Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 246 125

W naszym archiwum jest obecnie 246 125 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
medalik nie sygnowany, wybity w 1933 r. z okazji zjazdu lekarzy i przyrodników w Poznaniu, Aw: Napis w ośmiupoziomych wierszach, Rw: Korona książęca i napis, Strzałk.722 R (aluminium i brąz), żelazo 25.0 mm, 3... II 40 zł 20-05-1995
medal sygnowany na rancie J. Chylinski, nieznanego autora, wybity w 1933 r. z okazji wystawy piekarzy w Warszawie,Aw: Stylizowana syrenka i wokół napis, Rw: Dwa lwy trzymające obwarzanek, powyżej korona, poniże.. II+ 182 zł 20-05-1995
null image
medal sygnowany OLGA NIEWSKA (malarka i rzeźbiarka warszawska uczennica Laszczki), wybity w 1933 r. z okazjilotu Stanisława Skarżyńskiego na trasie Europa- Afryka- Ameryka Płd., Aw: Popiersie Stanisława Skarżyń.. I- 86 zł 20-05-1995
medal nie sygnowany, wybity w 1936 r. z okazji wystawy Rolniczo- Przemysłowej Powiatu Kościańskiego, Aw: Herbmiasta Kościana i napis, Rw: Napis w czterech poziomych wierszach i gałązki laurowe po bokach, Strzał.. I- 118 zł 20-05-1995
medal nie sygnowany wybity w 1936 r. w zakładzie Alfreda Dytbernera (grawera łódzkiego) z okazji WystawyRzemieślniczej w Łodzi, Aw: Widok pawilonu wystawowego w kole zębatym i napis, Rw: Kowadło, poniżej herbŁo.. II 86 zł 20-05-1995
jednostronna plakieta z uszkiem do zawieszenia, sygnowana W. St. Wiśniewski, wykonana w 1917 r. Postać Temidyz mieczem, w tle orzeł Królestwa Polskiego w wieńcu, powyżej napis, Więcek str.200 il.331, forma plak.. I- 91 zł 20-05-1995
jednostronna plakieta nie sygnowana proj. Kożbielewskiego, wybita w 1926 r. w Mennicy Państwowej. Płaskorzeźbaobrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, poniżej napis, Strzałk. 13, brąz 91,0 x 61,0 mm, 190.13 g., pi.. I- 80 zł 20-05-1995
plakieta nagrodowa sygnowana H DVBOIS i D APRES F RVDE na awersie i ARTHUS BERTRAND na rewersie,Aw: Fragment rzeźby z Łuku Triumfalnego w Paryżu, Rw: Napis w kartuszu na tle gałązki palmowej i dębowej, brąz51,4.. I- 48 zł 20-05-1995
null image
jednostronna plakieta sygnowana J. AVMILLER wybita w 1931 r. w Mennicy Państwowej. Głowa marszałka JózefaPiłsudskiego i napis w dziewiętnastu poziomych wierszach, Strzałk.41, brąz 102.0 x 62.0 mm, z tyłu podsta.. I- 80 zł 20-05-1995
null image
medal wybity w 1979 r. z okazji udostępnienia społeczeństwu odbudowanego Zamku Królewskiego w Warszawie, Aw:Widok Zamku Królewskiego w Warszawie i napis: ZAMEK KRÓLEWSKI UDOSTĘPNIONY SPOŁECZEŃSTWUW XXXV ROCZNIC.. I- 16 zł 20-05-1995
medal nie sygnowany z serii: Wielcy Muzycy, Aw: Popiersie Chopina i napisy, Rw: Postać Euterpe (patronka muzyki)i napis grecki, złoto 20.8 mm, 5.98 g. I 241 zł 20-05-1995
medal nie sygnowany b.d. lany, Aw: Popiersie Karola II (1549-1617) księcia ziębicko-oleśnickiego i napis,Rw: Popiersie Elżbiety, żony Karola II i napis, FbSg.2147 (podobny, różnice w wymiarach i szczegółach rys.. II+ 910 zł 20-05-1995
