Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 249 792

W naszym archiwum jest obecnie 249 792 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medal wybity w 1826 roku z okazji śmierci Aleksandra I, Aw: Głowa cara, powyżej gwiazda i napis w otoku, Rw:W wieńcu laurowym napis: DOBROCZYŃCĘ.., H-Cz.3601. srebro 26.4 mm, 9.84 g. I- 124 zł 23-11-1996
null image
medal j.w., brąz 26.4 mm, 10.88 g., ładna patyna I 64 zł 23-11-1996
medal religijny projektu J. Majnerta wybity w 1826 roku z okazji Roku Jubileuszowego Podola, Aw: Krzyż napostumencie i napisy, Rw: Napis w sześciu poziomych wierszach, H-Cz.4123 , cyna 26.4 mm, 10.12 g. I- 752 zł 23-11-1996
medalik wybity w 1830 roku na pamiątkę ostatniego Sejmu Królestwa Polskiego pod przewodnictwem WładysławaOstrowskiego, Aw: Głowa cara nad orłem i napis, Rw: Otwarta księga leżąca na dwóch gałązkach, poniżej dat.. I 321 zł 23-11-1996
medal autorstwa J. Gatteaux z okazji przeniesienia Akademii Zamojskiej do Szczebrzeszyna, Aw: Popiersie JanaZamoyskiego i napis, Rw: Dwa wieńce i napisy, H-Cz.4067, odlew żelazny 49.5 mm, 47.29 g. I- 70 zł 23-11-1996
medal wybity w 1849 roku ku czci bohaterów Powstania Węgierskiego; Józefa Bema i Lajosa Kossutha, Aw: PopiersiaBema i Kossutha i napisy, Rw: Napis w ozdobnym wieńcu, H-Cz.3856, cyna 41 mm, 24.71 g. I 140 zł 23-11-1996
medal sygnowany A.BOVY wybity w 1859 roku nakładem Komitetu Emigracyjnego ku czci Sir Dudleya Stuartawielkiego przyjaciela Polski, Aw: Głowa Stuarta i napisy, Rw: Mapa Polski i napis, H-Cz.3841 R3, brąz 63 mm,1.. I 685 zł 23-11-1996
medal patriotyczny autorstwa Bolesława Podczaszyńskiego i Jeana Nicolasa Dargent wybity w 1861 roku dla uczczeniademonstrantów zabitych przez wojsko rosyjskie na ulicach Warszawy, Aw: Kobieta na tle cmentarza i.. I- 1 980 zł 23-11-1996
medal patriotyczny sygnowany F. LANDRY wybity w 1863 roku dla upamiętnienia Powstania Styczniowego, Aw:Napis pamiątkowy i tarcza herbowa, Rw: Szlachcic i chłop podają sobie dłonie oraz napis, H-Cz.5376, cyna 37.. I 107 zł 23-11-1996
medal wybity w 1877 roku na pamiątkę uwięzienia i wygnania kardynała Mieczysława Ledóchowskiego, Aw: Popiersiekardynała i napis, Rw: Napis w sześciu poziomych wierszach, H-Cz.8099, srebro 39 mm, 21.64 g. I- 236 zł 23-11-1996
medal sygnowany J. TAUTENHAYN (starszy) wybity w 1883 roku z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, Aw:Popiersie Jana III Sobieskiego i napis, Rw: Napis w wieńcu i wokół wieńca, H-Cz.7994, brąz 70.5 mm, 131.14 g. II+ 268 zł 23-11-1996
medal sygnowany Wacław Głowacki wybity w 1883 roku z okazji 200-lecia Odsieczy Wiedeńskiej, Aw: Głowa królaJana III Sobieskiego i napis, Rw: Tarcze herbowe Polski, Litwy i Rusi i napis wokół. H-Cz.7996, cyna 37.. I 91 zł 23-11-1996
medal wybity w 1885 roku z okazji Wystawy Rolniczo- Przemysłowej w Warszawie, nakładem R. Kropiwnickiego-właściciela zakładu pieczątkarskiego, Aw: Herb Warszawy i napis, Rw: Napis w ozdobnym wieńcu z emblematam.. I 86 zł 23-11-1996
