5 I 121 zł 19-11-1993
obligacje tymczasowe na 500 złotych, 2 sztuki, nr B.1012 i B.1013 podklejonez opisem w języku rosyjskim o ich pochodzeniu przez adiutanta namiestnika,pieczęcie Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S5 II- 240 zł 19-11-1993
obligacja tymczasowa na 1.000 złotych nr C.3415 z pieczęciami Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S6 II- 48 zł 19-11-1993
obligacja tymczasowa na 5.000 złotych nr D.639 z pieczęcią Wydziału Skarbowego i Rządu Narodowego na rewersie, Moczydł.S7 I- 84 zł 19-11-1993
obligacja tymczasowa na 10.000 złotych nr E.150, z pieczęciami Rządu Narodowego i Wydziału Skarbowego, Moczydł.S8 II 326 zł 19-11-1993
papier do druku banknotu 50 złotowego w kolorze kremowym ze znakami wodnymi: MONETA NARODOWA POLSKA ZŁOTYCH POLSKICH 50 I- 420 zł 19-11-1993
kwitariusz podatku narodowego jednorazowego uchwalonego dekretem z 8.04.1863, łącznie z przywieszką 3 części nr 70 901, pieczęciami Komitetu Centralnego Narodowego i Naczelnika m. Warszawy na nazwisko Adama Lew.. II 80 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583