medal nie sygnowany wybity w 1796 r. we Wrocławiu w setną rocznicę założenia Towarzystwa Dwunastek, Aw: Palmaz emblematami i napisy, Rw: Ołtarz i dwie dłonie w uścisku i napisy, FbSg.4569, srebro 35.8 g., 14.51.. III+ 225 zł 20-05-1995
null image
zestaw 12 medali wydanych nakładem własnym i sygnowanych THOMASON D (Sir Edward Thomason 1769-1849jeden z bardziej znanych przedsiębiorców angielskich), projektu Dassiera, przedstawiających królów Anglii:1/ Wil.. III 480 zł 20-05-1995
null image
medal sygnowany HELLENE SCHOLZ wybity w 1914 r., Aw: Popiersie feldmarszałka Fryderyka, księcia cieszyńs-kiego i wokół napis, Rw: Widok zamku w Cieszynie i napisy, brąz 55.0 mm, 63.81 g. I- 86 zł 20-05-1995
żeton koronacyjny Ferdynanda II z okazji koronacji na króla Czech w 1617 r., Aw: Ukoronowany monogram królewskiw wieńcu, Rw: Napis w wieńcu, srebro 18.0 mm, 0.86 g. I- 113 zł 20-05-1995
medalik b.d., sygnowany DEN JEUFF (Denon i Jeuffroy- Francja), Aw: Głowa Napoleona i napis, Rw: Dwaj antyczniwojownicy dźwigający cesarza na tarczy i napisy, srebro 13.2 mm, 1,33 g. II 97 zł 20-05-1995
medal sygnowany ANDRIEU F na awersie i ANDRIEU F i DENON DIR na rewersie, wybity w 1807 r. z okazjizdobycia Gdańska przez wojska Napoleona, Aw: Popiersie Napoleona i napis, Rw: Scena alegoryczna: Napoleonkoronu.. II 129 zł 20-05-1995
medal sygnowany ANDRIEU F, wybity w 1811 r. z okazji chrztu króla Rzymu, syna Napoleona, Aw: PopiersieNapoleona w lewo, Rw: Napoleon trzymający syna nad chrzcielnicą, z boku tron, w odcinku napis: BAPTEME DUROI.. II 86 zł 20-05-1995
medal autorstwa Guillaume Dupré z okazji urodzin Delfina 1603 r. Aw: Popiersia Henryka IV i Marii Medycejskiej,Rw: Król i królowa zawierający sojusz, między nimi dziecko, nad nimi orzeł z korona w dziobie, w od.. III+ 400 zł 20-05-1995
null image
medal sygnowany DANIEL DUPUIS wybity w 1900 r. poświęcony Mennicy Paryskiej i zakończeniu wieku XIX-go,Aw: Uskrzydlony geniusz na tle narzędzi menniczych i napis : MONNAIE DE PARIS, Rw: Kobieta siedzącaw chmura.. I 96 zł 20-05-1995
Lotaryngia, Aw: Popiersie Fryderyka i napis wokoło, Rw: Popiersie Jolanty, napis wokoło, brąz 47.8 mm, 50.17 g.,ładna stara patyna II- 80 zł 20-05-1995
plakieta dwustronna, sygnowana G. DUPRE, Aw: Biblijna scena modlitwy, Rw: Krajobraz pustynny z krzewamicierniowymi, nad którymi unoszą się ptaki, w środku napis w czterech wierszach, srebro 64.0 x 50.0 mm, napi.. II+ 48 zł 20-05-1995
plakieta dwustronna w formie obrazu w ramkach, wybita w 1930 r. z okazji Kongresu Narodowego w Algerze, Aw:Widok portu w Algerze i napisy, Rw: Widok portu w Algerze z roku 1830, brąz 58.0 x 42.0 mm, 76.67 g., ł.. I- 97 zł 20-05-1995
null image
medal sygnowany BORREL poświęcony kanonikowi Ch. Michel abbé de L’Eppée z okazji założenia przez niegozakładu dla głuchoniemych w 1750 r.. Aw: Popiersie kanonika i napis, Rw: Napis wielowierszowy w wieńcu dębow.. I 96 zł 20-05-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583