medal sygnowany L.STEINMANN wykonany w 1888 roku w Petersburgu z okazji 50-lecia Gimnazjum w Niemirowie,Aw: Popiersie hrabiego Potockiego i napis, Rw: Herb Potockich i napisy, H-Cz.8119 R, brąz 54 mm, 59,54 g. II- 129 zł 23-11-1996
medal sygn. L.Ch.LAUER NURNBERG, wybity w 1891 roku w Norymberdze z okazji setnej rocznicy Konstytucji3 Maja, Aw: Wieniec laurowy i napisy, Rw: Tarcza z herbami Polski i Litwy, wokół herby ziem i województw pol.. I- 664 zł 23-11-1996
medal wybity w 1893 roku dla uhonorowania poety Kornela Ujejskiego twórcy chorału, Aw: Popiersie Ujejskiego iNikorowicza i napis, Rw: W wieńcu cierniowym pamiątkowy napis, H-Cz.10481. srebro 45.4 mm, 32.79 g. III+ 120 zł 23-11-1996
medal sygnowany BARTOSZEWICZ, wybity w 1896 roku w firmie GERLACH i MEISSNER w Warszawie,poświęcony Emerykowi Hutten-Czapskiemu i jego wiekopomnemu dziełu; katalogowi kolekcji monet i medalipolskich, Aw: Głowa .. II+ 878 zł 23-11-1996
medalik z uszkiem wybity w 1897 roku w firnie Gerlach i Meissner z okazji setnej rocznicy urodzin pisarza JózefaKorzeniowskiego, Aw: Popiersie pisarza i napis, Rw: Gałązka laurowa i napis, mosiądz 27 mm, 5.92 g. I- 86 zł 23-11-1996
medal projektu Wacława Szymanowskiego wybity w 1898 roku, Aw: Głowa Adama Mickiewicza i napis, Rw: Postaćpoety i dwa geniusze natchnienia, brąz 60.5 mm 119.58 g., dzieło znakomitego modernisty łączące w sobieim.. II- 225 zł 23-11-1996
medal sygn. W. TROJANOWSKI wybity w 1900 roku z okazji Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aw: Tarczeherbowe, poniżej dwie gałązki i daty 1364-1400-1900 i napis wokół, Rw: Scena przedstawiająca fundatorówu.. I 182 zł 23-11-1996
medal sygnowany J. WYSOCKI wybity w 1915 roku, Aw: Popiersia Sapiehy, Sienkiewicza i Paderewskiego i napiswokół, Rw: Chrystus podający chleb dzieciom tulącym się do matki i napis wokół, w odcinku napis: POLONIA.. II+ 514 zł 23-11-1996
medal sygn. WP (Wojciech Przedwojewski) wybity w 1926 roku dla uczczenia prof. Ludwika Finkela, Aw: Głowauczonego i napis, Rw: Napis, Strzałk.557, srebro 55 mm, 83.29 g., punca na rancie, wybito 40 egz. I- 428 zł 23-11-1996
medal nagrodowy z 1927 roku z Międzynarodowej Wystawy Higienicznej w Warszawie, brąz złocony 58.8 mm,109.86 g., bardzo rzadki i nie notowany w literaturze I 200 zł 23-11-1996
medal sygn. JK (Jan Kazimierz Knedler) wybity nakładem Towarzystwa Eksportu Wyrobów Przemysłu Zbrojeniowegow Warszawie z okazji wizyty delegacji jugosłowiańskiej w zakładach zbrojeniowych, Aw: Godła Polski i Ju.. I- 129 zł 23-11-1996
medal sygnowany A. KOSTRZEWA, lany i cyzelowany wykonany nakładem numizmatyków krakowskich w 1978roku w 150 rocznicę urodzin Emeryka Hutten-Czapskiego, Aw: Popiersie hrabiego, Rw: Pamiątkowy napis, na ranciepun.. I 960 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583