Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 248 114

W naszym archiwum jest obecnie 248 114 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
dwugrosz 1651, Toruń, Aw: j.w., Rw: Herb Torunia i napis, Kop.204.I -rr-, Gum.1939, moneta rzadko spotykanaw handlu III 214 zł 20-05-1995
dwugrosz 1652, Wschowa, Aw: Orzeł i napis, Rw: Korona i napis, Kop.68.I1,2 -rr-, Gum. 1669, T.8, rocznik rzadkowystępujący w handlu; ładna patyna III+ 182 zł 20-05-1995
półtorak 1662, Poznań, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Jabłko i napis, Kop.83.Ip.5b -r-, Gum. 1660, typ monety rzadkospotykany w handlu III+ 54 zł 20-05-1995
szeląg 1650, Wschowa, Aw: Monogram, Rw: Napis, Kop.64.II -r-, Gum.1633, bardzo rzadki w tym stanie zachowania III+ 439 zł 20-05-1995
szeląg 1652, Wilno, Aw: Monogram, Rw: Pogoń i cyfra 360, Kop.181,1 -rrr-, Gum.1860, moneta bardzo rzadkospotykana w handlu III 54 zł 20-05-1995
szeląg 1661, Wilno, Aw: Monogram i napis, Rw: Pogoń i napis, podobny do Kop.183.111.4 -rrr-, nie notowana odmianaszeląga bez liczby 60 pod Pogonią III+ 59 zł 20-05-1995
dwudukatówka b.d., Toruń, Aw: Popiersie i napis, Rw: Panorama Torunia i napis, H-Cz.2397 R3, Fr.66, 6.85 g. III+ 4 066 zł 20-05-1995
dukat 1688, Gdańsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Kop.289.11.2 -r-, Fr.36, T.18 II- 2 675 zł 20-05-1995
ort 1677, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, odmiana z przestawionymi cyframi 8-1,Kop.270.Ic -rr-, Gum.2019 III- 70 zł 20-05-1995
ort 1684, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop.272.III.5 -r-, Gum.2029 III 75 zł 20-05-1995
szóstak 1681, Kraków, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop.279.IV.2 -rr-, Gum.2002 III+ 59 zł 20-05-1995
null image
szóstak 1681, Kraków, Aw: Popiersie w zbroi i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Kop.279.IV.2 -rr-, Gum.2002, bitypękniętym stemplem II- 54 zł 20-05-1995
null image
szóstak 1682, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: j.w., Kop.267.I.B.6a, Gum.2003 III+ 28 zł 20-05-1995
szóstak 1683, Bydgoszcz, herb Leliwa, j.w., Kop.267.lB7b, Gum.2007 II- 65 zł 20-05-1995
null image
zestaw szóstaków 1683 (Kraków), 1685 (Kraków), Kop.282.VIII.2a -r-, Kop.282.VIII.4 -r- , razem 2 sztuki III+ 70 zł 20-05-1995
null image
zestaw szóstaków 1683 (Bydgoszcz), 1683 (Kraków), Kop.267.lB.7b, Kop.282.VIII.2b -r-, razem 2 sztuki III+ 64 zł 20-05-1995
dukat koronacyjny 1697, Drezno, Aw: Ręka z szablą i napis, Rw: Korona i napis, Merseb. 1400, Fr.2830(2526), drobnerysy w tle III+ 1 200 zł 20-05-1995
talar 1702, Lipsk, Aw: Krzyż z monogramem i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Merseb.1433, Dav.1613 II- 2 033 zł 20-05-1995
talar 1702, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa na tle krzyża i napis, Merseb.1434, Dav.1614 III 2 889 zł 20-05-1995
szóstak 1702, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcze herbowe i napis, Merseb. 1652, Gum.2055 III+ 107 zł 20-05-1995
szóstak 1706, Grodno, Aw: j.w., Rw: Tarcze herbowe i napis, Merseb.1653, Gum.2067, moneta z inicjałamipodskarbiego litewskiego Ludwika Pocieja- stronnika Sasa, który przez umieszczenie tytulatury królewskiej na.. III+ 343 zł 20-05-1995
1/12 talara 1706, Drezno, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Wieniec i napisy, Merseb.1615 III+ 65 zł 20-05-1995
dukat 1754, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Merseb. 1725, Fr.2855(2549) III+ 1 552 zł 20-05-1995
dukat 1762, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Fr.2847(2541) III+ 1 280 zł 20-05-1995
talar 1754, Lipsk, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Merseb.1726, Dav.l617, naprawiany w tle III- 440 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583