Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 247 355

W naszym archiwum jest obecnie 247 355 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
2/3 talara (gulden) 1692, Aw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Rw: Rumak, w otoku napis, Dav. 400, Welter 1980. III+ 396 zł 06-11-1999
24 mariengroschen 1694, Aw: Rumak, w otoku napis, Rw: Napisy, Dav. 332, Welter 2082. II- 257 zł 06-11-1999
24 mariengroschen 1695, Aw: Rumak, w otoku napis, Rw: Napisy, Dav. 332, Welter 2082. III+ 214 zł 06-11-1999
24 mariengroschen 1690, Aw: Dziki człowiek, w otoku napis, Rw: Napisy, Dav. 336, Welter 2079. II 321 zł 06-11-1999
24 mariengroschen 1696, Aw: Dziki człowiek, w otoku napis, Rw: Napisy, Dav. 336, Welter 2079. II 300 zł 06-11-1999
1/4 talara 1619, Aw: Orzeł w tarczy na tle krzyża, poniżej data, w otoku napis, Rw: Orzeł cesarski, w otoku napis. P.Joseph - E.Fellner 336c, rzadki. III 3 745 zł 06-11-1999
reichsort (6 groszy) 1624, Aw: Herb Magdeburga i napis, Rw: Orzeł cesarski, niżej literki P-S, w otoku napis, Schr. 1135, rzadki. III- 1 766 zł 06-11-1999
talar dez daty, Aw: Święty Jerzy, w otoku napis, Rw: Dwie tarcze herbowe, w otoku napis, Dav. 9522. II- 707 zł 06-11-1999
1/2 guldena 1613, Aw: Tarcze herbowe, powyżej napis, Rw: Orzeł cesarski, w otoku napis, Sammlung H.J. Erlanger 316, rzadki. III+ 1 124 zł 06-11-1999
2/3 talara (gulden) 1675, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Dav. 736. III+ 428 zł 06-11-1999
grosz 1617, Saurma-Jeltsch 3247. II- 65 zł 06-11-1999
2/3 talara (gulden) 1697, Drezno, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Dac. 817. III+ 514 zł 06-11-1999
talar 1778, Drezno, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, W otoku napis, Schnee 1073, Dav. 2690, bardzo ładny egzemplarz. II+ 343 zł 06-11-1999
dwutalar 1847, Thun. 322 F. III 493 zł 06-11-1999
dwutalar 1858, Thun 338. I- 985 zł 06-11-1999
grosz bez daty, Saurma-Jeltsch 2382. III 102 zł 06-11-1999
5 marek 1913, Monachium, J. 46. I/II 91 zł 06-11-1999
3 marki 1912, Monachium, J. 47. I/II 43 zł 06-11-1999
2 marki 1912, Berlin, J. 81. III 332 zł 06-11-1999
3 marki 1910, Berlin, 100 - lecie Uniwersytetu w Berlinie, J. 107, patyna. II+ 236 zł 06-11-1999
3 marki 1911, Berlin, 100 - lecie Uniwersytetu we Wrocławiu, J. 108. I/II 193 zł 06-11-1999
3 marki 1913, Berlin, popiersie w uniformie wojskowym, J. 112. I 70 zł 06-11-1999
2 marki 1988, Berlin, J. 100, rzadkie. III/II 1 124 zł 06-11-1999
null image
2 marki 1901, Berlin, 200 - lecie Królestwa Prus, J. 105, patyna. I 70 zł 06-11-1999
null image
2 marki 1913, Berlin, popiersie w uniformie wojskowym, J. 111, patyna. I 70 zł 06-11-1999

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583