Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 240 037

W naszym archiwum jest obecnie 240 037 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
trojak 1539, Gdańsk, j.w. ale odmienny napis: PRVS, Gum.572, Kurp.518 R1 III+ 214 zł 23-11-1996
trojak 1540, Elbląg, Aw: Napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.586, Kurp.624 R1 III 375 zł 23-11-1996
trojak 1540, Elbląg, j.w., Gum.586, Kurp.624 R1, drobne niedobicie III 182 zł 23-11-1996
grosz 1506, Głogów, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, Gum.474, Kurp.4, pierwsza datowana moneta polska III 503 zł 23-11-1996
grosz 1508 ?, Głogów, j.w., Gum.474, Kurp.5 R7, H-Cz. 10049 R8, w cyfrze 8 brak górnej części; wielu naukowcówm.in. Gumowski odczytują ten znak jako 8. Innego zdania był Hutten-Czapski, który doszukując się ana.. III 878 zł 23-11-1996
grosz 1529, Kraków, Aw: Korona i napis, Rw: Orzeł i napis, Gum.484, Kurp.49 R II- 91 zł 23-11-1996
null image
grosz 1530, Toruń, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Orzeł Ziem Pruskich i napis, Gum.526, Kurp.289 R, drobnaryska w tle na awersie III+ 97 zł 23-11-1996
grosz 1535, Wilno, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, odmiana z literą N pod Pogonią, Gum.515, Kurp.198 R4, T.7 III 172 zł 23-11-1996
grosz 1535, Gdańsk, Aw: Popiersie w koronie i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.562, Kurp.463 R1 II+ 214 zł 23-11-1996
grosz 1535, Elbląg, Aw: Orzeł Ziem Pruskich i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Gum.582, Kurp.598 R III 65 zł 23-11-1996
grosz 1536, Wilno, Aw: Orzeł i napis, Rw: Pogoń i napis, Gum.517, Kurp.-, H-Cz.4873 (podobny), odmiana z literą J III+ 257 zł 23-11-1996
null image
grosz 1538, Gdańsk, Aw: Popiersie w czepcu i koronie oraz napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.564, Kurp.479 R III 65 zł 23-11-1996
null image
grosz 1539, Gdańsk, j.w., Gum.565, Kurp.482 R III 43 zł 23-11-1996
grosz 1540, Elbląg, Aw: Orzeł Ziem Pruskich i napis, Gum.583, Kurp.610 R, odmiana: miecz z lewej strony orła II 268 zł 23-11-1996
grosz 1545, Kraków, Aw: Orzeł i napis, Rw: Korona i napis, Gum.485, Kurp.52 R1 II 118 zł 23-11-1996
grosz 1546, Kraków, j.w., Gum.488, Kurp.57 (awers), Kurp.58 (rewers) II+ 129 zł 23-11-1996
null image
półgrosz 1509, Kraków, Aw: Orzeł i napis, Rw: Korona i napis, Gum.480, Kurp.28 R1 II- 24 zł 23-11-1996
null image
półgrosz 1509, Wilno, Aw: Pogoń i napis, Rw: Orzeł i napis, Gum.507, Kurp.97 R III+ 27 zł 23-11-1996
null image
półgrosz 1513, Wilno, j.w., Gum.507, Kurp.109 R III 27 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1529, Toruń, Aw: Monogram królewski i napis, RW: Orzeł Ziem Pruskich i napis, Gum.522, Kurp.242 R,odmiana: miecz z prawej strony orła III 43 zł 23-11-1996
szeląg 1531, Elbląg, Aw: Orzeł Ziem Pruskich i napis, Rw: Herb Elbląga i napis , Gum.580, Kurp.552 (awers),Kurp.557 (rewers) III+ 91 zł 23-11-1996
szeląg 1532, Elbląg, Aw: Orzeł Ziem Pruskich i napis, Rw: Herb Elbląga i napis, Gum.580, Kurp.568 R II 118 zł 23-11-1996
null image
szeląg 1547, Gdańsk, Aw: Orzeł Ziem Pruskich i napis, Rw: Herb Gdańska i napis, Gum.556, Kurp.439 R III 27 zł 23-11-1996
denar b.d., Gdańsk, Aw: Orzeł Ziem Pruskich, Rw: Herb Gdańska, Gum.541, Kurp.397 R2 III 182 zł 23-11-1996
denar b.d., Elbląg, Aw: Orzeł Ziem Pruskich, Rw: Herb Elbląga, Gum.579, Kurp.551 R3, wyjątkowo pięknie zachowanyegzemplarz I 321 zł 23-11-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583