Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 237 741

W naszym archiwum jest obecnie 237 741 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
null image
trojak 1595, Wschowa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.805 R, Wal.XV III 43 zł 18-11-1995
trojak 1595, Lublin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.819 R, Wal.LXXII rys.2 III+ 48 zł 18-11-1995
null image
trojak 1596, Wschowa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.872 R, Wal.XXVI III 28 zł 18-11-1995
null image
trojak 1596, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.916 Rl, Wal.XVIII III+ 33 zł 18-11-1995
trojak 1596, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.885 R, Wal.LXXII rys.3 III 35 zł 18-11-1995
trojak 1596, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.895 R, Wal.XXXI rys.3, typ trojaka rzadkospotykany w handlu III 129 zł 18-11-1995
null image
trojak 1597, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1016 R, Wal.XXXII III+ 33 zł 18-11-1995
trojak 1597, Lublin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.977 Rl, Wal.LXXX rys.2 III+ 59 zł 18-11-1995
trojak 1597, Lublin, j.w., Kurp.983 R7, Wal.LXXX rys.1, typ trojaka rzadko spotykany w handlu III+ 166 zł 18-11-1995
trojak 1598, Poznań, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1124 Rl, Wal.XXXVI R II- 54 zł 18-11-1995
trojak 1598, Lublin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1075 Rl, Wal.LXXXI III 54 zł 18-11-1995
trojak 1598, Lublin, j.w., Kurp.1060 Rl, Wal.LXXXIV III+ 86 zł 18-11-1995
trojak 1598, Lublin, j.w., Kurp.1050 R, Wal.LXXXV III+ 75 zł 18-11-1995
trojak 1598, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 1119 R2, Wal.LXXXIX rys.2 III 41 zł 18-11-1995
null image
trojak 1598, Wschowa, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 1092 R, Wal.XLV III 28 zł 18-11-1995
null image
trojak 1599, Olkusz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1175, Wal.LXVI III 24 zł 18-11-1995
null image
trojak 1599, Bydgoszcz, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1144 R3, Wal.XXXVII III+ 65 zł 18-11-1995
trojak 1599, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.2149 R6, T.15 III 321 zł 18-11-1995
trojak 1600, Kraków, Aw: Popiersie w lewo i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1184 R4, Wal.XCI III 113 zł 18-11-1995
trojak 1601, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1254 R2, Wal.XCII II- 59 zł 18-11-1995
trojak 1602, Kraków, j.w., Kurp.1320 R2, Wal.XCII II+ 70 zł 18-11-1995
trojak 1602, Wilno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.2170 R8, T.20 III 878 zł 18-11-1995
trojak 1605, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp.1344 R3, Wal.XCII, stan gabinetowy; pięknapatyna I 172 zł 18-11-1995
trojak 1606, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 1353 R5, Wal.XCV, T.8 III+ 236 zł 18-11-1995
trojak 1619, Kraków, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herby i napis, Kurp. 1367, Wal.XCVII, drobne ryski na awersie III+ 33 zł 18-11-1995

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583