Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 765

W naszym archiwum jest obecnie 247 765 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
3 ruble= 20 złotych 1837, Petersburg, Aw: Orzeł carski, Rw: Napisy, Plage 305, Fr. 111(40) III+ 480 zł 20-05-1995
1 1/2 rubla= 10 złotych 1833, Petersburg, Aw: Orzeł carski i napis, Rw: Nominał, Plage 313 II 107 zł 20-05-1995
1 1/2 rubla= 10 złotych 1833, Petersburg, j.w., Plage 313 II- 107 zł 20-05-1995
null image
1 1/2 rubla= 10 złotych 1835, Petersburg, j.w., Plage 321, w dacie cyfra 5 przerobiona z 3 III 64 zł 20-05-1995
null image
1 1/2 rubla= 10 złotych 1835, Warszawa, j.w., Plage 320 III+ 107 zł 20-05-1995
1 1/2 rubla= 10 złotych 1836, Warszawa, j.w., Plage 325 II- 107 zł 20-05-1995
null image
1 1/2 rubla=10 złotych 1836, Warszawa, j.w., Plage 325 III 81 zł 20-05-1995
1 1/2 rubla=10 złotych 1837, Warszawa, j.w., Plage 333 III+ 118 zł 20-05-1995
null image
rubel 1846, Warszawa, Aw: Orzeł carski i napis, Rw: Nominał w wieńcu, Plage 435 III 41 zł 20-05-1995
3/4 rubla=5 złotych 1838, Warszawa, Aw: Orzeł carski i napis, Rw: Nominał w wieńcu, Plage 361, dobry stanzachowania II- 129 zł 20-05-1995
null image
3/4 rubla=5 złotych 1839, Warszawa, j.w., Plage 363, rysa na awersie III+ 43 zł 20-05-1995
null image
3/4 rubla=5 złotych 1839, Warszawa, j.w., Plage 363 III 39 zł 20-05-1995
3/4 rubla=5 złotych 1841, Warszawa, j.w., Plage 368, wada blachy; dobry stan zachowania II 48 zł 20-05-1995
połtina 1846, Warszawa, Aw: Orzeł carski i napis, Rw: Nominał w wieńcu, Plage 447, ładna patyna II- 91 zł 20-05-1995
30 kopiejek=2 złote 1839, Warszawa, Aw: Orzeł carski, Rw: Napisy, Plage 378 III 32 zł 20-05-1995
null image
25 kopiejek=50 groszy 1846, Warszawa, Aw: Orzeł carski i napis, Rw: Nominał w wieńcu, Plage 385 III 30 zł 20-05-1995
25 kopiejek 1857, Warszawa, Aw: Orzeł carski i napis, Rw: Nominał w wieńcu, Plage 455, dobry stan zachowania II 225 zł 20-05-1995
20 kopiejek=40 groszy 1844, Warszawa, Aw: Orzeł carski, Rw: Nominał w wieńcu, Plage 391, drobne wady blachy;rzadko występuje w handlu II- 102 zł 20-05-1995
3 kopiejki 1854, Warszawa, Aw: Orzeł carski, Rw: Napis w wieńcu, Plage 469, bardzo dobry stan zachowania II- 65 zł 20-05-1995
null image
zestaw: kopiejka 1855, dienieżka 1859, Warszawa, Plage 500, Plage 525, razem 2 sztuki; dobry stan zachowania II- 24 zł 20-05-1995
1 grosz 1828, Petersburg, Aw: Orzeł carski, Rw: Nominał i data, nowe bicie z 1859 I 214 zł 20-05-1995
tymf 1665 Jana Kazimierza z jednostronną puncą w kształcie litery B; w tle między cyframi 2 i 4 herb Pilawa, niżejmonogram JR, według Kałkowskiego Dominium Bracław III 43 zł 20-05-1995
2 monety zastępcze majątku Kurcew (dawny powiat pleszewski), Aw: Napis: DOM KURCEW, nominał 1 i nominał 10(ośmiokątna), mosiądz, Sikorski opisuje jedynie nominał 1 (Rx), 10 nie notowana III 52 zł 20-05-1995
moneta zastępcza majątku Machcin (dawny powiat kościański), Aw: Napis: DOM MACHCIN, Rw: Nominał 1,Sikorski- Pieniądz zastępczy majątków ziemskich t.III R4, cynk kadmowany III 24 zł 20-05-1995
monety zastępcze majątku Chwalkowo (dawny powiat średzki), Aw: Napis: MAJORAT CHWALKOWO, Rw: Napis:1 funt BUTTER 29.7 mm, 1/2 funt BUTTER 23.2 mm, typ II (jednostronne- 4 sztuki), napis: MAJORATCHWALKOWO/1 Ltr .. III 206 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583