Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 246 125

W naszym archiwum jest obecnie 246 125 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
medal sygnowany WL OLESZCZYNSKI F wybity w 1832 r. na zlecenie Komitetu Paryskiego i ofiarowany RobertowiFergussonowi, członkowi Parlamentu Brytyjskiego, obrońcy sprawy niepodległości Polski na arenie międzynar.. I- 96 zł 20-05-1995
medal sygnowany DAVID 1846, oficjalnie odlewany w Paryżu na pamiątkę masakry w Galicji w roku 1846,Aw: Głowa Marianny w czapce frygijskiej i napis, Rw: Szubienica i napisy, H-Cz.3762 R4, brąz 40.5 mm. 19.92 g.,.. I- 70 zł 20-05-1995
medal sygnowany J MINHEIMER, wybity w 1857 r. z okazji otwarcia Akademii Medyczno-Chirurgicznej w War-szawie, Aw: Popiersie cara Aleksandra II i napis, Rw: Pamiątkowy napis w wieńcu, H-Cz.3819 R2 (srebro), brąz.. I- 214 zł 20-05-1995
medal sygnowany A BOVY wybity w 1859 r. nakładem Komitetu Emigracyjnego ku czci Sir Dudleya Stuartaprzyjaciela Polski, Aw: Popiersie Stuarta i napisy, Rw: Mapa Polski i napis, H-Cz.3841 R3,, brąz 62.8 mm, 119.5.. II 214 zł 20-05-1995
medal nie sygnowany wybity w 1861 r. z okazji śmierci arcybiskupa Antoniego Fijałkowskiego, Aw: Popiersie i napis,Rw: Insygnia arcybiskupie i kapelusz kardynalski oraz napis, H-Cz.8071, srebro 27.5 mm, 7.57 g. II 96 zł 20-05-1995
medal owalny z uszkiem b.d., sygnowany CAQUE FECIT A PARIS (medalier francuski). Aw: Matka BoskaOstrobramska i napis, Rw: Święty Józef z Dzieciątkiem i napis, Rewol.649 R4, mosiądz 37.5 x 51,4 mm, 29.74 g. I 172 zł 20-05-1995
medal sygnowany W. KULLRICH (medalier berliński), wybity w 1870 r. ku czci Fryderyka Wilhelma Radziwiłła,prezesa Towarzystwa Numizmatycznego w Berlinie, właściciela Gabinetu Numizmatycznego, Aw: Popiersie księc.. II 288 zł 20-05-1995
medal pamiątkowy nie sygnowany wybity w 1872 r., Aw: Symbole żałoby narodowej i data 1872, Rw: Otwarta księgai hasła Bóg z nami, Módl się i pracuj, cyna 33.5 mm. 13.55 g. II 32 zł 20-05-1995
null image
medal sygnowana BARRE, wybity i ofiarowany Janowi Matejce w 1875 r. dla uczczenia artysty, Aw: PopiersieMatejki i napis, Rw: Wieniec laurowy i napisy, H-Cz.8104 R (srebro), brąz 55.0 mm, 67.64 g. I- 80 zł 20-05-1995
medal wybity w 1879 r., z okazji 50 rocznicy działalności literackiej Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aw: Popiersiepisarza i napis, Rw: Pamiątkowy napis, H-Cz.-, brąz 50.5 mm, 62.39 g. I- 124 zł 20-05-1995
medal wybity w Krakowie w 1883 r., przez Wacława Głowackiego z okazji 200-lecia oswobodzenia Wiednia przezJana III Sobieskiego, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Ukoronowany obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiempod.. I- 225 zł 20-05-1995
null image
medal z uszkiem wybity w 1883 r. dla uczczenia 200-lecia odsieczy wiedeńskiej, Aw: Popiersie króla Jana IIISobieskiego i napis, Rw: Matka Boska z Dzieciątkiem i napis, Rewol. 1440, cyna 26.5 mm, 6.55 g. II 30 zł 20-05-1995
