Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 238 197

W naszym archiwum jest obecnie 238 197 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
podwójny talar 1845, Monachium, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Pomnik kanclerza barona von Kreittmayra, w otokunapisy, Thun 84 II 1 980 zł 18-05-1996
1/2 talara= 36 grote, 1841, Aw: Tarcza herbowa Bremy, w otoku napis, Rw: Nominał i data w wieńcu, AKS 1 II 113 zł 18-05-1996
1/24 talara 1619 (grosz kipperowy), Aw: Lew w bramie miejskiej i napis: GOT.DI.EH.SO.NI.M, Rw: Jabłkokrólewskie, w otoku napis, Welter 1263 III+ 43 zł 18-05-1996
1/24 talara bez daty (grosz kipperowy), Aw: Lew, w otoku napis: DEUS. PROVIDEBIT, Rw: Jabłko królewskie,w otoku napis, Welter 1240 III+ 54 zł 18-05-1996
talar 1653, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Dav.6351, Welter 759 III 771 zł 18-05-1996
talar 1655, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa w wieńcu, Dav.6353, Welter 801 III+ 985 zł 18-05-1996
talar 1768, Aw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Rw: Św. Andrzej, w otoku napis, Dav.21O4, Welter 2802 II- 300 zł 18-05-1996
talar 1763, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Koń, w otoku i na dole napisy, Dav.2151, Welter 2716 III 257 zł 18-05-1996
podwójny talar 1855, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Thun 119 II- 664 zł 18-05-1996
talar 1673, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Herb, w otoku napis, Dav.5861, Neumann 134 III+ 2 782 zł 18-05-1996
talar 1796, Aw: Popiersie biskupa, w otoku napis, Rw: Tarcza herbowa, w otoku napisy (chronogram), Dav.2213 II+ 921 zł 18-05-1996
1/24 talara (grosz kiperowy) 1619, Aw: Monogram miasta, w otoku napis, Rw: Jabłko królewskie, w otoku napis III+ 54 zł 18-05-1996
1/24 talara (grosz kipperowy) 1619, Aw: Orzeł, w otoku napis, Rw: Jabłko królewskie, w otoku napis III+ 54 zł 18-05-1996
talar 1623, Aw: Tarcza herbowa, w otoku napis, Rw: Św. Stefan, w polu data, w otoku napis, Dav.5339 II- 921 zł 18-05-1996
2/3 talara 1833, Aw: Napisy w poziomie i w otoku, Rw: Nominał, w otoku napis, AKS 85 II- 600 zł 18-05-1996
talar 1839, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Wieniec i napisy poziome, Thun 158 III 461 zł 18-05-1996
podwójny talar 1855, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Herb, w otoku napis, Thun 173, rysy na awersie i rewersie II 332 zł 18-05-1996
2/3 talara 1766, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Herb, w otoku napisy III 200 zł 18-05-1996
podwójny talar 1854, Aw: Głowa, w otoku napis, Rw: Herb, w otoku napisy, Thun 188 III+ 428 zł 18-05-1996
1/24 talara (grosz kipperowy) 1618, Aw: Tarcza herbowa i w otoku napis, Rw: Jabłko królewskie, w otoku napis III+ 54 zł 18-05-1996
5 sols 1793, Aw: W wieńcu rózgi liktorskie, w otoku napis, Rw: Nominał, w otoku napis, rzadka w tym stanie III+ 81 zł 18-05-1996
5 marek 1904, Aw: Dwie głowy pary małżeńskiej, w otoku napis, Rw: Orzeł, w otoku napis, J.87 II 386 zł 18-05-1996
fenig bez daty (1509-1535), Krosno; dwie tarcze herbowe, poniżej litera C, Bahr.81a III 48 zł 18-05-1996
talar medalowy, Aw: Półpostać w zbroi, z berłem i napis otoku: IOHAN:SIGIS:D.G.MAR:BR:S:ROM:IMP:AR-CHIE.E.EL, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa pod mitrą książęcą i napis w otoku: CLIV MOD I PRVS.IVL, Henckel498, .. I- 6 313 zł 18-05-1996
null image
3 grosze kipperowe 1622, Krosno, Aw: Popiersie, w otoku napis, Rw: Orzeł pruski, w otoku napis III 43 zł 18-05-1996

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583