Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 251 790

W naszym archiwum jest obecnie 251 790 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 rubli 1915, wydane przez Magistrat Miasta Częstochowy- na stronie głównej nadruk w kolorze czerwonym: OKAZOWY, Jabł.974 I 91 zł 22-11-1997
20 kopiejek 30.11.1914 wydane przez Société textile \La Czenstochovienne\"- na odwrocie pieczęć: OKAZ MUZEALNY BEZ WARTOŚCI OBIEGOWEJ I 120 zł 22-11-1997
null image
30 kopiejek 21.08.1914 wydane przez Fabrykę Motte, Meillassoux et Caullierz w górnym lewym rogu pieczęć: OKAZ MUZEALNY BEZ WARTOŚCI OBIEGOWEJ, Jabł.940 III 59 zł 22-11-1997
null image
kwit na kupno chleba w Naszej piekarni Stradomska No 6 wartości 5 kopiejek wydany przez Société Anonyme de l' Industrie Textile Czenstochowa; na odwrocie napis: OKAZ MUZEALNY BEZ WARTOŚCI, Jabł.- I 97 zł 22-11-1997
null image
bon na 10 kopiejek Tow. Akc.Częst. Fabr. Guzików daw. Jan i Stanisław Grossman w Częstochowie; na stronie głównej pieczęć Fabryki; na odwrocie pieczęć: OKAZ MUZEALNY BEZ WARTOŚCI OBIEGOWEJ; kwit na 3 kopiejki T.. III 86 zł 22-11-1997
null image
5, 15, 20, 25 i 30 kopiejek wydane przez Towarzystwo Akcyjne Częstochowskie Zakładów jutowych i konopnych, Jabł.966, 968, 969,- , 970, razem 5 sztuk I/II 257 zł 22-11-1997
null image
bony wartości Trzy Ruble (2 odmiany) wystawione przez Ryski Bank Handlowy dla Fabryki Motte, Meillassoux et Caullierz, Jabł.940, razem 2 sztuki I/III 86 zł 22-11-1997
bon na Rubli Pięć wydany przez Ryski Bank Handlowy, Oddział w Częstochowi; w kolorze czerwonym nadruk OKAZOWY I 91 zł 22-11-1997
null image
bony wartości Rubli Pięć wydane przez Ryski Bank Handlowy Oddział w Częstochowie dla II Towarzystwa Pożyczkowo– Oszczędnościowego i Tow. Akc. Zakładów Chemicznych, Jabł.956, 953, razem 2 sztuki II/III 86 zł 22-11-1997
czek na Rubli Pięć 1914 r., wystawiony przez Fabrykę Motte, Meillassoux et Caulierz do realizacji w Ryskim Banku Handlowym Filia w Częstochowie; odręczny napis tuszem: egzemplarz muzealny, Jabł.930 II- 140 zł 22-11-1997
null image
czek na Rubli Trzy wystawiony przez Częstochowskie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Częstochowie do realizacji w Ryskim Banku Handlowym Filia w Częstochowie- odręczny napis tuszem: egzemplarz muzealny; .. II- 107 zł 22-11-1997
bony na 50 kopiejek i 3 ruble 15.10.1914 wydane przez Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Częstochowie dla Tow. Zakładów Metalow., B. Hantke, Jabł.904 I/II 86 zł 22-11-1997
null image
Darłowo (Rügenwalde) 500.000 marek 1.12.1922 i 50 fenigów Darłówek (Rügenwaldemunde) 1.04.1921, Meyer, Schoenawa 11,4; razem 2 sztuki I- 65 zł 22-11-1997
Karłuszowiec koło Tarnowskich Gór (Carlshof), 10, 50 i 100 marek, suche pieczęcie i perforowane napisy ENTWERTET, Meyer 3, 4, 5, Jabł.2527-2529, razem 3 sztuki I 107 zł 22-11-1997
null image
Knurów (Knurow) 5 marek 12.08.1914, 20 i 50 marek 12.11.1918 wydane przez Königlische Berginspektion IV, Meyer 1, 2, 3, Jabł.2171-2173, razem 3 sztuki I 150 zł 22-11-1997
null image
Kołobrzeg (Kolberg) 5 i 10 marek 12.11.1918 wydane przez Magistrat, Meyer, Schoenawa 7, 10, razem 2 sztuki I/II 102 zł 22-11-1997
null image
Koszalin (Köslin) 100 i 500 marek 15.10.1922; 20, 100 i 200 miliardów marek 27.10.1923 wydane przez Magistrat, Meyer, Schoenawa 7, 8, 15, 16 i 17; razem 5 sztuk III 172 zł 22-11-1997
null image
Lębork (Lauenburg in Pommern) 15.11.1918 wydane przez Magistrat, Meyer, Schoenawa 14, 15; razem 2 sztuki I 70 zł 22-11-1997
Noworadomsk- bon na Rubli 3 1.09.1914 wydany przez Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Metalurgicznego w Noworadomsku do realizacji w Banku Handlowym w Warszawie , Oddział w Częstochowie, Jabł.1446 III 107 zł 22-11-1997
Paruszowiec koło Rybnika (Paruschowitz) 500.000 marek- przedruk na banknocie 100 marek 12.06.1921 wydane przez Hutę Silesia, Meyer- I 257 zł 22-11-1997
Poznań- 50 marek 31.12.1919 wydane przez Bank dla Polski Zachodniej, Jabł.3299 R8 I 546 zł 22-11-1997
Poznań- 50 marek 31.12.1919 wydane przez Bank dla Polski Zachodniej, Jabł.3299 R8 III+ 240 zł 22-11-1997
1/2, 1, 2, 5, 10 i 20 marek 24.02.1920 wydane przez Magistrat, Jabł.4033-4038 I 428 zł 22-11-1997
Rybnik- 500.000 marek polskich przedruk na banknocie 50 markowym; wydane przez Kopalnię Emy 7.09.1923, Jabł. - I 343 zł 22-11-1997
zestaw 3 bonów- Rybnik 1 marka 15.08.1914 wydana przez Rybniker Steinkohlen-Gewerkschaft, Michałkowice (Michalko- witz) 2 marki 08.1914; Katowice (Kattowitz) 1 marka 08.1914, Jabł. -, 2237, 2127 I/III 172 zł 22-11-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583