medal proj. F. Witkowskiego wykonany w warszawskim zakładzie medalierskim M. Drascha w 1885 r. z okazjiwystawy rolniczo-przemysłowej, Aw: Ozdobna tarcza z godłem Warszawy w wieńcu i napis rosyjski, Rw: Postacie.. I- 48 zł 20-05-1995
null image
medal proj. F. Witkowskiego wybity w 1888 r. z okazji 50 rocznicy ślubu Bronisława i Karoliny ze SławoszewskichSkarżyńskich, Aw: Ręce małżonków złączone stułą i napisy, Rw: Matka Boska Ostrobramska i napis, brą.. I- 129 zł 20-05-1995
null image
medalik patriotyczny z uszkiem, nie sygnowany, wybity w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w 1891 r.,Aw: Na nagiej skale orzeł ze związanymi skrzydłami próbuje zerwać się do lotu, Rw: Postacie chłopa.. I 35 zł 20-05-1995
medal sygnowany L. CH. LAUER NURNBERG, wybity w Norymberdze w 1891 r. z okazji 100 rocznicyKonstytucji 3 Maja, Aw: Wieniec laurowy i napisy, Rw: Tarcze czteropolowa z herbami Polski i Litwy, wokół herbyziem i w.. I 257 zł 20-05-1995
medal sygnowany FERNAND DVBOIS (medalier paryski i brukselski) wybity w 1891 r. poświęcony JoachimowiLelewelowi i Renier Chalonowi prezesom honorowym Królewsko- Belgijskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Aw:Popi.. II 279 zł 20-05-1995
medal autorstwa Henri Eugene Nocq’a (medalier paryski), wybity w 1894 r. z okazji Powszechnej Wystawy weLwowie, Aw: Scena alegoryczna gloryfikująca pracę, Rw: Gałązka palmowa i napis: POWSZECHNA WYSTAWAKRAJOWA .. I- 172 zł 20-05-1995
medalik z uszkiem nie sygnowany wybity z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r., Aw: Halawystawowa i napis, Rw: Postacie kobiety i mężczyzny na tle różnych akcesoriów pracy, brąz 32.5 mm., 13.6.. I- 40 zł 20-05-1995
medal nagrodowy z uszkiem wybity 1896 r. z okazji 350 rocznicy nadania praw Lwowskiemu Bractwu Strzeleckiemu,Aw: Fragment fortyfikacji Lwowa z herbem miasta i symbolem Bractwa kogutem , Rw: Napis w sześciu wier.. I- 268 zł 20-05-1995
medalik owalny z uszkiem wybity w 1897 r. z okazji wizyty cara Mikołaja II z małżonką w Warszawie, Aw: HerbWarszawy i cztery widoki Warszawy, Rw: Monogram carski na tle płaszcza i korony, wokół napis, srebro24... I- 75 zł 20-05-1995
medal projektu Wacława Szymanowskiego, rytowany przez Paulina Ernesta Tasseta w 1898 r., Aw: Popiersie AdamaMickiewicza i napis, Rw: Postać poety i dwa geniusze natchnienia i napis, brąz 60.0 mm, 113.57 g., jed.. I 86 zł 20-05-1995
medal b.d. (koniec XIX w. ?) z okazji uwolnienia Warszawy od Szwedów w 1657 r., Aw: Barokowe popiersie JanaKazimierza i wokół napis, Rw: Napis w sześciu poziomych wierszach, lany i cyzelowany, srebro 86.2 mm, 4.. II 800 zł 20-05-1995
medal wybity w 1901 r. z okazji zaślubin Franciszka Kwileckiego i Jadwigi Lubomirskiej, Aw: Dwie tarcze herbowe,nad nimi orzeł w koronie, poniżej gałązki laurowe i wokół napis, Rw: Napis w dziewięciu poziomych .. II+ 48 zł 20-05-1995
null image
medal z uszkiem sygnowany J. BIAŁAS POZNAN wybity w 1903 r. z okazji 25-lecia pontyfikatu papieża Leona XIII,Aw: Popiersie papieża i napis: OJCIEC ŚW LEON XIII PAPIEŻ ŚWIATŁO NA NIEBIE 1878-1903, Rw: Napispamią.. II- 40 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583