Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 244 321

W naszym archiwum jest obecnie 244 321 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
kwitariusz podatku narodowego jednorazowego uchwalonego dekretem z 8.04.1863, łącznie z przywieszką 3 części nr 70 901, pieczęciami Komitetu Centralnego Narodowego i Naczelnika m. Warszawy na nazwisko Adama Lew.. II 80 zł 19-11-1993
null image
kwitariusz podatku narodowego jednorazowego, j.w., nr 54 531 na nazwisko Katarzyny Berthier- właścicielki szynku, druk w kolorze czarnym i niebieskim,Moczydł.S1 II 80 zł 19-11-1993
null image
kwit podwójny podatku narodowego jednorazowego nr 61 381 z trzema pieczęciami na rewersie na nazwisko Jana Gębickiego-doktora, druk w kolorze czarnymi niebieskim, Moczydł.S1 II 64 zł 19-11-1993
null image
kwit pojedynczy podatku narodowego jednorazowego nr 5 z dnia 14.07.1863 z dwoma pieczęciami, nazwisko nieczytelne, druk w kolorach czarnym i wrzosowym, Moczydł.S1 I- 34 zł 19-11-1993
null image
kwit pojedynczy podatku narodowego jednorazowego nr 11 506 z 1.07.1863 na nazwisko Żarnowskiej, druk w kolorze czarnym i wrzosowym, Moczydł.S1 II 32 zł 19-11-1993
null image
kwit pojedynczy podatku narodowego jednorazowego nr 19 273 z 23.05.1863 na nazwisko Antoniego Siekierskiego-szewca, druk w kolorze czarnym i wrzosowym,Moczydł.S1 I- 32 zł 19-11-1993
null image
podwójny kwitariusz podatku narodowego jednorazowego, druk w kolorze czarnym i niebieskim, bez napisów i pieczęci, Moczydł.S1 I 160 zł 19-11-1993
obligacja Pożyczki Ogólnonarodowej Polskiej wartości 100 złotych nr A.03 096 na nazwisko Jana Łuniewskiego, suche pieczęcie i faksymile podpisów Czartoryskiego, Ordęgi i Gałęzowskiego, papier koloru ceglanego, .. I- 420 zł 19-11-1993
obligacja Pożyczki Narodowej Polskiej wartości 500 złotych nr B.03 604 na nazwisko Stanisława Kosteckiego, suche pieczęcie i facsimile podpisów, papier koloru szarobłękitnego, Moczydł.S10 I- 609 zł 19-11-1993
obligacja Pożyczki Narodowej Polskiej wartości 1.000 złotych nr C.01 729 na nazwisko Ignacego Popławskiego, suche pieczęcie i facsimile podpisów, papier koloru kremowego, Moczydł.S11 II- 504 zł 19-11-1993
obligacja Pożyczki Narodowej Polskiej wartości 10.000 złotych nr E.380 na nazwisko Zygmunta Warszawskiego, suche pieczęcie i facsimile podpisów, papier szarozielony, Moczydł.S13 III- 1 029 zł 19-11-1993
obligacja tymczasowa Pożyczki Ogólnej Narodowej wartości 20 złotych 1863, nr A.15 289, odręczne podpisy i suche pieczęcie, szary papier, Moczydł.S19 III 326 zł 19-11-1993
obligacja tymczasowa Pożyczki Ogólnej Narodowej wartości 40 złotych 1863, nr 00 802, odręczne podpisy i suche pieczęcie, szary papier, Moczydł.S20 II 357 zł 19-11-1993
null image
kwitariusze Ogólnej Narodowej Pożyczki dla miasta Warszawy z dnia 10.10.1863 drukowane na różowym papierze, czyste na awersie 3 pieczęcie Rządu Narodowego, Naczelnika Miasta Warszawy i Wydziału Skarbowego, Mocz.. II 40 zł 19-11-1993
kwit na 200 złotych nr A.550 wystawiony przez Radę Naczelną Galicyjską z pieczęcią, Moczydł.- I- 26 zł 19-11-1993
kwitariusz Podatku Narodowego seria IV, dział I lit. D nr 1648, bez podanej wartości i bez pieczęci, Moczydł.- I- 111 zł 19-11-1993
kwitariusz Podatku Narodowego, bez pieczęci, czysty, druk na papierze koloru ceglanego, Moczydł.- III 42 zł 19-11-1993
kwit Składki Narodowej na Broń wartości 1.000 złotych, nr 279 z podpisem z suchą pieczęcią Komitetu Narodowego Rewolucyjnego, papier kremowy I- 111 zł 19-11-1993
Kwit Składki Narodowej na Broń wartości 100 złotych, nr 532, z podpisem i suchą pieczęcią, j.w. II- 111 zł 19-11-1993
bon na 15 kopiejek Kasy Dóbr Brzeżnicy Książęcej, bez numeru, zielony papier, Jabł. 166 II 74 zł 19-11-1993
bony na 10, 20 groszy i 1 złoty Kasy Dóbr Branica, papier różowy, zielony i żółty, bon 1 złotowy z numerem, pozostałe bez numerów, Jabł. 129, 130 i 131 II 126 zł 19-11-1993
bon na 15 groszy prowentu Działoszyc bez daty, numeru, Jabł. 266 II 26 zł 19-11-1993
null image
sol weksla na 2 i 3 złote Konsumpcji miasta Działoszyc, bez daty i numerów, drukna papierze zielonym i kremowym, Jabł. 264 i 265 I- 90 zł 19-11-1993
null image
sol weksla na 30 groszy wydany przez Administrację Grotnik, bez daty i numerów,druk na papierze niebieskim, Jabł. 295 II 69 zł 19-11-1993
null image
sol weksla na 5 i 15 kopiejek srebrem 1861 wydany przez Aptekę Hrubieszowską,bez numerów, druk na papierze białym i żółtym, Jabł. 306 i 307 I 34 zł 19-11-1993

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583