Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 245 745

W naszym archiwum jest obecnie 245 745 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: StojącaSecuritas i napis SECVRITAS PERP, Seaby 327, RIC 151, 3,9 g. II 69 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej na głowie i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: NagiHerkules oparty na maczudze i napis: VIRTVTI AVGVSTI, Seaby 403, RIC 116, 4,9 g., stara patyna II- 69 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w wieńcu laurowym na głowie i napis: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, Rw: Dianaz włócznią w prawo i napis: DIANA LVCIFERA, Seaby 69, RIC 127, 3,1 g. III+ 78 zł 19-11-1994
MOESIA INFERIOR, Markianopolis, AE-25 (5 assaria), Aw: Popiersia Gordiana i Sarapisa zwrócone do siebiei napis: AVT K M ANT °O°IĘIANOC, w odcinku AV°, Rw: Stojąca Tyche i napis V¶ MHNOºI§OVMAPKIANO¶O§ITEøN.., P.. III+ 93 zł 19-11-1994
MOESIA INFERIOR, Istrus, AE-25 (5 assaria), Aw: Popiersia Gordiana i Trankiliny zwrócone do siebiei napis: °OPĘIANOX AV° CEB, w odcinku TRANKIV§§IHA, Rw: Mithras na koniu i napis ...IĘ..NøNA,Seaby 3794, 11,0 g. III- 88 zł 19-11-1994
MOESIA INFERIOR, Markianopolis, AE-25 (5 assaria), Aw: Popiersia Gordiana i Trankiliny zwrócone dosiebie, wokół napis: AVT K M ANT °OPĘIANOC AV°... w odcinku TPANK, Rw: Stojąca Nemesis i wokółnapis: V¶ TEPTV§§I.. IV 56 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: StojącaAnnona z rogiem obfitości i modiusem, napis ANNONA AVGG, Seaby 25, RIC 28(c), 3,9 g. III 64 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP M IVL PHILIPPVS AVG, Rw: Stojącaw lewo Felicitas i napis: FELICITAS TEMP, Seaby 43, RIC 31, 4,1 g. III 86 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP CAE Q TRAIANVS DECIVS AVG,Rw: Stojąca Dacja z głową osła na kiju i napis: DACIA, Seaby 16, RIC 12(b), 4,1 g. II 86 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie na półksiężycu i napis: HER ETRVSCILLA AVG, Rw: Siedząca Pudicitia i napisPVDICITIA AVG, Seaby 19, RIC 59(b), 4,9 g. III+ 91 zł 19-11-1994
antoninian bity w Mediolanie lub Antiochii, Aw: Popiersie w koronie radialnej w prawo i napis: IMP C C VIBVOLVSIANVS AVG, Rw: Stojąca Virtus oparta o tarczę, z włócznią w dłoni, napis: VIRTVS AVGG,Seaby 133, RI.. III+ 97 zł 19-11-1994
antoninian, Aw: Popiersie w koronie radialnej na głowie w prawo i napis: IMP C POSTVMVS PF AVG,Rw: Na dziobie okrętu stojący Neptun z trójzębem i napis: NEPTVNO REDVCI, Seaby 205, RIC 76, 3,7 g. II 102 zł 19-11-1994
1 1/2 solidusa, Aw: Popiersie w wieńcu w prawo i napis: D N CONSTAN..S MAX AVG, Rw: Cesarz na koniuw prawo i napis: EQVIS ROMANVS, w odcinku SMN (Nikomedia), Coh.139, RIC 100, rzadka i ciekawamoneta niekiedy na.. III- 3 317 zł 19-11-1994
Au- hyperpyron, Aw: Chrystus na tronie, Rw: Cesarz koronowany przez Matkę Boską, Seaby 2073, 4,1 g III 557 zł 19-11-1994
1/2 dirhema, Aw: Głowa w tiarze w prawo i napisy arabskie, Rw: Ołtarz Ognia i strażnicy po bokach, napisyarabskie, Walker 263, 2,0 g. II- 43 zł 19-11-1994
1/2 dirhema, j.w., 2,0 g. II- 43 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie z krzyżem, w otoku napis AEDELRED REX ANGLOX, Rw: Ręka błogosławiąca,w otoku napis, Seaby 1147 (wycena 500 funtów- bardzo rzadki), 1,6 g. III 1 124 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis: EDELRED REX ANGL, Rw: podwójny krzyż, w polu napisCRVX, w otoku: DOGAMOSVDOP, Seaby 1148, 1,32 g. II 321 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis: EDELRED REX ANGLOI, Rw: Podwójny krzyż, w polu napisCRVX, w otoku: ELEGET MO LVND, Seaby 1148, 1,35 g. III 279 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie z krzyżem w lewo, w otoku napis: AEDELRED REX, Rw: Podwójny krzyż, w polu napis:OSCYTEL MO LVND, Seaby 1148, 1,63 g. II 354 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie z krzyżem, Rw: Podwójny krzyż, w polu napis CRVX, Seaby 1148, 0,52 g., obcięty III 64 zł 19-11-1994
denar, Aw: Popiersie w lewo, w otoku napis: EDELRED REX ANGI, Rw: Krzyż, w otoku napis: ELENODMION LVNDI, Seaby 1154, 1,21 g. II 332 zł 19-11-1994
noble, Aw: Król z mieczem i tarczą stoi na pokładzie okrętu, w otoku napis: EDWARD DEI GRA REXANGLIE..., Rw: Krzyż równoramienny w ozdobnej rozecie, w otoku napis: IHE AVTEM TRANSIENS PERMEDIVM ILLORVM IBAT, Se.. III- 1 498 zł 19-11-1994
Windischgraz, książę Berthold IV von Meranien 1188-1204, denar, Aw: Książe z mieczem i sztandarem,Rw: Mury obronne i wieże, nad nimi gwiazda, Lu. Fr.1, 0.8 g. III 35 zł 19-11-1994
denar, Aw: Krzyż, w polu trzy kulki i korona, w otoku napis, Rw: Głowa, w otoku napis, C.87, 1,22g III 396 zł 19-11-1994

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583